PRILAGODILI SE I IZAZOVIMA »NASTAVE NA DALJINU« Aktivnosti za podršku roditeljstvu

Korak po korak
Silvija Stanić, Udruga roditelja »Korak po korak«, Zagreb

Osnovni cilj rada udruge »Korak po korak« promicanje je vrijednosti društva usmjerenoga na djecu – društva koje djecu smatra svojim najdragocjenijim bogatstvom i stoga postavlja kao prioritet njihovu dobrobit, razvoj i školovanje. Obnovu vrijednosti roditeljstva udruga vidi kao izvor mogućnosti za rješavanje sukoba između rada i brige o djeci, čineći sve da se roditeljska uloga cijeni i olakša.

Mama je mama

Udruga svoje 25-godišnje djelovanje zasniva na radu za opće dobro u skladu s vrijednostima odgovornosti, tolerancije, prihvaćanja različitosti, nediskriminacije i jednakosti pristupa, promicanja dobrobiti i nenasilja. Na području cijele Hrvatske udruga provodi CAP program prevencije zlostavljanja djece koji je jedan od najpoznatijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije u Hrvatskoj. Također, udruga prepoznaje skupine roditelja koji se nalaze u posebnom riziku od socijalne isključenosti te stoga svojim projektima i programima osigurava potrebnu pomoć i podršku.

Tako programom »Mama je mama« već niz godina osigurava prevenciju rizičnoga spolnoga ponašanja mladih te psihosocijalnu podršku maloljetnim i mladim roditeljima. Programom se nastoji smanjiti ranjivost maloljetnih trudnica i roditelja te ih osnažiti za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge. Nadalje programom »Uključeni roditelji« osigurava se podrška roditeljima bivšim zatvorenicima te članovima njihovih obitelji. Održavanje obiteljskih odnosa ključno je za uspješnu resocijalizaciju bivših zatvorenika te je važno omogućiti održavanje obiteljskih odnosa tijekom izdržavanja kazne.

Stvaranje poticajnoga okruženja

Udruga svojim aktivnostima nastoji odgovoriti na konkretne i aktualne probleme u društvu, stoga pokreće i niz novih aktivnosti namijenjenih roditeljima koji se u posljednje vrijeme susreću s teškoćama vezanim uz prilagodbu na »školu na daljinu«, uspostavu ravnoteže između posla i obitelji, sigurnost djece na internetu i sl. Savjetovalište udruge otvoreno je za sve roditelje koji se susreću s izazovima roditeljstva te im je potrebna pomoć i potpora u obavljanju svoje roditeljske zadaće.

Savjetovalište se nalazi u Zagrebu u Zvonimirovoj 21, radi svakodnevno, a termin treba dogovoriti na telefon 01/ 4855 578. Sve aktivnosti i usluge savjetovališta udruge u potpunosti su besplatne za korisnike. Mrežna stranica udruge www.udrugaroditeljakpk.hr donosi niz sadržaja kojima udruga nastoji dati svoj doprinos u stvaranju poticajnoga okruženja za sve roditelje i djecu.