SVETIŠTE DVAJU OTOKA KOJE POVEZUJE GLASOVITA PROCESIJA Crkva Gospe Snježne kod Ždrelca

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe Snježne kod Ždrelca

Crkva Gospe Snježne nalazi se na otoku Ugljanu i smjestila se sa zapadne strane tjesnaca Mali Ždrelac u uvali Ždrelaščica. Ona je zajedničko svetište za Pašman (župu sv. Luke iz Ždrelca) i Ugljan (župu Obraćenja sv. Pavla iz Kukljice). Prvotna crkva spominje se g. 1514., u vrijeme kada su zadarski nadbiskupi (rodom iz Venecije i Trogira) podupirali gradnju samostana i crkava. Vjerojatno je svetište izgrađeno prije navedene godine ili u prethodnom stoljeću, kada je zadarski nadbiskup Lovro Veiner (1428. – 1496.) poticao gradnju dvaju samostana na Ugljanu i jednoga u zaleđu Zadra, a ostavio imetak za gradnju zvonika katedrale u Zadru.

Crkva je zajedničko svetište za Pašman (župu sv. Luke iz Ždrelca) i Ugljan (župu Obraćenja sv. Pavla iz Kukljice). Prvotna crkva spominje se g. 1514., u vrijeme kada su zadarski nadbiskupi (rodom iz Venecije i Trogira) podupirali gradnju samostana i crkava.

Novija crkva obnovljena je ili dograđena u isto vrijeme kada i župna crkva u Kukljici, oko g. 1660., vjerojatno od majstora Senestrina, a prema vizitaciji nadbiskupa Parzagusa iz g. 1681. On spominje dva oltara i dvije oltarne menze bez retabla.

Iza plošnoga pročelja s baroknom profilacijom biljnih ukrasa na portalu s dva prozorčića, četverolisnom rozetom i dvostrukom preslicom s dva zvona, nalazi se četvrtasta prostorija crkve s tri mramorna oltara i sakristijom iza začelnoga zida svetišta. Gospin procesijski kip postavljen je u ostakljenoj niši glavnoga oltara. Dva bočna oltara skromno su opremljena slikama Blažene Djevice Marije. Građevina je izvedena od blokova tesanoga kamena s drvenim stropom i krovištem pokrivenim kanalicama. U njoj se nalazila drvena oltarna pala koja se danas čuva u Muzeju sakralne umjetnosti u Zadru, a na oltaru je kopija originalne slike. Svetište je spomenik kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu. Mise se služe neprekidno od g. 1514. do danas na blagdan Gospe Snježne (5. kolovoza). Tada se održava procesija morem s kipom Majke Božje koji se u pratnji stotinu plovila od luke u Kukljici prevozi u župnu crkvu sv. Pavla. Kip se vraća u svetište istim putem u nedjelju prije blagdana Male Gospe (8. rujna).