ŠTO LICE ČINI ANĐEOSKIM? Dostojanstvena lica, slikar moliteljica i irokeška djevica

Ulje na platnu »Manoahova žrtva« Abrahama van Dijcka (1635. - 1680.) čuva se u dresdenskoj Gemäldegalerie Alte Meister

»Kao u anđela«, i danas će starine reći u pohvalu ljupka ili mila lica. No ljupkost i milota u biblijskoj su starini tek nalič anđeoske krjeposti. Besmisleno je, jasno, mudru izreku da »veselo srce razvedrava lice« ne primijeniti i na anđele; ta kakvo bi i moglo biti srce duhova što »na nebu uvijek gledaju lice Oca« nego ispunjeno radošću? A ipak njihova vedrina i blagost ne će biti tek plodom pravde i čestitosti, slobode od spletki i izostanka straha – redom znakova otkrivena lica Gospodina. U sjaju lica njegova, tumači psalmist, hodi tek narod »vičan svetomu klicanju«: pohvali i popijevci, ali i – podrhtavanju. Upravo se zbog drhtaja poniznosti anđeo i može kao »ugljevlje plameno« užgati »od blijeska pred licem njegovim«, te mu lice »kao munja« postaje prijetnjom opakima, a »kao sunce« obećanjem pravednima – čak i kada se »puno dostojanstva« učini tek licem Božjega čovjeka, a ne anđela.

Upravo se zbog drhtaja poniznosti anđeo i može kao »ugljevlje plameno« užgati »od blijeska pred licem njegovim«, te mu lice »kao munja« postaje prijetnjom opakima, a »kao sunce« obećanjem pravednima

Takav je pričin ljudskosti zatekao Manoahovu ženu, neimenovanu nerotkinju kojoj je anđeo navijestio da ima roditi Samsona. Nije stoga čudno da je njegovo tajanstveno lice najumješnije prikazao onaj kojega je i sama uresila tajnost. Barokno ulje na platnu »Manoahova žrtva« danas se, naime, pripisuje Abrahamu van Dijcku, Nizozemcu o kojem se zasigurno zna tek da je ponikao u Rembrandtovoj radionici. Sliku su tako dugo pripisivali Rembrandtu, a potom i njegovim učenicima Janu Victorsu i Willemu Drostu. Posljednji je, doduše, bio odan širini Rembrandtovih poteza i tamnini Riberinih preljeva, a prethodni je bio vičan grandioznoj draperiji i dramatičnim gestama; ali libertinac Drost teško bi prikaz anđela propustio polakirati, a puritanac Victors na njega ne bi ni pristao. Baš je van Dijck zablistao slikajući žene u molitvi: molitvi čiji žar nadjačava čak i plamen žrtve što Manoahu razotkriva lice anđela.

Četverogodišnjoj Mohawkinji Tekakwithi – Onoj Koja Se Spotiče – velike boginje nisu tek nagrdile lice i razorile vid, nego i oduzele roditelje. Ali molitve koje je kći irokeškoga poglavice – preminula 1680., kada i Abraham van Dijck – upravljala Bogu žareći se trnjem očuvale su živim plamen pouke njezine majke: Bog je jedan, i čovjek mu mora služiti srcem. Za Kateri, kako je prva kanonizirana sjevernoamerička Indijanka prozvana na krštenju, to je značilo i da joj u srcu nikada ne će poniknuti ljubav prema muškarcu. Ne pristajući na udaju, postala je kamenom spoticanja za svoju rodbinu, a kada je nakon potpunoga obraćenja počela propuštati rad svetkom, pleme ju je porugom i potvorom prinudilo na odlazak u isusovačku misiju u Kahnawakeju. Ondje ju je razvedrila riječ koju je cio život žudjela – »redovnica«; ondje je zadrhtala pred obećanjem koje je cio život živjela: »Samo će me Isus imati za ženu!«