SVEĆENIK KOJI SE U PISANJU KLONIO MORALIZIRANJA 16. travnja 1867. – rođen književnik Marko Vežić

Marko Vežić

Među plejadama svećenika pripovjedača prve polovice XX. stoljeća važno mjesto zauzima Marko Vežić.

Rođen je 16. travnja 1867. (u kartonu Zbirke životopisa hrvatskih katoličkih kulturnih radnika navodi se g. 1868). u Drnišu. Sedam razreda gimnazije završio je u Zagrebu, a osmi u Zadru, gdje je završio i bogosloviju. Za svećenika je zaređen 1890. Službovao je četrdeset sedam godina kao župnik u mjestima Šibenske biskupije, najdulje u Jadrtovcu, a nakon umirovljenja u Vrpoljcu sve do smrti 27. kolovoza 1936.

Započevši pisati u zadarskom »Narodnom listu«, očitovao je ubrzo svoj pripovjedački dar. »Neka se zna«, napisao je u jednom pismu iz 1912., »da talenat što mi ga je dragi Bog dao, nijesam zatrpao u crnu zemlju, već se njime promećao i poslovao – sve na slavu dragoga Boga i mile hrvatske otadžbine, kojoj ostajem vjeran sin do zadnjega daha.« U neposrednom doticaju s narodom crpao je motive za svoje pripovijesti. Njegovao je živ i kićen narodni jezik Dalmatinske zagore, ispunjen lokalizmima i provincijalizmima, rado rabeći pučke fraze, što se vidi po naslovima novela, npr. »Jamio se lova«, »Nije krpljeno što i krojeno«, »Ni k majci ni k nemajci«, »Ni led ni med«, »Moći od pomoći«. Dinamično pripovijedanje temeljio je na vještoj izmjeni dijaloga i naracije. Njegovi su junaci tzv. obični ljudi, a često je i on u pričama s njima. Kloneći se tendencioznoga moraliziranja, uvijek je znao provući kršćansku moralnu i duhovnu poruku i pouku. Sve to učinilo ga je dobrim i originalnim pripovjedačem, uz bok odličnim svećenicima piscima ličke i bosanske pripovijesti suvremenicima Franu Biničkomu i fra Hrvoju Boru (Ljubi Hrgiću).

Napisao je više od četiri stotine različitih radova: od političko-patriotskih članaka i propovijedi do raznih književnih radova. Podosta je prevodio s francuskoga i talijanskoga. U rukopisu mu je ostao roman »Usovi«. Nažalost, do danas mu pripovjedački rad ostade razbacan u više od četrdeset časopisa, listova i novina, primjerice u »Prosvjeti«, »Hrvatskoj prosvjeti«, »Obitelji«, »Hrvatskoj duši«, »Viencu«, Hrvatskoj smotri«, »Seljačkim novinama«, »Hrvatskoj straži«, »Narodnoj straži«. Nadati se je da će i on dočekati svoju knjigu. (L)