RASPRAVA O NAJSTARIJEM PLEMENU Biblijska povijest na hrvatski način

U prijateljskoj raspravi čije je pleme najstarije Hercegovac ponosno reče:

– Moji su predci financirali kruhove kojima je Isus nahranio mnoštvo!

Na to će Sinjanin:

– Puno ranije, moji su izgradili Noinu arku prije općega potopa!

Raspravu zaključi Imoćanin:

– E, prije svega spomenutoga, kada je dragi Bog stvorio Adama i Evu, ona je po djevojački bila Gudelj.