»PRIJATELJ« IZ DOLINE NERETVE Zapošljavanje i aktivno uključivanje u zajednicu

Snimila: J. Pavić | Nikola Popovac
Udruga osoba s invaliditetom »Prijatelj« Metković; Nikola Popovac, izvršni direktor

U cilju aktivnoga sudjelovanja u društvu i okupljanja osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, osnovana je 2003. godine Udruga »Prijatelj«. Djeluje na području dvaju gradova, Metkovića i Opuzena, i četiriju općina s pripadajućim naseljima Slivno, Pojezerje, Kula Norinska i Zažablje u kojima živi oko 25 tisuća stanovnika. Na tom području registrirano je 526 osoba s invaliditetom, a od toga 119 djece i mladih do 18 godina. Djelovanje udruge obuhvaća sve oblike invalidnosti koje uključuju osobe s intelektualnim poteškoćama, tjelesnim invaliditetom, kao i drugim vrstama oštećenja. Danas udruga okuplja 236 članova.

Djelovanje udruge usmjereno je na socijalizaciju i integraciju populacije s invaliditetom, a jedan od primarnih ciljeva jest zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje je i društveno korisno i zakonska obveza (za sve poslodavce iznad 20 zaposlenika) i poslovno poželjno. Praksa u Hrvatskoj i inozemstvu pokazuje da poslodavci i osobe s invaliditetom imaju višestruke koristi od zajedničke suradnje. No bez uključivanja poslodavaca i njihova zauzimanja kao društveno odgovornih subjekata, zapošljavanje osoba s invaliditetom teško je ostvariv cilj.

Projektom »Socijalnim uslugama do zapošljavanja i aktivnoga uključivanja u zajednicu« nastoji se ojačati osobe s invaliditetom za stjecanje novih znanja i vještina te sudjelovanje u aktivnostima zajednice. Udruga ima 68 zaposlenih, od toga 14 osoba s invaliditetom. Također, 2018. godine udruga je sklopila ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju psihosocijalne potpore. U taj je projekt uvršteno 50 korisnika mlađe dobne skupine, kojima su terapije logopeda, defektologa, edukatora-rehabilitatora i psihologa ustupljene potpuno besplatno, a trošak terapija u potpunosti snosi ministarstvo. Važan je projekt udruge i usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom: za 22 korisnika financiran je iz Europskoga socijalnoga fonda i za 14 korisnika iz Nacionalnoga projekta. Udruga želi djelovati na stvaranju sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.