SVE JE ZAPOČELO U DRVENOJ BARACI…Arka za put u sretniji život

Foto: korablja-arka.hr | Zajednica »Arka - Korablja«, Zagreb
Miron Perić, voditelj zajednice »Arka – Korablja«, Zagreb

»Arka – Korablja« zajednica je koja je nastala kao odgovor na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama koje po završetku školovanja ostanu bez adekvatnih programa potpore, prepuštene samima sebi ili roditeljima i skrbnicima, u socijalnoj izolaciji.

»Arka – Korablja« udruga je preko koje djeluje zajednica »Arka« u Zagrebu. Dio je međunarodne obitelji – mreže zajednica »Arka« koje postoje u više od 40 zemalja u svijetu, koje su okupljene unutar krovne organizacije »L’Arche«. Utemeljitelj je »Arke« francuz Jean Vanier, humanist, filozof i teolog, koji je htio da ona bude mjesto gdje će svaka osoba, bez obzira na sposobnosti, moći dati svoj doprinos u izgradnji čovječnijega društva.

U rad zajednice uključene su osobe s intelektualnim teškoćama i osobe bez intelektualnih teškoća jer nije važno što netko može ili ne može. U uzajamnim odnosima otkriva se da svaka osoba ima svoje posebne darove. Stoga je i misija zajednice usmjerena na omogućavanje otkrivanja darova osoba s intelektualnim teškoćama njegovanjem uzajamnih odnosa. Iz takvih odnosa rađa se promjena osoba koje su u njih uključene. Poludnevni boravak ili radionice za osobe s intelektualnim teškoćama koje organizira zajednica most su između osobe i sredine koja je okružuje – obitelji, lokalne zajednice, tržišta rada. Aktivnosti koje provodi zajednica osmišljene su kao tranzicijski radni programi s ciljem osnaživanja osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje u svijet rada, a započeti su i programi zapošljavanja uz podršku na otvorenom tržištu rada.

Programi uključuju psihosocijalnu potporu osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima, poludnevnu radionicu, savjetovanje i potporu osobama s višestrukim teškoćama, vikend-programe u sklopu kojih se u »Arki« kuha i druži preko cijeloga vikenda, radionicu sa školskom djecom koju izvode osobe s intelektualnim teškoćama… Članovi zajednice sudjeluju u radu mobilnoga tima koji posjećuje obitelji osoba s intelektualnim teškoćama, volonterskim programima u lokalnoj zajednici, radionicama komunikacijskih, akademskih i drugih vještina, kreativnim i športskim radionicama, u radu tima koji održava radionice za djecu po osnovnim školama.

Prije deset godina »Korablja« je nastala u drvenoj baraci u blizini okretišta tramvaja u Dubravi i u rad je bilo uključeno samo nekoliko osoba. Danas zajednica djeluje u unajmljenoj kući i omogućava da 22 odrasle osobe s intelektualnim teškoćama imaju mjesto potpore. Božićnom kampanjom »Budi srce Arke« žele prikupiti sredstva za rad dnevnoga centra, kao i za rast zajednice jer mnogo je osoba s intelektualnim teškoćama potrebitih potpore.