REAKTIVIRALI SE VIDJEVŠI RAZMJERE STRADANJA NAKON RATA Pomoć i potpora suborcima

Miroslav Jularić, tajnik Hrvatskoga časničkoga zbora grada Osijeka

Nakon dužega razdoblja neaktivnosti 2013. godine reaktiviran je Hrvatski časnički zbor (HČZ) grada Osijeka. Desetak časnika i ratnih zapovjednika obrane Osijeka prepoznali su da je krajnji trenutak da se ponovno uključe u život i rad braniteljske populacije koja je tada u Osijeku bila gotovo na marginama društva. Velik dio braniteljske populacije sustavno je zanemarivan na svim razinama državne vlasti, a brojni branitelji s narušenim zdravljem i u teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima živjeli su ispod razine ljudskoga dostojanstva. To je bio jedan od razloga aktiviranja rada HČZ-a, čije su aktivnosti usmjerene na promicanje vrijednosti Domovinskoga rata, pomoć i potporu obrambenomu sustavu Republike Hrvatske te rješavanje statusa svojih članova i branitelja iz Domovinskoga rata.

Desetak časnika i ratnih zapovjednika obrane Osijeka prepoznali su da je krajnji trenutak da se ponovno uključe u život i rad braniteljske populacije koja je tada u Osijeku bila gotovo na marginama društva.

Danas udruga HČZ ima 70 članova i članica, ima svoje prostorije u Domu HV-a Osijek, aktivno surađuje sa svim braniteljskim udrugama u Osijeku te lokalnim vlastima, bez političkih konotacija. Udruga je kao svoju primarnu zadaću od 2014. do 2018. godine stavila naglasak na rješavanje psihosocijalnih i egzistencijalnih pitanja osječkih branitelja. Naime, podatci o psihosocijalnoj strukturi osječkih branitelja nisu bili dostupni ili ih uopće nije bilo. Najveća osječka ratna postrojba – 106. brigada nije bila ni organizirana kao udruga, a kroz nju je prošlo oko 12 000 branitelja te se odmah pristupilo organiziranju udruge i procjeni njihovih problema. Podatci koje je udruga prikupila od 2015. do 2017. provođenjem projekata udruge i sistematskih zdravstvenih pregleda bila je porazna. Teže je bilo oboljelo osam branitelja od njih 10, a više od 50 posto branitelja bilo je duže nezaposleno i živjelo (i danas živi) na rubu siromaštva. Stoga je udruga počela provoditi razne vrste psihosocijalne podrške i skrbi za branitelje s naglaskom na zdravstveno i palijativno zbrinjavanje branitelja. Za razdoblje od 2018. do 2020. godine prioritet je dovođenje suvremenoga palijativnoga odjela za skrb teško oboljelih branitelja u Osijek, kao i organizacija palijativne skrbi za branitelje na terenu uz mobilne palijativne timove. Jedan od najznačajnijih projekata udruge koji je u tijeku pokretanje je inicijative za otvaranje doma hrvatskih veterana u Osijeku. Prva faza renoviranja i dogradnje doma već je završena te su sve dislocirane službe i odjeli Ministarstva branitelja u Osijeku useljene na jedno mjesto, tako da konačno osječki branitelji mogu dobiti sve što je potrebno na jednom mjestu. Radovi na drugoj i trećoj fazi se nastavljaju, a završetak se planira do 2020. godine, kada će taj objekt biti reprezentativan dom veterana, što svakako 35 000 branitelja iz Osijeka i okolice zaslužuje.