»RAZGOVOR UGODNI« KAPUCINA I ISUSOVCA O Judinoj bradi i družbi

Kapucin i isusovac u dobru raspoloženju započeli jedan drugomu predbacivati. Isusovac reče s podsmijehom:

– Govore da je Juda nosio bradu!

Kapucin mu odgovori:

– To se ne zna sa sigurnošću, ali se sigurno zna da je pripadao družbi Isusovoj.