RASPRAVA MEĐU CRKVENIM ZBORAŠIMA Tko je u prednosti?

Foto: Sisačka biskupija

Moleći župljane da se učlane u župni zbor, fratar ih je uvjeravao:

– Tko u crkvi pjeva, dvostruko moli.

– More to bit, al Isus nije reka glavarim svećeničkim da će ji pivači priteć na putu u kraljevstvo nebesko, nego carinici i bludnice – odvrati mudrijaš.