RAVNATELJICA CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE S. JELENA LONČAR Doprinosi suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti

Snimio: B. Čović | Caritasovu Kuću za mlade 'Da život imaju' 25. listopada blagoslovio je i svečano otvorio kardinal Josip Bozanić
»Organiziranim karitativnim djelovanjem zagrebački Caritas u suradnji i partnerstvu s brojnim organizacijama pridonosi suzbijanju različitih oblika siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti ranjivih osoba, obitelji i zajednica u potrebi te njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo.«

Caritas Zagrebačke nadbiskupije objavio je Godišnji izvještaj o radu za 2018. godinu u kojem iznosi pokazatelje svojega djelovanja na socijalnom području. Na djelovanje Caritasa, koje je od neprocjenjive važnosti za najsiromašnije hrvatske građane, osvrće se ravnateljica s. Jelenom Lončar.

Caritas je pružio smještaj za 386 korisnika

Govoreći o poslanju i viziji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, ravnateljica Ločar je rekla: »Organiziranim karitativnim djelovanjem zagrebački Caritas u suradnji i partnerstvu s brojnim organizacijama pridonosi suzbijanju različitih oblika siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti ranjivih osoba, obitelji i zajednica u potrebi te njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo.

»Najveća je potreba korisnika novčana pomoć. Tijekom 2018. godine 366 obitelji slabijega imovinskoga stanja primilo je novčanu pomoć, u ukupnom iznosu od 575 584,07 kuna. Obiteljima, pojedincima, korisnicima u Caritasovim kućama, župnim Caritasima te srodnim ustanovama, organizacijama i udrugama preko Caritasa je podijeljena pomoć u naravi u protuvrijednosti od 5,7 milijuna kuna.«

To poslanje ostvarujemo konkretnim djelovanjem na dva područja: pružanjem socijalnih usluga i karitativnim djelovanjem. Tijekom 2018. godine Caritas je pružio smještaj za 386 korisnika; odnosno za 28 trudnica i majki s malom djecom, 121 dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 104 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 61 beskućnika te 72 žene i djecu žrtve obiteljskoga nasilja.«

Osim navedenih usluga, karitativna djelatnost obuhvaća brojne aktivnosti unutar zagrebačkoga Caritasa. Ravnateljica crkvene ustanove navodi: »Pomoć osobama i obiteljima u potrebi ostvaruje se preko Caritasove socijalne službe koja opravdanost traženja pomoći utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu tražitelja pomoći u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama, župnim Caritasima i drugim institucijama. Korisnicima se po potrebi i u skladu s mogućnostima pruža materijalna i odgovarajuća savjetodavno-informativna pomoć.«

Od savjetovanja do novčane pomoći

»Caritasova socijalna služba pružila je tijekom 2018. godine različite usluge i pomoć za 2749 nositelja prava na području nadbiskupije, a 14 752 osobe dobile su savjete i informacije o ostvarivanju pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi. Tijekom godine obavljeno je 96 terenskih posjeta korisnicima.

Radom Caritasova obiteljskoga savjetovališta tijekom 2018. godine bilo je obuhvaćeno 388 osoba. Zaposlenice savjetovališta surađuju s crkvenim obiteljskim savjetovalištima u Hrvatskoj, s centrima za socijalnu skrb, s Pravnim fakultetom u Zagrebu – Studijskim centrom za socijalni rad te Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Savjetovanje je besplatno za sve korisnike.

Već dvadeset godina Caritas Zagrebačke nadbiskupije uslugom ‘Pomoć u kući’ vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama. Tijekom 2018. godine uslugom je bilo obuhvaćeno 113 korisnika, a odrađen je 3721 izlazak na teren. U pružanje usluga bilo je uključeno pet zaposlenica i 12 volontera koji su korisnicima darovali 1208 volonterskih sati. U aktivnosti je kroz mjeru ‘Javnih radova’ na šest mjeseci bila uključena i jedna dugotrajno nezaposlena osoba. Uz redovite usluge pomoći u kući, Caritas korisnicima povremeno pruža i pomoć u odjeći, obući i prehrambenim namirnicama. Tijekom 2018. godine provedena je akcija uređivanja stambenih prostora starijih sugrađana slabijega materijalnoga stanja u sklopu koje je uređeno, renovirano i opremljeno 11 stanova.

Za 103 roditelja iz udaljenih krajeva Hrvatske te Bosne i Hercegovine, koji na liječenje u Zagreb dolaze kao pratnja teško bolesnu djetetu, Caritas je omogućio besplatan boravak i prehranu u kući u Vukomercu.

Kuća u Kalju na Žumberku služi za duhovnu okrjepu, odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 kreveta u višekrevetnim sobama. Tijekom 2018. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 485 osoba.

Najveća je potreba korisnika novčana pomoć. Tijekom 2018. godine 366 obitelji slabijega imovinskoga stanja primilo je novčanu pomoć, u ukupnom iznosu od 575 584,07 kuna. Obiteljima, pojedincima, korisnicima u Caritasovim kućama, župnim Caritasima te srodnim ustanovama, organizacijama i udrugama preko Caritasa je podijeljena pomoć u naravi u protuvrijednosti od 5,7 milijuna kuna. Uz to, u projektima što ih je financirao Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), podijeljena je pomoć u hrani, higijeni i školskom priboru u protuvrijednosti od 2 milijuna kuna

»Caritas – ne riječima, već djelima«

Do prije nekoliko godina crkvene karitativne institucije nisu mogle aplicirati na sredstva iz fondova EU-a, a kakva je sada situacija na tom području ravnateljica Lončar kaže: »Doista, sve do 2016. godine crkvene karitativne institucije bile su u startu isključene kao potencijalni prijavitelji. Zahvaljujući pritiscima i upozoravanju na diskriminaciju, situacija se promijenila, tako da većina natječaja koja se sada raspisuje kao prihvatljive prijavitelje navode i ‘pravne osobe vjerskih zajednica’. To je svima nama omogućilo pristup sredstvima iz europskih fondova kojima možemo sufinancirati socijalne i karitativne aktivnosti.

»Volonteri župnih Caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati. U skladu sa željom našega nadbiskupa da se što veći broj volontera angažira u sklopu župnih Caritasa, zagrebački Caritas posljednjih godine sve više karitativnih aktivnosti, koje se provode radi pomoći potrebitima, provodi u suradnji s mrežom župnih Caritasa.«

Zahvaljujući tomu, zagrebački je Caritas, nakon provedbe slična projekta tijekom 2017. godine, početkom kolovoza prošle godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim je Caritasu za projekt ‘Caritas – ne riječima, već djelima’ dodijeljeno 5 079 893,22 kn. Projekt se provodi u sklopu natječaja ‘Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći’.

Kroz taj projekt pomoć u paketima prehrambenih i higijenskih proizvoda primit će 4500 osoba pogođenih siromaštvom, a pomoć u školskom priboru i opremi već je dobilo 300 djece osnovnoškolskoga uzrasta s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Odabir korisnika i podjela pomoći provedena je u suradnji s mrežom župnih Caritasa i centara za socijalnu skrb. Tijekom 2018. godine u sklopu toga projekta ukupno je podijeljeno robe u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna. Podjela hrane i higijenskih potrepština nastavljena je i tijekom 2019. godine. Uz pružanje pomoći obiteljima s područja navedenih županija, Caritas u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenoga križa Grada Zagreba na isti način pomaže i 1370 obitelji s područja Zagreba.«

U 160 župnih Caritasa 1416 volontera

Neizostavan je vid djelovanja Caritasa mreža župnih Caritasa. Crkva tako na izvrstan način svjedoči djelotvornu ljubav. O stanju sa župnim Caritasima na području Zagrebačke nadbiskupije ravnateljica Lončar kaže: »Volonteri župnih Caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati. U skladu sa željom našega nadbiskupa da se što veći broj volontera angažira u sklopu župnih Caritasa, zagrebački Caritas posljednjih godine sve više karitativnih aktivnosti, koje se provode radi pomoći potrebitima, provodi u suradnji s mrežom župnih Caritasa: maslinove grančice, korizmene kutijice, podjela drva za ogrjev, pomoć prvašićima iz siromašnih obitelji, prodaja lampaša o svetkovini Svih svetih, podjela paketa hrane i higijene i slično. Njihov rad potičemo i podržavamo i u sklopu Natječaja za dodjelu sredstava za projekte župnih Caritasa Zagrebačke nadbiskupije kojim svake godine dodjeljujemo financijske potpore određenomu broju župnih Caritasa. Na području nadbiskupije aktivno je 160 župnih Caritasa u čiji je rad uključeno više od 1416 volontera koji pomažu 5359 obitelji slabijega imovnoga stanja. Osim volontera, u mreži župnih Caritasa značajan doprinos karitativnomu radu pružaju i volonteri koji se uključuju u aktivnosti nadbiskupijskoga Caritasa. Tijekom 2018. u aktivnosti Caritasa bio je uključen 261 volonter, a korisnicima su darovali ukupno 15 179 sati.«

Kuća za mlade »Da život imaju«

Prošle godine rad zagrebačkoga Caritasa posebno je obilježio blagoslov i otvorenje Kuće za mlade »Da život imaju«, o čemu ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije kaže: »Caritasovu Kuću za mlade ‘Da život imaju’ 25. listopada blagoslovio je i svečano otvorio kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, u nazočnosti predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović te brojnih dobročinitelja i uzvanika.

Kuća je namijenjena za privremeni smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji po završetku srednje škole te nakon navršene 21. godine moraju napustiti domove/udomiteljske obitelji u kojima su odrasli, a nemaju kamo, kao i za studente slabijeg imovinskog stanja koji ne ostvare pravo na studentski dom.

Caritas je u lipnju 2017. godine pokrenuo humanitarnu akciju ‘Da život imaju!’ u sklopu koje su prikupljana sredstva za izgradnju Kuće za mlade. Za gradnju i opremanje Kuće utrošeno je 11,3 milijuna kuna.

Osim smještaja, mladi će tijekom boravka u kući kroz edukativne programe i stručnu podršku biti osnaženi na području ključnih kompetencija potrebnih za samostalan život. Od njezina otvorenja u kući je smještaj pronašlo deset korisnika, a početkom ožujka ove godine u kući je bilo njih osam.

Zahvaljujem svim dobročiniteljima koji su sudjelovali u ostvarenju toga velikoga i za mlade u potrebi jako značajnoga djela.«

Dobrobit djeteta morala bi biti prioritet
Glede sve većega problema zlostavljane i zanemarivane djece u obiteljima s. Jelena Lončar kaže: »Mi koji radimo u sustavu svakodnevno smo svjedoci iskustava nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. Mislim da je jedan od većih problema neusklađenost nadležnih ministarstava, preblage kazne zlostavljačima i sporost pravosuđa. Žalosno je da u slučaju nasilja u obitelji žrtve nasilja moraju napustiti svoj dom i tražiti sklonište u sigurnim kućama, a zlostavljači ostaju. Sudski procesi koji se vode traju godinama. Jednako tako procesi lišavanja roditeljske skrbi traju po nekoliko godina. S druge strane, imamo djecu koja su smještena u domove ili udomiteljske obitelji, za koju biološki roditelji ne vode brigu, a djecu se ne može dati na posvojenje brojnim potencijalnim posvojiteljima koji su spremni i željni posvojiti dijete jer biološki roditelji ispunjavaju zakonski minimum kako ne bi bili lišeni roditeljske skrbi. Dakako da svakomu biološkomu roditelju treba pomoći i omogućiti da stvori uvjete, promijeni ponašanje i vratiti pravo na život s vlastitim djetetom. Međutim, u svakoj bi situaciji dobrobit djeteta morala biti prioritet. U tom smislu nužno je preispitati i postojeće zakonske odrednice.«
Stručna i duhovna izobrazba

U enciklici »Deus Caritas est« papa Benedikt XVI. piše da je »osim stručne osposobljenosti, karitativnim djelatnicima nužna i ‘izobrazba srca’«. Sugovornica navodi kako se to ostvaruje u zagrebačkom Caritasu:

»S ciljem osnaživanja stručnih kompetencija zaposlenika i podizanja kvalitete rada na korist i zadovoljstvo korisnika Caritas kontinuirano ulaže u njihov stručni i duhovni rast. Tijekom 2018. godine 42 zaposlenika sudjelovala su na stručnim skupovima organiziranim na različite teme vezane uz socijalni i karitativni rad. Osim toga velik broj zaposlenika svake godine sudjeluje na korizmenoj i adventskoj duhovnoj obnovi koje organiziramo s ciljem ‘izobrazbe srca’ zaposlenika. U brizi za korisnike, osim pružanja materijalne pomoći, Caritas organizira i duhovne obnove za žrtve obiteljskoga nasilja, beskućnike, brojne obitelji, starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, a za volontere župnih Caritasa organizira susrete i duhovne vježbe.

Dakako, u našem karitativnom djelovanju nadasve je značajna i važna potpora kojom nas prati Zagrebačka nadbiskupija. Zahvalna Bogu za sve dobro koje Caritas čini u našoj nadbiskupiji, zahvaljujem volonterima, darovateljima, partnerima, suradnicima, predstavnicima medija i svim ljudima dobre volje koji su tijekom 2018. godine sa zaposlenicima Caritasa iskazali solidarnost, blizinu i utjehu prema onima čije je životno iskustvo obilježeno siromaštvom i tako pridonijeli smanjenju različitih oblika siromaštva i socijalne isključenosti.«