RAPSKA KATEDRALA U SREDNJEM VIJEKU I RENESANSI U pet kugli ugrađene moći svetaca zaštitnika

Na otoku Rabu (5)

Župna crkva Uznesenja BDM u Rabu

Pročelje katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rabu iz 12. st. nije dovršeno, jer se na njegov donji dio s 12 dvostrukih lezena s polukružnim arkadama u dva reda, koje su građene bijelim i crvenim (rapska breča) kamenom, nadovezuje gornji jednostavni renesansni dio majstora Petra iz Trogira dovršen g. 1490. Nad ulazom je g. 1514. dodana luneta Bogorodice s mrtvim Kristom (Pieta) od istoga kamenoresca.

Odijeljeni zvonik katedrale smatra se najljepšim u tom dijelu Jadrana, a građen je prema lombardskom tipu zvonika. Na vrhu rapskoga zvonika postavljeno je pet kugla s ugrađenim moćima svetaca zaštitnika.

Odijeljeni zvonik katedrale smatra se najljepšim u tom dijelu Jadrana, a građen je prema lombardskom tipu zvonika. Na vrhu rapskoga zvonika postavljeno je pet kugla s ugrađenim moćima svetaca zaštitnika. Zvono iz g. 1601. pohranjeno je u sakralnu zbirku crkve sv. Justine. U 14., a osobito u 15. st. izvršeni su važni radovi na unutrašnjosti crkve. Tako je slika Bogorodice s Kristom i klečećim donatorom od Mlečanina Guarienta di Arpa iz kruga Paola Veneziana iz 14. st. postavljena u lijevu apsidu (uz ulaz u sakristiju). Sa sjeverne strane prigrađene su gotičke kapele obitelji Zudenigo i Scaffa s nadgrobnom pločom biskupa Scaffe i seaptumom (rad Andrije Alešija iz g. 1456.). Kapelu je Petar iz Trogira g. 1500. adaptirao u krstionicu sa zdencem. Iz te kapele silazi se u romaničku kriptu-riznicu ispod sakristije, u kojoj se nalazi moćnik s glavom sv. Kristofora i liturgijske pločice iz 12 st. Pregrađuje se ciborij, a g. 1445. majstor Matija Moronzoni izrađuje drvena korska sjedala stilom cvjetne gotike u povišenom prezbiteriju. U istom stoljeću postavljen je na oltar južnoga zida drveni reljef sv. Kristofora (zaštitnik Raba i biskupije) Petra de Riboldisa. Na istom zidu nalazi se oltar s drvenom Pietom (15. st.) koja je bila predložak za Pietu u luneti. Južna lađa završava apsidom i kapelom Sv. Križa u kojoj se nalazi nedavno obnovljena skulptura raspetoga Krista na obojenom kasnorenesansnom raspelu iz 16. st.