»SVETA CECILIJA« U spomen na Janka Barlèa

Novi dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija − glasila Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, objavljen je u nakladi »Glasa Koncila«.

Časopis donosi stručne članke, zanimljivosti iz muzikologije, kao i vijesti iz glazbenoga i crkvenoga života iz Crkve u Hrvata.

Uvodnik novoga dvobroja praktične je naravi i u njemu se urednik mo. Miroslav Martinjak bavi svećeničkim recitativom na početku i na kraju evanđelja upozoravajući na netočne odgovore te donoseći ispravan način pjevanja.

Rubrika Članci donosi peti nastavak niza članaka Milana Hibšera pod naslovom »Crkveni glazbenik i njegov instrument – registri orgulja«. Potom, tu su članci dr. sc. Franca Križnara i mons. dr. sc. Stjepana Kožula o crkvenom glazbeniku i dugogodišnjem uredniku Svete Cecilije Janku Barlèu. Navedeni autori, svaki iz svoje perspektive, prikazuju Barlèov život i rad od rođenja u Sloveniji preko obrazovanja u Karlovcu i Zagrebu do njegova uspješnoga službovanja kao kapelana u Garešnici, vjeroučitelja u Zagrebu, zaposlenika Nadbiskupskoga duhovnoga stola Zagrebačke nadbiskupije te člana Zbora prebendara i kanonika. Slijedi članak Miroslava Martinjaka »Neki aspekti pratnje gregorijanskih napjeva prema njemačkoj školi (1)« te članak grupe autora »Stvaralaštvo nekih skladatelja u trećoj životnoj dobi«.

U rubrici Muzikologija dolazi novi nastavak niza članaka Nike Luburića »Korizmene popijevke iz Hercegovine«.

Novoobjavljeni broj u rubrici In memoriam donosi sjećanja na poznate crkvene glazbenike koji su svojim djelovanjem ostavili neizbrisiv trag u crkvenoj glazbi: Slavko Topić, prof. dr. Johann Trummer te prof. Imakulata Bernardica Malinka.

Rubrike Iz glazbenog života biskupija te Iz rada Instituta za crkvenu glazbu donose izvještaje s brojnih crkvenih glazbenih događanja i koncerata te predstavljaju nova glazbena izdanja.

Glazbeni prilog donosi čak osamnaest skladba za različite liturgijske prigode.