Prilika br. 2/2018

TEMA S NASLOVNICE
Stručnjakinja svjetskoga glasa dr. Mirela Altić o granici sa Slovenijom
POLITIKA
Kolonijalna prošlost utječe na današnje prilike u svijetu
EKONOMIJA
Ponuda, potražnja i cijena: ima li u ekonomiji još što?
PSIHOLOGIJA