SPOMEN NA VELIKU POBJEDU Crkva sv. Justine u Rabu

Na otoku Rabu (18)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Justine u Rabu

Flota Svete alijanse, u kojoj je značajnu ulogu odigrala mletačka galija »Sv. Ivan« s rapskim zapovjednikom Ivanom Dominisom i rapskom posadom, 7. listopada 1571., na dan sv. Justine, pobijedila je tursku flotu. Spomenom i zahvalom za taj događaj na Trgu slobode, a na mjestu starokršćanske crkve sv. Tome (11. st.), 1574. izgrađen je ženski benediktinski samostan za pučanke i crkva sv. Justine. Današnji oblik crkva je dobila u 18. st. kada su izvedene štukature na stropu i probijeni poluokrugli prozori. Samostanske zgrade porušene su krajem 19. st., a očuvani su ostatci nedavno otkrivenoga klaustra i kapele. Južni zid s prozorima crkve sv. Tome vidljivi su u obnovljenoj unutrašnjosti sv. Justine. Crkva (27 x 8 m) položena je duž Glavne ulice s dva bočna barokna ulaza na sjeveru. Svetište joj se nalazi na istočnoj, a pjevalište, koje je oslonjeno na dva stupa s kapitelima i impostima iz ranije crkve, na zapadnoj strani. U crkvi, koja za liturgiju posluži povremeno, smještena je zbirka crkvene umjetnosti. Na glavnom venecijanskom manirističkom oltaru od pozlaćena i obojena drva nalazi se pala Flamanca Baldassarea d’Anne (+1639.) s prikazom Svete alijanse. Oltar i pala su poklon plemića Zuana Battiste Benedetija iz g. 1644. koji je pokopan ispod antipendija oltara. Uz Gospu Karmelsku prikazani su likovi sv. Dominika, pape Pija V. i duša u čistilištu. Oltar je bogato ukrašen i ispunjen kipovima sv. Justine, sv. Benedikta, sv. Kristofora i sv. Ivana Krstitelja. Na drugom oltaru nalazi se kip Bogorodice, a na trećem, mramornom baroknom oltaru slika venecijanske škole (Tizian ?) s prikazom smrti sv. Josipa. Uz brojne umjetnine iz rapskih crkava vrijedan je poliptih Paola Venezijana iz 14. st., raspela i slike iz vremena od 13. do 18. st., misali, relikvijari, ruha, pastoral biskupa, terakote, antipendiji i kipovi. Zvonik crkve je iz g. 1672., a podignut je zadnji u nizu od četiri rapska zvonika.