RADIONICE U KOJIMA SE PROIZVODI SUŽIVOT Aktivno uključivanje u zajednicu

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom »Radost« Ogulin
Dragica Luketić, predsjednica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom »Radost« Ogulin

Na području Ogulina i Karlovačke županije od 2006. godine djeluje Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom »Radost«. Osnovni sadržaji rada udruge vezani su uz okupljanje roditelja i djece s posebnim potrebama, ali i ostalih osoba s invaliditetom.

U kreativnim radionicama, osim druženja, članovi izrađuju brojne predmete od raznoga otpadnoga materijala kao što su boce, čepovi, kartonske kutije, po načelu »pretvorimo nekorisno u korisno«. Prihod od prodajnih izložaba ide u humanitarne svrhe ili za kupnju materijala za daljnji rad. Osim toga u radionici osobe s invaliditetom kroz društvene igre (monopoli, čovječe ne ljuti se…) dobivaju mogućnost igre i druženja, učenja tolerancije i suradnje.

Okupljanja su organizirana u obliku kreativnih radionica dva puta tjedno, a dramske radionice jednom tjedno. U kreativnim radionicama, osim druženja, članovi izrađuju brojne predmete od raznoga otpadnoga materijala kao što su boce, čepovi, kartonske kutije, po načelu »pretvorimo nekorisno u korisno«. Prihod od prodajnih izložaba ide u humanitarne svrhe ili za kupnju materijala za daljnji rad. Osim toga u radionici osobe s invaliditetom kroz društvene igre (monopoli, čovječe ne ljuti se…) dobivaju mogućnost igre i druženja, učenja tolerancije i suradnje. Radom u dramskoj radionici najmlađi članovi osim druženja i uvježbavanja tekstova osnažuju se za javni nastup i socijalizaciju, uče se pravilnomu izražavanju, ali i sudjeluju u upoznavanju zajednice, a posebno svojih vršnjaka s bogatstvom različitosti, mogućnostima i vrijednostima djece s posebnim potrebama u zajednici. Upravo je to i svrha djelovanja udruge – poboljšati položaj osoba s invaliditetom u zajednici, omogućiti njihovu resocijalizaciju i integraciju u život u zajednici te rad na uklanjanju zaprjeka na putu ostvarivanja zakonom zajamčenih prava i obveza. Cilj je pružiti pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, u organizaciji aktivnosti na usmjeravanju roditelja u provođenju rehabilitacije djece s invaliditetom, zauzimanju za unaprjeđivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije, kao i zapošljavanje osoba koje za to ispunjavaju uvjete.

Udruga ima 123 člana i tri volontera te sudjeluje na svim važnim gradskim manifestacijama, ali razvija i gradi odnose sa srodnim i svim ostalim udrugama u lokalnoj zajednici i diljem Hrvatske. Uz brojne projekte koje su proteklih godina financijski podržali Grad Ogulin, Karlovačka županija, Karlovačka pivovara, T-com i ostale institucije, rad udruge u više navrata pratilo je i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (institucionalna podrška), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (pomoćnici u nastavi)… Udruga aktivno surađuje s Pravnom klinikom Pravnoga fakulteta u Zagrebu u svrhu rješavanja pravne problematike svojih članova, ali i ostalih građana grada i okolice. Već niz godina provode projekte po dječjim vrtićima, osnovnim te srednjim školama u gradu i županiji, kojima je cilj uključivanje i integracija djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav te društvo u cjelini.