REDOVNICA KOJU PAMTI I HNK 20. ožujka 1897. rođena glazbenica s. Lujza Kozinović

s. Lujza Kozinović

Mnoge hrvatske redovnice bavile su se glazbom, a među njima je i skladateljica, dirigentica, pijanistica, orguljašica, pedagoginja i muzikologinja Zorka Lujza Kozinović.

Rođena je 20. ožujka 1897. u Slimenima kraj Travnika, gdje je kao učenica građanske škole učila glasovir. Došavši u Zagreb 1914., nastavila je školovanje, a 1916. stupila je u Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga. Usporedno je učila orgulje i kompoziciju kod Franje Dugana st. Na Muzičkoj akademiji diplomirala je orgulje 1922. i kompoziciju 1923. Učila je privatno solopjevanje, diplomiravši 1924. Djelovala je kao nastavnica i glazbena pedagoginja u družbinim školama u Banjoj Luci, Sarajevu i Novoj Gradiški. Zatim je poučavala glazbenu teoriju, pjevanje i glasovir u družbinoj gimnaziji i u Ženskoj učiteljskoj školi u Zagrebu. Od 1946. bila je članica Dijecezanskoga odbora za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije.

S crkvenim i školskim zborovima kojima je ravnala uspješno je koncertno nastupala u Hrvatskom glazbenom zavodu, Hrvatskom narodnom kazalištu, franjevačkom kazalištu na Kaptolu i u Radničkom domu. Skladala je većinom crkvenu glazbu: mise, motete, korale, himne, litanije, psalme, crkvene popijevke i dr. Na tekst Inviolate Kozinović napisala je 1941. u povodu jubileja trinaest stoljeća pokrštenja Hrvata scensku glazbu »Trinaest vjekova«. Uglazbila je neke pjesme Milana Pavelića i Alekse Kokića. Skladala je i za djecu na stihove Mire Preisler. Mnoge su joj skladbe utemeljene na napjevima narodnoga crkvenoga pjevanja. Kao sljedbenica cecilijanskoga pokreta, koji se u Hrvatskoj veoma razvio u prvoj polovici 20. st., u oblikovanju melodike težila je za produhovljenom jednostavnošću.

Skladbe su joj tiskane u glazbenom prilogu časopisa »Sv. Cecilija« i u raznim crkvenim pjesmaricama. Kao izaslanica Staroslavenske akademije zapisivala je napjeve staroslavenskoga glagoljaškoga bogoslužja i pučkih crkvenih pjesama u Crikvenici, Selcu, Novom Vinodolskom, Krku i u Kraljevici. Objavila je »Pjesmaricu za pučke škole«, zbirke obradba za ženski zbor »Rukovjet pobožnih narodnih pjesama« i »Pobožne narodne pjesme«. Umrla je 3. listopada 1975. u Zagrebu. (L)