RODITELJI OBOLJELIH NASTUPAJU Potpora na životnom putu

Put u život
Lidija Bonačić-Krešić, tajnica udruge »Put u život«

Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama »Put u život« osnovala je 1995. skupina roditelja djece s različitim teškoćama u razvoju s ciljem podizanja kvalitete života djece i mladih s posebnim potrebama i njihovih obitelji. Polazeći od prava svih ljudi na život u zajednici, roditelji djece s teškoćama uključili su se u poticanje razvoja potrebne mreže podrške. Aktivni članovi – roditelji organiziraju i koordiniraju rad udruge i okupljanje roditelja i njihove djece različitih vrsta/stupnjeva teškoća i različite dobi. Članovi udruge međusobno si pomažu druženjem i zajedničkim radom, pokreću inicijative, upozoravaju na probleme, predlažu rješenja. Od osnivanja do danas udruga je realizirala više od 170 projekata, od čega pet projekata EU-a. Dio projekata bio je usmjeren na rehabilitacijske, edukacijske i rekreativne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom te njihove roditelje, braću i sestre. Osim toga provode se projekti usmjereni na podizanje kvalitete odgojno-obrazovnih i socijalnih sustava, kao i na primjenu međunarodnoga i nacionalnoga zakonodavstva, potporu razvoju roditeljskih udruga u Hrvatskoj, zastupanje i zagovaranje. Posebno važna pomoć roditeljima i djeci aktivnosti su uvođenja pomoćnika u nastavi u odgojno-obrazovni sustav, koje u različitim oblicima udruga provodi već 13 godina.

Obitelj je veoma važna za razvoj svakoga djeteta, a u slučaju djece s teškoćama roditeljima su potrebna dodatna znanja i umijeća za poticanje razvoja njihova djeteta.

Danas udruga okuplja pedesetak obitelji djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom različitih teškoća: s cerebralnom paralizom, autističnim spektrom, intelektualnim teškoćama, višestrukim oštećenjima. Članovi se okupljaju u prostorijama udruge »Puževoj kućici«, organiziraju različite radionice, edukacije, predavanja i informacije za članove i sve koji im se obrate te senzibiliziraju javnost i promoviraju prava osoba s invaliditetom.

Obitelj je veoma važna za razvoj svakoga djeteta, a u slučaju djece s teškoćama roditeljima su potrebna dodatna znanja i umijeća za poticanje razvoja njihova djeteta. Stoga stručni suradnici kontinuirano pružaju podršku korisnicima savjetovanjem i edukacijom roditelja za poticanje razvoja djece temeljeno na pristupu Floortime (emocije, senzorika, interakcija…). Posebna pozornost poklanja se komunikaciji, aktivnostima svakodnevnoga života, odnosno aktivnostima za što veću samostalnost djece i mladih. Navedene aktivnosti financiraju se iz različitih izvora iz zemlje i inozemstva koji prepoznaju kvalitetu projekata udruge. Sredstva potrebna za provedbu aktivnosti udruga uvelike prikuplja iz donacija poslovnoga sektora i građana. »Puževa kućica« nalazi se u Đakovačkoj 11 (Ljubljanica) u Zagrebu. Informacije o udruzi mogu se pronaći na www.udrugapuz.hr i www.facebook.com/Puzevi. Kontakt: 091 544 5295 ili puz@udrugapuz.hr .