»Dva plamena« (»Escaping Twin Flames«) američka je dokumentarna kriminalistička (»true crime«) miniserija redateljice Cecilije Peck nastala 2023., a od kraja je prošle godine na servisu Netflixu dostupna i inačica s hrvatskim titlovima.

Miniserija istražuje »Twin Flames Universe« (TFU – Svemir dvaju plamenova), kult koji vodi bračni par Shaleia i Jeff Divine. Riječ je o dvojcu vrhunskih manipulatora koji su usavršili parazitiranje na ljudima posebno ranjivim na području koje je američki psiholog Abraham Maslow svrstao na treći stupanj svoje hijerarhije ljudskih potreba: na području potrebe za ljubavlju i prihvaćanjem. Bračni par Divine, naime, uspijeva privući tisuće ljudi u svoju internetsku zajednicu TFU, gdje polaznici plaćaju tisuće dolara za tečajeve koji će im, navodno, pomoći da pronađu svoj »dvostruki plamen« – srodnu dušu ili duhovnoga blizanca – te se tako povežu sa svojom »jedinom pravom ljubavlju«. U tom si procesu Shaleia i Jeff prisvajaju ključnu ulogu jer – kako tvrde – imaju ekskluzivan dar prepoznavanja i spajanja »dvojnih plamenova«.

Blasfemične titule i bizarne tvrdnje

Shaleia i Jeff 2017. osnovali su TFU, čije je sjedište od 2020. južno od Suttons Baya u Michiganu, a dvije godine kasnije par je osnovao i »Crkvu sjedinjenja« da bi »ujedinio sve religije pod jednim duhovnim krovom«. Unutar te »Crkve« oni si pripisuju blasfemične titule: Jeff je »Otac Krist«, Shaleia »Majka Krist«, njihova je kći »Princeza svega stvorenja«, a zajedno su »Gospodar Krist, Vječni vladar svega stvorenoga Božjom živom rukom«. Bračni par Divine također vodi »proces usklađivanja uma«, internetsku uslugu koja navodno liječi PTSP, a tvrde i da oblikom duhovne terapije mogu izliječiti rak i druga medicinska stanja.

Miniserija Cecilije Peck prilično efektno prikazuje i prokazuje kako bračni par Divine poučava studente da pod svaku cijenu moraju pridobiti osobu koja je njihov »dvojni plamen« – čak i ako je ta osoba jasno dala do znanja da je veza ne zanima

Za manipulaciju optuživani, ali ne i osuđivani

I bez provjere opravdanosti tih tvrdnja, one bi trebale biti dovoljne za zaključak da motivi Jeffa i Shaleije nisu čisti i da ih se u najmanju ruku treba kloniti. Međutim, čini se da – čak i unatoč mnogim svjedočanstvima bivših članova TFU-a – bračni par Divine i dalje posluje s dobiću, i bez kakvih pravnih posljedica. Do sada su se Shaleia i Jeff uspješno branili od optužaba da manipuliraju opasnim tvrdnjama o rodnom identitetu, preporučuju štetne dijete i uzrokuju psihološke probleme članovima koji prakticiraju »zrcalne vježbe«. Budući da je u SAD-u zakonom zajamčena sloboda i neovisnost vjerskih organizacija – neovisno o tome koliko njihovi postulati i vjerovanja bili ludi i besmisleni – pitanje je hoće li bračni par ikada i biti osuđen.

Tko su Jeff i Shaleia Divine?

Jeff i Shaleia Ayan, sada poznati kao Jeff i Shaleia Divine (na engleskom: »Božanski«), predstavljaju se kao »dvojni plamen« koji na temelju svoje izravne povezanosti s Bogom može potvrditi ili zanijekati jesu li drugi pronašli svoju srodnu dušu. Prije pokretanja TFU-a Jeff je diplomirao poslovnu administraciju na Sveučilištu Western Michigan te je osnovao nekoliko tvrtki u nadi da će postati milijunaš, uključujući i poduzeće koje je oglašavalo da – uz naknadu – može izliječiti rak. Shaleia je rođena u Kanadi kao Megan Plante, a nakon što je 2012. preko interneta upoznala Jeffa i s njime započela vezu, njezina su iskustva s reikijem i drugim vjerovanjima i praksama new agea navodno bila ključnim poticajem da zajedno osnuju TFU. S obzirom na neutemeljeno uvjerenje da vjernike sama pasivna pripadnost Crkvi štiti od sektaških utjecaja i sklonosti, nije naodmet spomenuti da su oboje odrasli u katoličkim obiteljima.

Što je »dvojni plamen«?

Izraz »dvojni plamen« skovala je 1886. engleska spisateljica Marie Corelli u romanu »Romansa dvaju svjetova«, a srodni pojam »dvojne zrake« početkom su 20. stoljeća počeli rabiti Guy i Edne Ballard, osnivači »I AM« pokreta i preteče new agea. Upravo je sljedbenica Ballarda, američka autorica Elizabeth Clare Prophet, popularizirala suvremeni koncept dvojnoga plamena. U knjizi iz 1999. »Srodne duše i dvojni plamen: duhovne dimenzije ljubavi i odnosa« ona spaja hinduistička, židovska, budistička i evangelička vjerovanja, tvrdeći da su dvojni plamenovi dvoje ljudi s trajnom božanskom vezom nužnom za postizanje prosvjetljenja ili spasenja.

Među navedenim je utjecajima ključnu ulogu vjerojatno odigralo tumačenje iz Zohara – najznačajnijega djela židovskoga kabalističkoga misticizma – prema kojem su muž i žena jedna duša čija jedna polovica silaskom na svijet ulazi u muško tijelo, a druga u tijelo žene koja je muškarcu namijenjena za družicu. Svaki je pojedinac tako »prepolovljeno tijelo« jer u njegovu biću postoji samo pola duše. Taj su koncept u najnovije vrijeme popularizirali Megan Fox i Machine Gun Kelly, koji tvrde da dijele istu dušu. Prema nekim tumačenjima dvojni plamenovi za razliku od »srodnih duša« zrcale jedni druge jer su jedna duša podijeljena nadvoje.

Što nedostaje Maslowljevoj hijerarhiji?

Razmatrajući pet skupina ljudskih potreba koje Maslow navodi u svojoj hijerarhiji – fiziološke potrebe, potrebe za sigurnošću, potrebe za ljubavlju i prihvaćanjem, potrebe za poštovanjem i potrebe za samoaktualizacijom – Crkva ističe da ljudske potrebe nisu samo biološke ili psihološke, nego i duhovne naravi. Tu spadaju potrebe za Bogom, za ljubavlju, za smislom i za vječnim životom. U tom smislu Maslowljeva teorija može se promatrati tek kao djelomičan prikaz: ona je točna u prepoznavanju osnovnih potreba čovjeka, ali ipak ne uzima u obzir njegove duhovne potrebe, koje Crkva smatra najvažnijim od svih. Jer kada su čovjeku zadovoljene duhovne potrebe, na zdraviji način može zadovoljiti i potrebe fizičke, psihološke i društvene naravi.

Na rubu pameti i zakona

Miniserija Cecilije Peck ne bavi se duhovnim podrijetlom TFU-a, ali prilično efektno prikazuje i prokazuje kako bračni par Divine poučava studente da pod svaku cijenu moraju pridobiti osobu koja je njihov »dvojni plamen« – čak i ako je ta osoba jasno dala do znanja da je veza ne zanima. Takva praksa prije ili kasnije dovodi do zabrana približavanja, uhićenja i brojnih narušenih obiteljskih odnosa. Iako koncepti duhovnosti, ljubavi i dvojnih plamenova nisu potpuna novost, način na koji ih Jeff i Shaleia podučavaju i zahtjevi koje nameću svojim sljedbenicima vrlo su uznemirujući. Kako se vidi iz serije, oni su osobe koje se prethodno nisu poznavale prisiljavali da započnu vezu te da zanemare i podnose veoma problematična ponašanja, uključujući teže oblike zlostavljanja.

Bivši sljedbenici tvrde da se bračni par Divine snažno oslanjao na rodne stereotipe te je na to poticao i svoje članove sve dok nije postalo jasno da u TFU-u ima mnogo više ženskih osoba. U suprotnosti s prethodnim tvrdnjama da dvojni plamenovi imaju ili izrazito mušku ili izrazito žensku »božansku energiju«, Jeff i Shaleia tada su počeli uvjeravati pojedine članice da imaju »mušku božansku energiju« i da su druge članice njihov »dvojni plamen«. A u nekim su slučajevima na operacije promjene (»potvrđivanja«) spola nagovarali i osobe koje to prije nikada nisu željele.

Iskaljivanje, izrabljivanje i izoliranje

Miniserija donosi i snimke imanja Jeffa i Shaleije koji su se znatno obogatili zahvaljujući internetskim predavanjima tijekom pandemije, kada su se izolirani pojedinci osjećali usamljenije nego ikad. U više kadrova gledateljima se nude izvorni vizualni i zvučni zapisi koji nedvosmisleno upućuju na veliku količinu vulgarnosti i verbalnoga nasilja kojim par sljedbenicima nameće svoja neutemeljena učenja.

Autori dokumentarca zaključuju da je TFU organizirao predavanja o mentalnom zdravlju s nekvalificiranim predavačima, iznosio lažne i štetne teze o prehrani te iskorištavao članove da besplatno rade kao treneri. Uza sve to vođe su sljedbenike poticali da prekinu sve veze sa svojim obiteljima i prijateljima koji nisu članovi TFU-a ili ga ne podupiru. Sve to pokazuje zašto je važno pogledati seriju koja se tematski – ako već ne i stilski – preklapa s dokumentarnom serijom »Kako postati vođa kulta« o kojoj smo ovdje nedavno pisali.