PRIJATELJ DJECE I RADNIKA 5. ožujka 1999. – umro Luka Perinić, jedan od posljednjih svjedoka Hrvatskoga katoličkoga pokreta

Luka Perinić

Hrvatski katolički pokret okupljao je kroz četiri desetljeća stotine istaknutih intelektualaca, među kojima je i književnik, urednik i sindikalni radnik Luka Perinić.

Rođen je u Brusju na Hvaru 13. veljače 1906. Već 1921. nalazimo ga kao suradnika u listu »Žar«, koji je uređivao 1925. i 1926. Došavši na studij u Zagreb, namješten je u uredništvu HKD-a sv. Jeronima kao pomoćni urednik. Dio studija proveo je u Firenci, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1933. Djelovao je kao član upravnoga odbora Radničkoga strukovnoga saveza, u Zadružnoj pučkoj štedionici, u Samopomoći, te u organizaciji »Hrvatskoga socijalnoga tjedna« i brojnih priredaba, hodočašća i događaja. Potkraj 1939. zaposlio se u Odjelu za socijalnu politiku Banovine Hrvatske, a 1941. u Ministarstvu zdravstva NDH u Odjelu za socijalnu skrb, zatim u Ministarstvu udružbe kao nadstojnik Odsjeka društvovne pomoći te od 1944. u Ministarstvu za postradale krajeve kao ravnatelj Odjela skrbi za postradale osobe. Kratko nakon rata radio je u Ministarstvu socijalne politike, ali je uskoro otpušten. Vratio se u Svetojeronimsko društvo (tada ćirilometodsko) te je uspio, nakon prosvjeda bl. nadbiskupa Stepinca tijekom suđenja, koji je ukinuće Društva prozvao »teškim deliktom prema narodu«, i uz pomoć dr. Rittiga, isposlovati nastavak rada Društva, kojemu je postao upravitelj i u kojem je radio do umirovljenja 1964. Uz razne članke, skrbio se posebice za likovno opremanje tiskovina.

Više od tristo različitih članaka objavio je u brojnim katoličkim listovima. Uređivao je »Mladost« i »Malu Mladost« za djecu, mjesečnik »Socijalnu pravdu« te »Obitelj«, gdje je pisao pod pseudonimima Čika Luka, Čika Dobrijan, Lapin Blanc, Martin Čuturić i dr. Djeci je posvetio knjige »Dugi Martin – hrvatska priča« 1932., »Mudrijan« 1933., pedagoško djelo »Roditelji i djeca« 1936., »Božićne jagode« 1936. i »Uskrsne pisanice« 1938. S Krunom Krstićem pod zajedničkim je pseudonimom Ly-Tai-Fu u mjesečniku »Krijes«, a potom u »Hrvatskoj straži« objavljivao satiričku pripovijest »Izlet na Mars«, u kojoj su ismjehivali prilike u Kraljevini Jugoslaviji. S Velimirom Deželićem ml. napisao je prikazanje »Sveti Lovrinac«. Uspomene »Iz moje ladice« izišle su mu posmrtno 2009.

Umro je u Zagrebu 5. ožujka 1999. kao jedan od posljednjih velikana Hrvatskoga katoličkoga pokreta. (L)