SVETI ROK U SVETOJ NEDELJI »KASNI« TJEDAN DANA Oltar nadmašio skromnost prostora kapele

Samoborskim krajem (2) Kapela sv. Roka u Svetoj Nedelji

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Roka u Svetoj Nedelji

Jednostavnoga vanjskoga izgleda, kapela sv. Roka u Svetoj Nedelji kod Samobora u svojoj četvrtastoj unutrašnjosti i istovjetnom svetištu ima postavljen vrijedan drveni pozlaćeni barokni oltar iz g. 1751. Oltar je nedavno bio obnovljen te je svojom ljepotom nadmašio skromnost prostora kapele. Središnji je kip oltara sv. Roko izrađen u maniri visokoga baroka s pozlaćenom haljinom koja otkriva ranu na bedru. Bočni kipovi izrađeni su istim stilom, a prikazuju sv. Petra i Pavla te dva povijesna lika iz vladajućega staleža toga vremena. Na atici oltara likovi su anđela i nekoliko svetaca.

Župno proštenje s višestoljetnom tradicijom

Smatra se da je kapela u sadašnjem obliku izgrađena oko g. 1728. u vrijeme neke kužne bolesti sredstvima župljana, ali je vjerojatnije novcem obitelji Erdődy. Prvi je spomen crkvice na istom mjestu iz g. 1668. jer se u vizitacijama iz g. 1650., koje spominju kapele sv. Ivana Krstitelja i sv. Andrije, ona ne spominje. Vanjski zidovi kapele ukrašeni su plitkim lezenama između kojih su probijeni veliki četvrtasti prozori. Sve završava profiliranim vijencima koji drže visoko krovište, na čijem se pročelnom dijelu nalazi mali drveni zvonik sa zvonom iz g. 1927. Na pročelju je ostakljena niša s tirolskim kipom načelnoga svetca. Stare vrijedne orgulje postavljene su na masivno izgrađen kor, a u lađi kapelice drvena je propovjedaonica s iscrtanim likovima četvorice evanđelista i njihovim simbolima. Strop je kapele izveden križnim lukovima.

Mise su na blagdan 16. kolovoza u 8, 9.30 i 11 sati. Najveće župno proštenje s višestoljetnom tradicijom kod kapele je u nedjelju nakon blagdana s procesijom koja se kreće od župne crkve Presvetoga Trojstva do kapele sv. Roka, u kojoj je završna misa u 11 sati. Procesiju prati svirka limene glazbe i braća Bratovštine sv. Jurja iz Samobora.