SANIRANE POSLJEDICE POTRESA NA HRVATSKOM SAKRALNOM DRAGULJU U RIMU Crkva sv. Jeronima nakon tri godine zablistala u osvježenom ruhu

Foto: Sveti-jeronim.org | Obnova impozantne crkve trajala je gotovo četiri godine

U godini u kojoj je proslavljena 1600. obljetnica smrti sv. Jeronima dovršeni su radovi na restauraciji hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu koji su započeli 2017. godine nakon što su snažni potresi u središnjem dijelu Italije 24. kolovoza i 30. listopada 2016. prouzrokovali nekoliko novih pukotina u crkvi te nastavak djelovanja i širenja prijašnjih. Situacija je posebno bila kritična u kripti ispod crkve gdje su nastala nova i velika napuknuća na voltama koje drže pod crkve, tako da je postojala ozbiljna prijetnja da se na nekim mjestima pod i uruši.

Krajem siječnja 2017. u kriptama crkve postavljeni su željezni stupovi kojima su učvršćene volte te je na taj način privremeno spriječena mogućnost njihova urušavanja. Nakon dobivanja potrebnih dozvola kripte su od svibnja do kolovoza 2018. strukturalno učvršćene. Radove je, prema projektima i uz nadzor arhitekta Aymena Herzalle iz »Studia Croci«, renomiranoga talijanskoga ureda za strukturalno projektiranje i statiku, izvela tvrtka »Sacen« iz Napulja. Injektirane su pukotine na svodovima i zidovima; kripte su učvršćene posebnom žbukom u koju su stavljena dva sloja armature. Željeznim okvirima učvršćeni su otvori na svodovima te je postavljena nova električna instalacija.

Usporedno s obnovom kripta, od rujna 2017. do studenoga 2019. restaurirani su krovište, zvonik, vanjski zidovi i pročelje crkve. Tri dotrajala krovišta iznad pokrajnjih kapela s lijeve strane središnje lađe u potpunosti su zamijenjena novima. Ujednačeni su svi vanjski zidovi crkve, što se na poseban način odnosi na donji dio južnoga zida crkve uz Ulicu Tomacelli na kojem je cigla odudarala od drugih vanjskih zidova crkve jer je bila prekrivena namazom boje, koji je maknut, a štukatura je na bazi vapna usklađena s onom na ostalim zidovima. Budući da je u nekoj od prošlih restauracija štukatura između cigla na donjem dijelu sjevernoga zida crkve napravljena od cementa, nije se pristupilo njezinu otklanjanju zbog opasnosti da se uništi cigla, nego je ona obojena istom bojom kojom je urađena štukatura ostalih dijelova vanjskih zidova crkve. I te je radove izvela tvrtka »Sacen« prema projektima i uz nadzor zavodskoga suradnika arhitekta Filippa Pignattija Morana.

Osim toga, od lipnja 2018. do ožujka 2020. godine obnovljena je unutrašnjost crkve. Sanirane su strukturalne pukotine na zidovima i svodovima crkve te je restauriran velik dio fresaka. Spomenute pukotine koje su nastale oko 1890. godine te su se na poseban način povećale 1939. i 1940. godine sanirane su posebnim tehnikama injekcije te vrstom »šivanja« zidova i stropova aramidskim vlaknima. Također u potkrovlju svih pokrajnjih kapela i središnje lađe crkve, uključujući i prividnu kupolu, od travnja do rujna 2019. strukturalno su učvršćeni svodovi i popunjene pukotine aramidskim vlaknima. I na svodu središnje lađe tom metodom sanirane su dvije velike pukotine koje su se protezale cijelom njegovom dužinom. Tako je zidovima i svodovima crkve vraćena njihova prvotna konzistentnost. Tehnički vrlo zahtjevne radove projektirao je inženjer Aymen Herzalla, a pod njegovim nadzorom izvela ih je tvrtka »Sacen«. Na saniranim pukotinama u potkrovlju crkve te u središnjoj lađi i u pokrajnjim kapelama postavljeni su novi uređaji za mjerenje koji u realnom vremenu prate sve promjene i pomicanja nosive strukture crkve. Stari uređaji iz 1939. godine ostavljeni su na svojim mjestima kao povijesni znak.

Freske je restaurirala restauratorica Daniela Storti sa suradnicima. Tijekom ljeta 2018. obnovljena je velika freska iz 16. stoljeća na prividnoj kupoli. Nakon toga obnovljene su freske iz 16. stoljeća u gornjem dijelu prezbiterija, sve freske i ukrasi u desnom transeptu crkve, od poda do krova, uključujući Gagliardijevo »Poklonstvo mudraca« i freske iz 16. stoljeća koje prikazuju sv. Dujma i sv. Arnira. Krajem 2019. godine dovršena je restauracija velike Gagliardijeve freske »Uzvišenje sv. Križa« na svodu središnje lađe crkve, stupova s likovima dvanaestorice apostola i unutrašnjega zida pročelja crkve, pokraj kora s orguljama, najvećim dijelom oslikanoga u stilu lažnoga mramora. Crkva je za sve vrijeme trajanja radova bila otvorena za javnost.

Gabrijel Kamber