ROVINJSKA UDRUGA »OAZA« Za život u obitelji

Udruga »Oaza«
Eva Husak Bačac, Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga »Oaza«, Rovinj

Za vrijeme Domovinskoga rata u Rovinju je od 1993. godine započeo rad na pomaganju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i ostaloj djeci u potrebi. Isprva je počeo raditi prihvatni centar pod nazivom Centar za pomoć djeci »Oaza«, a 2000. je osnovana udruga »Oaza«. Osnovni je cilj udruge pomoć djeci da odrastaju u dobroj obiteljskoj sredini umjesto u institucijama ili vlastitim vrlo problematičnim obiteljima. Stoga udruga ima niz aktivnosti koje se provode kao podrška udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci. »Oaza« je jedna od četiriju osnivača Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece – mreže udruga udomitelja koje zajedničkim snagama poduzimaju brojne aktivnosti za kvalitetnije udomljavanje djece u Hrvatskoj.

Do sada je »Oaza« pomogla u zbrinjavanju oko 150 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Organizirala je slobodno vrijeme za djecu i mlade, pomagala djeci u odlasku na ljetne kampove, prikupljala sredstva za financijsku pomoć udomiteljskim obiteljima, prikupljala materijalnu pomoć za udomiteljske obitelji, promovirala udomiteljstvo. Udruga je 10 godina organizirala redovite regionalne susrete svih dionika skrbi za djecu, prikupljala statističke podatke o udomiteljskim obiteljima i djeci, predlagala promjene zakonskih odredaba sa svrhom unaprjeđivanja udomiteljstva i još mnogo toga. »Oaza« je godinama provodila projekte koje su podržavali gradovi Rovinj i Pula, Istarska županija i više općina u Istri.

U suradnji s drugim udrugama udomitelja u Istri – »Na domak sunca« i Udrugom udomitelja Istarske županije – provodio se trogodišnji projekt EU-a CARDS2014, a uz pomoć Zaklade za razvoj civilnoga društva samostalno trogodišnji projekt. Kroz projekte provodile su se brojne aktivnosti poput susreta udomiteljskih obitelji iz cijele Hrvatske, treninga za udomiteljske udruge i brojnih kontakata s resornim ministarstvom i lokalnom samoupravom.

Zbog zaštite osobnih podataka i djece smještene u udomiteljske obitelji više se ne organizira volontiranje, no postoje mogućnosti drugih oblika pomoći udruzi. Osim financijske pomoći, moguće je djecu ili obitelji darovati nekim od svojih proizvoda ili usluga. Udruga se obvezuje da svim svojim donatorima šalje polugodišnja izvješća o djeci i radu udruge te prikaz svih primljenih i utrošenih sredstava. Najveća je želja članova udruge potaknuti ljude da razmišljaju o udomljavanju djece, a onima koji žele postati udomitelji udruga pomaže savjetima i dosadašnjim iskustvom. Više informacija o radu udruge može se naći na www.oaza.hr.