SVEĆENIK JOSIP HAJDUKOVIĆ Poeta tradicijskoga nebosklona

Josip Hajduković

Antun Kalac, Spiridion Petranović, Mijo Lamot, Martin Mikulić, Ivan Kujundžić, Ignac Horvat, Marko Vežić, Lujo Plepel, Josip Blažina, Vid Blažinčić, Blaško Rajić, Ante Sironić, Blago Karačić, Stjepan Džalto… – samo su neki od brojnih katoličkih župnika književnika 20. stoljeća. Njima valja pribrojiti i pjesnika Josipa Hajdukovića.

Rođen je u Đurđevcu 31. siječnja 1885. Gimnaziju je pohađao u Rakovcu i Zagrebu, gdje je maturirao 1905., a bogoslovlje završio 1909. Zaredivši se iste godine, službovao je kao kapelan u Starom Petrovu Selu, zatim u Dugom Selu, pa u Varaždinskim Toplicama. Tijekom Velikoga rata bio je vojni kapelan u vojnoj bolnici u Mostaru, a nakon rata vratio se na službu u Varaždinske Toplice do početka 1924., kada je imenovan župnikom u Svibovcu. Početkom 1930. ponovno je stupio na službu u Varaždinskim Toplicama. Bio je ujedno do 1932. upravitelj župe u Svibovcu, a poslije isto u Ljubešćici. Umro je 21. svibnja 1942. u Varaždinskim Toplicama, gdje je i pokopan.

Ni okrznut poetičkim modama

Književno se javio 1901. zbirkom narodnih zagonetaka u »Pobratimu«, koji je tada bio glavno književno vježbalište hrvatske školske mladeži. Pjesmama i kraćim književnim prikazima surađivao je zatim u »Luči«, »Pod zastavom Bezgrješne Djevice«, »Hrvatstvu«, »Prosvjeti«, »Književnom prilogu Kluba hrvatskih književnika u Osijeku«, »Almanahu Gospe Lurdske«, »Obitelji«, »Glasniku sv. Franje«, »Književnom tjedniku«, varaždinskoj »Hrvatskoj straži«, »Hrvatskim novinama« i »Hrvatskom jedinstvu« te u bjelovarsko-križevačkoj »Nezavisnosti« i kalendaru »Danici«.

Pribrojio se mnogima koji su u doba prodora moderne, koja je sa sobom donosila ne samo nove pjesničke oblike, nego i motive, teme i nazore, njegovali tradicijsku poetiku i estetiku.

Kao mladac 1909. objavio je zbirku »Pjesme«, posve u duhu klasičkoga stihotvorenja 19. stoljeća. Odgojen na klasicima i dokranjčevićevskom hrvatskom pjesništvu, Hajduković nije bio ni okrznut poetičkim modama. Sva mu je poezija u predmodernom stihu i isto tako predmodernih motiva i tema, većinom klišejnih vjerskih i domoljubnih nadahnuća, nerijetko u obliku prigodnica – pa je i spomenutu zbirku posvetom i pjesmom posvetio zagrebačkomu kanoniku Gustavu Baronu – s čestim povijesnim i folklornim motivima, katkad pejzažnima, iskazujući misaonu nostalgiku (npr. pjesme »Večer«, »Jesen«, »Ah, c’jelim poljem«). Kako je shvaćao ulogu pjesme i pjesnika, mogu izreći stihovi pjesme s početka zbirke: »Ah ti si divna na sv’jet dana, / Da k nebu dižeš slabe grudi… / O vodi stog’ do nebnog stana, / I nadom srce sveđ im bodri: / Kroz muka trista u življenju, / Kad čuju sa nebesa modrih / I – grku r’ječ ti: o trpljenju!«

Čovječanstvo »Uskrs čeka i žudi«

Poeziju elegičko-baladnoga značaja često stvara u kombinacijama heksametra, pentametra, tetrametra i trimetra, iako je zapravo više naginjao tonskoj versifikaciji nego kvantitativnoj. U tom duhu ispjevane su i religiozne pjesme kao što su »Hrist u hramu« ili »Na Golgotu«, iz koje donosimo tri posljednje kitice: »Morski ko talas pred njim se k gradu kreće sva rulja, / Uz plač il kriku sve k nebu rukama lama! / K svetom žuri se gradu, vrhom hore se šulja / sve crnja – crnja sve tama // Trećeg se dana opet ulicam skupljali ljudi, / Sve kliču: »Treći je dan, a uskrso nije!« / Opet i Pilat lukavo pere ruke i sudi – / I sad još nevinost mrije // Bježi tako i čovječanstvo za varkom i laži, / Od Krista bježi; ta što će sanjar mu ludi? / Crnoj u tami drugu al’ Pravdu uzalud traži / I uskrs čeka i žudi.« Svakako posebice treba spomenuti i elegiju »Trideseti travnja 1671.«, većinom u jedanaestercima, kojom se pridružio desetcima hrvatskih pjesnika što su u različitim oblicima opjevali tragičnu pogibiju Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana, iz koje donosimo početne i završne stihove: »Ponasred grada s visokog zvonika / Kad u san tihi dr’jemno sve utonu, / U noć se ozva mrklu jecaj zvona. – / I buči glasom očajnoga krika, / Te gradom leti, koj na glavu sklonu / Na Litavu si – nek’ je pere ona / od krvi rujne, što se po njoj proli, // O nek’ je pere – ali oprat boli, / Što našem domu da ih patničkomu, / O nikad, nikad dosta oprat ne će… // (…) Sav bol taj – sve nek’ bude jedna žrtva… / I dom će dragi njega vidjet’ mrtva, / Al’ znat će, da je ljubav, što ga vodi, / Za spas mu samo – a k zlatnoj slobodi – // A drugog dana s visoka zvonika / U dalj zamnjeva tužno jecaj zvona. – / I bruji jeka čudno sa svih strana. / – Plač gorki čuj der s južnog nebosklona! / To plače Hrvat kneza svog i bana.« Među zapaženijim kritičkim tekstovima članak je o plagijatu Preradovićeve pjesme »Mrtva ljubav« u pjesmi »Mrtva ljubezen« slovenskoga pjesnika Valenta Orožena, što je kao njegov posljednji rad objavljen u »Književnom tjedniku« 1942.

Iako dakle nije ostavio stihova antologijskih dometa, pribrojio se mnogima koji su u doba prodora moderne, koja je sa sobom donosila ne samo nove pjesničke oblike, nego i motive, teme i nazore, njegovali tradicijsku poetiku i estetiku, s čvrstim uvjerenjem da pjesnik ispunjava svoju zadaću samo ako k nebu diže »slabe grudi«, »nadom srce… bodri« i čovjeka do »nebnog stana« vodi.