SUUSKRSNUTI S KRISTOM Kakvim ćemo tijelom uskrsnuti?

Foto: Shutterstock
Kakvim ćemo tijelom uskrsnuti?

Na uskrsnoj misi naš je župnik govorio da će i naše ljudsko tijelo uskrsnuti kao i Kristovo pri drugom Isusovu dolasku. Znači li to da ćemo biti u tjelesnom obličju u kojem smo bili u trenutku smrti? Zašto je važna ta dimenzija uskrsnuća našega tijela? I što je s onima čija su tijela u smrti uništena, poput onih u ratovima?

Čitateljica

Dobro je rekao Vaš svećenik da ćemo »suuskrsnuti s Kristom« jer nas i apostol Pavao uči: »Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih, (…) jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni« (1 Kor 15, 20-22). Učenicima nekad, a i nama danas, teško je bilo prihvatiti da je Isus uskrsnuo pa je s njima uspostavio izravne odnose i dopustio im da ga kod ukazanja dodiruju i s njim blaguju, tumači Katekizam Katoličke Crkve, dodajući da ih tako poziva »da priznaju da on nije duh, ali nadasve da ustanove da je uskrslo tijelo kojim se on pojavljuje ono isto koje je bilo mučeno i raspeto, jer on još nosi tragove muke« (KKC, br. 645). »Isusovo pravo i stvarno tijelo istodobno posjeduje ipak nova svojstva uskrslog tijela: ono nije više u prostoru i vremenu, nego se može na svoj način uprisutniti gdje i kada hoće, jer njegovo čovještvo ne može više biti zadržano na zemlji, ono sad pripada samo božanskom području Očevu. Stoga je uskrsli Isus i savršeno slobodan ukazivati se kako hoće u liku vrtlara ili u drugom obličju, različitom od onoga koje je učenicima bilo dobro poznato, upravo zato da potakne njihovu vjeru« (KKC, br. 645). Isusovo je tijelo u uskrsnuću ispunjeno moću Duha Svetoga; ono sudjeluje u božanskom životu u stanju svoje slave, tako da sveti Pavao može o Kristu reći da je on ‘nebeski čovjek’« (KKC, br. 646). »Uskrsnuće Kristovo – i sam uskrsli Krist – jest počelo i izvor našega budućeg uskrsnuća« (KKC, br. 655), »već sada po opravdanju naše duše, a jednom i po oživljenju našega tijela« (KKC, br. 658). »U Vjerovanju molimo da vjerujemo u uskrsnuće tijela jer čvrsto vjerujemo i čvrsto se nadamo, da će, kao što je Krist zaista uskrsnuo od mrtvih te živi zauvijek, isto tako pravednici poslije smrti zauvijek živjeti s uskrslim Kristom, i da će ih on uskrisiti u posljednji dan. Kao što je bilo njegovo, tako će i naše uskrsnuće biti djelo Presvetog Trojstva« (KKC, br. 989), a Katekizam odgovara i na pitanje kako uskrsavaju mrtvi: »Što znači uskrsnuti? Po smrti, dijeljenjem duše i tijela, tijelo se čovjekovo raspada, dok mu duša ide u susret Bogu, čekajući da se ponovno sjedini sa svojim proslavljenim tijelom. Bog će svojom svemoću povratiti konačno nepokvarljiv život našim tijelima sjedinjujući ih s našim dušama, snagom Isusova uskrsnuća« (KKC, br. 997). Kako ćemo uskrsnuti? »U njemu će ‘svi uskrsnuti sa svojim vlastitim tijelima, koja sada imaju’, samo će to tijelo biti preobraženo u slavno tijelo, u ‘tijelo duhovno’ (1 Kor 15, 44)« (KKC, br. 999), a to »kako« (pa i kako će uskrsnuti oni koji su poginuli u ratu) nadilazi našu maštu i naše shvaćanje; možemo ga dokučiti samo vjerom. »Ali već sudjelovanje u euharistiji daje nam predokus preobraženja našega tijela po Kristu« (KKC, br. 1000) te možemo zaključiti: »’Mi vjerujemo u pravo uskrsnuće ovoga tijela koje sada imamo.’ Ipak, u grob se sije tijelo raspadljivo, a uskrsava tijelo neraspadljivo, ‘tijelo duhovno’ (1 Kor 15, 44)« (KKC, br. 1017).