RAVNATELJICA CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE S. JELENA LONČAR »Zajedništvo nas čini snažnima u dobru!«

Snimio: Z. Atletić | s. Jelena Lončar

Caritas Zagrebačke nadbiskupije objavio je dan poslije Cvjetnice Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu u kojem iznosi brojne pokazatelje svojega djelovanja na socijalnom području, koje je od neprocjenjive važnosti za najsiromašnije hrvatske građane. Na djelovanje Caritasa osvrće se ravnateljica s. Jelenom Lončar.

»Caritas Zagrebačke nadbiskupije svoje djelovanje provodi uz podršku i kroz suradnju brojnih institucija i pojedinaca koji u nama pronalaze pouzdana partnera. Zahvaljujući njima, ali i pomoći dobročinitelja, zagrebački Caritas zalaganjem zaposlenika i volontera u različitim aktivnostima, inicijativama i konkretnim djelima nastoji ublažiti bijedu i potrebitima olakšati teret svagdašnjice, pružanjem materijalne, stručne i duhovne pomoći.« Govoreći o uslugama socijalne skrbi, navela je konkretne podatke: »Dana 31. prosinca 2017. godine na smještaju u Caritasovim kućama bilo je 211 korisnika, a tijekom prošle godine u okviru socijalne skrbi Caritas je pružio uslugu smještaja za 333 korisnika – 21 trudnicu i majku, 117 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 102 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 42 beskućnika te za 51 ženu i dijete, žrtve obiteljskoga nasilja.«

Govoreći o radu socijalne službe, rekla je: »Svi kojima je potrebna financijska, materijalna ili druga pomoć, dobivaju je preko Caritasove socijalne službe koja opravdanost potrebe korisnika utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Korisnicima se pruža i odgovarajuća savjetodavna pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar Caritasa i izvan njega. Socijalna služba pružila je tijekom 2017. godine sljedeće usluge: materijalnu pomoć za 2056 korisnika, 17.378 osoba dobilo je savjete i informacije o ostvarivanju pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi, 5 maloljetnika i mlađih punoljetnika odradilo je sudske mjere humanitarnoga rada unutar Caritasa.«

»U Caritasovu Obiteljskom savjetovalištu zaposlene su dvije stručne osobe; psihologinja i socijalna radnica. Tijekom 2017. godine kroz stručni rad s korisnicima obavljen je 921 individualni tretman, zatim 98 bračnih ili partnerskih tretmana, 25 obiteljskih tretmana, 3 kreativno-tretmanske radionice, 12 preventivno-kreativnih radionica i 13 psihotestiranja. Kroz navedene tretmane prošlo je ukupno 320 klijenata, a savjetovanje je besplatno za sve korisnike.«

Dva desetljeća »Pomoći u kući«

»U okviru projekta Pomoć u kući Caritas već devetnaest godina vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama. Tijekom 2017. godine projektom su bila obuhvaćena 133 korisnika, a odrađeno je 3957 izlazaka na teren. Posebnu pomoć u skrbi za starije i nemoćne pružaju volonteri koji su tijekom 2017. godine starijim i nemoćnim sugrađanima darovali 1034 volonterska sata. U protekloj godini kroz program javnih radova za angažiranje žena u lokalnoj zajednici ‘Zaželi’, koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, pet dugotrajno nezaposlenih osoba bilo je zaposleno na šest mjeseci u ovom projektu.«

Govoreći o usluzi besplatnoga boravka i prehrane u kući u Vukomercu, s. Jelena Lončar rekla je sljedeće: »Iako zakon omogućuje bolnički smještaj jednoga od roditelja uz bolesno dijete, ovisno o dobi djeteta i vrsti bolesti, činjenica je da većina bolnica ima ograničene i nedovoljne kapacitete s obzirom na broj oboljele djece i potrebe roditelja za takvim smještajem. A svaki bi roditelj želio biti uz svoje teško bolesno dijete. Prošle je godine u našoj kući u Vukomercu boravilo 139 roditelja teško bolesne djece te su ostvarena 1684 noćenja. Domaćica kuće na usluzi je roditeljima, a osim toga, posebno nakon gubitka bitke s bolešću djeteta, pomažu i zaposlenici obiteljskoga savjetovališta i socijalne službe Caritasa.«

Podatke iz materijalnoga i financijskoga izvještaja ravnateljica je sažela: »Prošle godine 493 socijalno ugrožene obitelji primile su od Caritasa novčanu pomoć u ukupnom iznosu od 1.248.076,83 kn. Od navedenoga iznosa Caritas je 582.803,00 kn utrošio za kupnju, uređenje i opremanje obiteljske kuće obitelji Brajković. Što se tiče pomoći u naravi, obiteljima, pojedincima, štićenicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima te srodnim ustanovama, organizacijama i udrugama podijeljena je pomoć u protuvrijednosti većoj od 15 milijuna kuna. Navedeno je ostvareno kroz projekt Socijalna košarica, podjelu kruha i peciva, podjelu jabuka i mandarina, podjelu odjeće i obuće, projekt Korak za život, posudbu bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala, pomoć u namještaju, akciju Dobro se dobrim vraća, karitativnu prodaju lampiona, akciju Dobro srce za topli dom i akciju Budi cool – udijeli slatkiš svoj

Projekt »Socijalna košarica«

U Izvještaju je navedeno da je samo preko Socijalne košarice 1500 nositelja prava primilo pomoć u vidu paketa hrane i higijenskih potrepština u protuvrijednosti od 3.267.349,00 kn. »Iz zahvalnosti prema darovateljima, spomenimo i to da je od otvorenja projekta u prosincu 2009. do kraja 2017. godine podijeljeno humanitarne pomoći ukupne vrijednosti veće od 18 milijuna kuna. Od toga je polovinu robe darovao »Lidl«, a ostalu robu daruju drugi trgovački lanci, OPG-i, pravne i fizičke osobe ili dolazi iz robnih rezerva Republike Hrvatske. Zahvaljujući partnerstvu s Gradskim društvom Crvenoga križa Grada Zagreba, projekt Socijalna košarica prošle je godine bio pojačan paketima hrane i higijenskih proizvoda te školskoga pribora u vrijednosti od 2.247.289,00 kn. U okviru ove suradnje od ožujka do kraja rujna 2017. godine za 1453 obitelji s područja Grada Zagreba podijeljeno je 9347 paketa hrane i 5550 paketa higijenskih potrepština te je 154 djece dobilo pomoć u školskom priboru i športskoj opremi.

»Djelujući iz ljubavi, budimo nadu u srcima naše braće i sestara s ruba društva. Zajedništvo nas čini snažnima u dobru! To što smo neraskidivi dio Katoličke Crkve nije zaprjeka tomu da se naše poslanje uspješno ostvaruje upravo kroz suradnju s institucijama i svim ljudima dobre volje«

Svakodnevnom podjelom pekarskih proizvoda u Caritasovim prostorima u Dubravi i Gajnicama, u suradnji s trgovačkim lancem »Spar Hrvatska«, obuhvaćene su 403 obitelji. Tijekom 2017. godine podijeljeno je 55.330 kg kruha i 19.857 kg raznih peciva.«

Pakete pomoći za najugroženije primili su i potrebiti iz okolnih županija: »Provedba velikoga projekta Caritas – paketi pomoći za najugroženije, koji je završen u rujnu 2017., za nas je bila vrlo vrijedno novo iskustvo. Tim je projektom naš Caritas u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osigurao sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Pomoć su dobile četiri tisuće obitelji i petsto djece s područja naše nadbiskupije, odnosno s područja Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Za taj projekt Caritas je od resornoga ministarstva dobio 6.465.510,00 kn, od čega je 6.031.353,00 kn utrošeno za pakete hrane, higijenskih potrepština i školskoga pribora. Sredstvima projekta kupljeno je i jedno kombi vozilo te je dio sredstava utrošen za pokrivanje dijela troškova provedbe projekta. U suradnji sa župama, župnim caritasima i drugim crkvenim institucijama i ustanovama, u 2017. godini podijeljeno 48.570 kg jabuka te 38.464 kg mandarina. 

Pomoć u odjeći i pomagalima

Zagrebački Caritas još uvijek pomaže siromašnim građanima podjelom rabljene odjeće i obuće. »Tijekom prošle godine 661 socijalno ugrožena obitelj primila je pomoć u odjeći i obući, a podijeljeno je 879 paketa takve pomoći.

Kroz projekt Korak za život Caritas je opremom za novorođeno dijete pomogao u 87 siromašnih obitelji s novorođenim djetetom. Prošle godine podijeljeno je 135 paketa pomoći dječje hrane, higijenskih sredstava, odjeće, obuće, raznih kolica, hodalica i druge opreme za djecu.

Caritas pruža pomoć i obiteljima koje imaju starije, nemoćne i bolesne. »Caritas je uvijek na skladištu imao manje ili veće količine bolesničkih pomagala, od onih jeftinih i jednostavnih do danas vrlo skupe opreme poput električnih bolničkih kreveta. Kada smo uvidjeli koliko ta pomoć obiteljima znači, počeli smo ciljano za tu namjenu nabavljati ta pomagala i tako povećavati našu ponudu. Prošle smo godine posudbom 74 bolesnička kreveta, 37 invalidskih kolica, 24 hodalice, 16 toaletnih stolica (princeza), 5 pari štaka, te drugih ortopedskih pomagala i pelena za odrasle pružili pomoć za 203 obitelji koje kod kuće imaju bolesnoga člana obitelji.«

»Pojedine akcije pokrećemo da bismo pomogli ciljanim skupinama korisnika. Kroz akciju Dobro se dobrim vraća 36 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika tijekom 2017. godine za 187 socijalno ugroženih obitelji darovalo je ukupno 1412 obroka i 305 obrtničkih usluga. U karitativnoj prodaji lampiona, koju provodimo prigodom svetkovine Svih svetih pod nazivom Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro, sudjelovalo je 39 župa za čije potrebe je prikupljeno 76 tisuća kuna te prodajom lampiona na štandovima Caritasa 42.700 kuna za gradnju doma u Selskoj. Akcijom Dobro srce za topli dom, koju smo proveli u suradnji sa 36 župa, potkraj 2017. godine preko župnih caritasa osigurana su po 3 m3 drva za ogrjev za 122 obitelji. Prigodom blagdana sv. Nikole u jedanaest zagrebačkih osnovnih i srednjih škola provedena je akcija Budi cool – udijeli slatkiš svoj, kojom su vršnjaci prikupljali slatkiše za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Zašto su važni župni caritasi?

S. Jelena Lončar posvjedočila je i o nastojanjima podupiranja »živih« župnih caritasa: »Služba za župne caritase našega nadbiskupijskoga Caritasa ima veliko iskustvo u radu s volonterima okupljenima u župnim caritasima i to je iskustvo iz godine u godinu sve bogatije. Služba za župne caritase potiče razvoj mreže župnih caritasa i volonterstva te promiče kršćansku solidarnost u župama naše nadbiskupije kako bi Caritas došao do najpotrebitijih u čitavoj nadbiskupiji. Važnost je župnih caritasa u tome što njihovi volonteri mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno i žurno djelovati. Na području Zagrebačke nadbiskupije trenutačno je aktivno 159 župnih caritasa u čiji je rad uključeno više od 1150 volontera. Tijekom 2017. godine osnovano je 5 novih župnih caritasa, obavljeno je 47 susreta na terenu te je organiziran godišnji susret i duhovna obnova volontera kojima se putem nagovora, razgovora, edukacije i predavanja osnaživalo, poticalo i obnavljalo rad župnih caritasa. Osim što je koordinirala karitativne akcije na razini nadbiskupije, Služba za župne caritase treću godinu za redom provela je Natječaj za sufinanciranje projekata župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije u sklopu kojega je pet projekata sufinancirano iznosom od 50 tisuća kuna.

Nije baš odviše poznato da se Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj prema broju volontera i volonterskih sati. Prošle godine u aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bila su uključena 254 volontera koji su korisnicima darovali 14.656 volonterskih sati. Od ukupnoga broja volontera, 228 su državljani Republike Hrvatske, a stranih državljana bilo je 26. Rad volontera upotpunjuje rad zaposlenika i obogaćuje Caritasove usluge korisnicima. Njihov rad koordinira i prati Služba projekata i volonterskih aktivnosti, koja je također zaslužna što je na javnim natječajima tijekom 2017. godine za osam projekata Caritasa odobren ukupan iznos od 920 tisuća kuna.

Solidarnost je znak nade

Zagrebački Caritas od 2001. godine ima i svoju kuću za odmor: »Kuća u Kalju na Žumberku služi za duhovnu okrjepu, odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 kreveta u višekrevetnim sobama. Tijekom 2017. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 607 osoba. Nerijetko se radi o skupinama koje nam se svake godine iznova vraćaju, poput mladih iz župe sv. Nikole u Kustošiji.«

Zaključujući, ravnateljica zagrebačkoga Caritasa s. Jelena Lončar istaknula je ovo: »Zajedništvo u solidarnosti u teškim vremenima, poput ovih u kojim živimo, znak je nade. Djelujući iz ljubavi, budimo nadu u srcima naše braće i sestara s ruba društva. Zajedništvo nas čini snažnima u dobru! To što smo neraskidivi dio Katoličke Crkve nije zaprjeka tomu da se naše poslanje uspješno ostvaruje upravo kroz suradnju s institucijama i svim ljudima dobre volje.

Iskreno zahvaljujem svima koji su tijekom protekle godine s nama bili svjedoci i suputnici nade. Neka nas riječi pape Franje iz ovogodišnje korizmene poruke potaknu da još gorljivije služimo potrebitima: ‘Želio bih također da moj glas odjekne izvan granica Katoličke Crkve i dopre do svih vas, muškaraca i žena dobre volje, koji ste otvoreni Božjemu glasu. Ako ste poput nas ožalošćeni zbog širenja bezakonja u svijetu, ako vas zabrinjava led koji paralizira srca i djela, ako vidite da u nama slabi osjećaj pripadnosti jednoj ljudskoj obitelji, pridružite nam se da zajedno uzdignemo molitvu Bogu, da zajedno postimo i da s nama darujete koliko možete braći i sestrama u potrebi!’«

Pripremili: Z. Erceg, S. Moškatelo i M. Rožanković