SV. VID SE ŠTUJE I U VRHOVČAKU Tri ulaza u kapelicu

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Vida u Vrhovčaku

Na uzvisini iznad Samobora, 3 km cestom prema Otruševcu, smjestilo se selo Vrhovčak, u kojem je u 15. st. izgrađena kapela sv. Vida. U popisu posjeda grada Samobora g. 1493. spomenuta je ta crkvica. Ispred ulaza s gotički izvedenim vratima šiljastoga dovratka dograđeno je predvorje na stupovima koji oblikuju tri ulaza. Predvorje s kosim krovištem zauzima pola crkvenoga pročelja, a iznad druge polovice pročelja uzdiže se masivni zvonik sa zvonom iz g. 1564. i sakristijom. Predvorje je preoblikovano na današnji historijsko-gotički izgled u 19. st. U predvorju se nalazi kameni oltarni stol iznad kojega je postavljena pučki naslikana slika mučeništva sv. Vida. Na četvrtastu lađu kapele nastavlja se suženo trostrano svetište s bočnim gotičkim prozorima i križno-rebrastim svodom koji je poduprt stupovima s četvrtastim podnožjima. U lađi je jednostavan strop. Zadnja je obnova kapele bila g. 1973.

Kod vizitacije g. 1622. zabilježena su tri oltara koja su u 18. st. zamijenjena novima. Na tadašnjem glavnom oltaru g. 1757. nalazila se slika naslovnoga svetca koju su g. 1695. zamijenili slikom sv. Jeronima.

Na dva bočna oltara postavljene su slike i kipovi. Lijevi oltar iz g. 1758. posvećen je sv. Magdaleni, a uz sliku ima kipove sv. Katarine i sv. Barbare. Desni je oltar posvećen sv. Lovri. Između stupova nalazi se slika sv. Vida i kipovi sv. Ivana Nepomuka i sv. Benedikta.

Mise su u kapeli svake posljednje nedjelje u mjesecu u 17 sati. Na blagdan sv. Vida, 15. lipnja, proštenje je s misom u 11 sati i u nedjelju nakon blagdana u isto vrijeme. Polnoćka je na Badnjak u 21 sat.