Redovnica Ksenija Leko, vjeroučitelj Nenad Barić i župnik Filip Pavlović svjedoče o svojem sudjelovanju u programu koji je potvrdio da je briga za siromašne prva točka u rješavanju globalne ekološke krize

Od siječnja do travnja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održan je prvi ciklus programa cjeloživotnoga učenja »Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije«. Kroz četiri subote polaznici su imali priliku slušati predavanja o temama o kojima govori ta enciklika. Među polaznicima su bili i provincijalka Hrvatske provincije uršulinki Rimske unije s. Ksenija Leko, vjeroučitelj iz Rijeke Nenad Barić i župnik iz Lupoglava Filip Pavlović.

Uršulinke ekološki nastupaju

O tome što ju je potaknulo na upis u taj program s. Ksenija Leko rekla je: »Naš je red na prošlom generalnom kapitulu, održanu 2019. godine u Rimu, među smjernicama za naše djelovanje izabrao i jednu koja je odgovor na poziv pape Franje sadržan u enciklici Laudato si’. Ta nas smjernica potiče na akciju i ponašanje, na lokalnoj i globalnoj razini, koje podupire cjelokupan život pogođen klimatskim promjenama. Moram priznati da su naše sestre iz drugih provincija bile malo više zauzete na tom području nego mi pa nam je taj program bio jedinstvena prilika da i mi u Hrvatskoj malo ozbiljnije krenemo u ostvarivanje te smjernice našega reda. Moja ideja bila je da se prijavi veći broj sestara, a osobito glavarice zajednica, kako bi mogle animirati svoje zajednice. Program je upisalo sedam sestara.«

Program je, rekla je hrvatska uršulinka, nadmašio njezina očekivanja jer je bio bogat sadržajem, predavači su bili izvrsni, kao i organizacija. Od početka pontifikata pape Franje 2013. i generalnoga kapitula koji su imali te godine, ističe, njihova Generalna uprava sustavno prati poticaje pape Franje, o njima promišlja i na različite ih načine potiče na djelovanje u skladu s njima. »Prošle godine od 20. do 25. rujna održano je prošireno Generalno vijeće, koje osim generalne uprave uključuje provincijalke svih provincija. Na tom sastanku dani su neki prijedlozi na temelju kojih je generalna uprava donijela nekoliko odluka. Odlučeno je da će se imenovati animator za cjelovitu ekologiju koja će raditi s nama kao institutom. Nadalje, odlučeno je da ćemo se registrirati kao institut za sudjelovanje u akcijskoj platformi Laudato si’. Uprava nas potiče na aktivnosti vezane uz područje ekološke svijesti i djelovanja za pravednost te na hitan odgovor na vapaj Zemlje i siromaha.«

Na pitanje zašto je važno odazvati se pozivu pape Franje provincijalka je odgovorila: »Vjerujemo da nam Bog preko pape, svoga namjesnika na zemlji, na jasan način progovara o svojoj volji. Osim toga, Papa je naš vrhovni poglavar i trebamo mu iskazati poslušnost. Naša utemeljiteljica sv. Anđela Merici jasno nam govori u svojim Spisima da je ‘poslušnost u čovjeka kao veliko svjetlo po kojem svako djelo postaje dobrim i ugodnim’. Vjerujem da ćemo, odazivajući se, u poslušnosti, pozivu pape Franje, učiniti dobro i Bogu ugodno djelo.«

Nastava vjeronauka kao zahvalna platforma

Poticaj za sudjelovanje u programu vjeroučitelju iz Rijeke Nenadu Bariću upravo je bio njegov rad s mladima kako bi toj temi mogao temeljitije pristupati. Na pitanje koliko su teme iz enciklike prisutne u nastavi vjeronauka Barić je odgovorio: »S obzirom na to da radim u osnovnoj i srednjoj školi, moram napomenuti da su te teme prisutne u nastavi te mogu mladomu čovjeku jasno naznačiti što papa Franjo želi i što nam je činiti. U nastavi vjeronauka nije problem da nedostaje tema, nego kako aktualizirati i mladomu čovjeku približiti temu na njemu zanimljiv način. Vjeronauk kao predmet ima mogućnost da te teme budu u prvom planu i da potakne sve u svojoj sredini na još bolje djelovanje. Bilo bi dobro da se na taj program u budućnosti odazove još više vjeroučitelja jer daje novi pogled na stvarnost u kojoj se nalazimo, a vjeroučitelji mogu biti moderatori u svojoj radnoj sredini.« U Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom taj je vjeroučitelj organizirao radionicu i predavanje u povodu Dana voda te u osnovnim školama i raznim institucijama promovira encikliku »Laudato si’«. Sada su u pripremi programi koji bi se pokrenuli od iduće školske godine.

Župnik kao predvodnik ekološkoga obraćenja

Što je lupoglavskoga župnika Filipa Pavlovića potaknulo da upiše program na HKS-u? Za odgovorom je posegnuo u doba svoje formacije: »Danas je popularno govoriti o ‘ekološkom obraćenju’, to je termin iz enciklike pape Franje Laudato si’. Hvala Bogu, to sam iskustvo doživio vrlo rano zahvaljujući fra Slavku Barbariću koji je, djelujući u Međugorju, spojio duhovnost i ekologiju te je u drugoj polovici devedesetih, nakon rata, pokrenuo akciju ‘Više cvijeća, manje smeća’ koja je uz brojne volontere rješavala pitanje divljih odlagališta otpada po Hercegovini. Tada sam kao osnovnoškolac spoznao koliko je bogatstvo taj Božji dar priroda te da je čovjekova zadaća da se o njoj skrbi. Baš zbog toga vidio sam taj program kao nešto u čemu sam mogao dobiti poticaj da budem bolji i da napredujem, a upisao sam ga kako bih dobio neke nove ideje za pastoral u župi.«

»Informacije o očuvanju prirode crpio sam iz drugih izvora jer nisam bio naviknut da Crkva o tom govori na tako izravan način. Prije 15-ak godina čitao sam djela poput ‘The Creation’. To je bio apel jednoga prirodoznanstvenika da se spasi život na Zemlji. To je djelo prvo koje sam pročitao a da na razuman način govori o problemima poput gubitka bioraznolikosti i promjeni klime. Autor kao prirodoznanstvenik pokušava stupiti u dijalog s teolozima pa mi je i u tome to malo djelo bilo zanimljivo. Papa Franjo u svojoj enciklici ide u drugom smjeru, on kao poglavar Katoličke Crkve stupa u dijalog sa svijetom prirodnih znanosti i to čini jako dobro. Mislim da ćemo tek u budućnosti shvatiti kolika je važnost i dubina enciklike Laudato si’, a danas se moramo potruditi da ju upozna što više ljudi. Laudato si’ nisu samo riječi, Laudato si’ traži akciju, traži da se pojedinac i društvo pokrenu i da čine puno malih i velikih djela brižnosti prema zajedničkomu nam domu.«

Lupoglavski župnik rekao je i da se često u medijima, posebice na društvenim mrežama, može naći kako neke interesne skupine pod krinkom zaštite prirode zapravo provode politiku depopulacija i zato je, rekao je, prekrasno da papa Franjo u enciklici poručuje da je briga za siromašne prva točka u rješavanju globalne ekološke krize. To je, smatra, »katolička ekologija« jer Crkva ne smije zaboraviti na one najslabije i najugroženije.

U svojoj župi već je poduzeo neke korake, organizirali su vikend-iskustvo »Laudato si’« za ministrante u sklopu kojega su posjetili Gospić, Baške Oštarije, Udbinu i Karlovac, a u korizmenom vremenu organizirali su križni put »Laudato si’« za koji je pripremio originalna promišljanja povezana s glavnim temama enciklike i na kojem je sudjelovalo više od 400 osoba. Sada uz pomoć prijatelja i dobročinitelja nabavlja opremu za »Laudato si’ – Podcast« jer želi napraviti platformu na kojoj bi se moglo kontinuirano govoriti o toj problematici, upozoravati i tražiti rješenja. »Za mene je to osobno velik projekt, rekao bih da i nadilazi moje sposobnosti, no kao svećenik sam naučio da u planiranju ne planiram samo ono što ja sam mogu napraviti, nego da uvijek računam na Božju pomoć i milost te da planiram uvijek više te tako ostavim prostora za Božje djelovanje.«