PROFESOR ODGOJA ZA DOBROTU DR. GORANA LAPATA: »Tko jednom učini dobro djelo, taj više ne odustaje«

Dr. Goran Lapat, nositelj kolegija Odgoj za dobrotu čakovečkoga odsjeka zagrebačkoga Učiteljskoga fakulteta

»Nitko nije za sve i nitko nije ni za što. Te riječi promoviramo od prvoga dana studija. Želimo u budućim učiteljima razviti sposobnost otkrivanja i najmanjega potencijala u svakom učeniku. Ali to se ne uči iz knjige, nego kroz život.«

U svijetu globalizacije patnje i surovoga preživljavanja većine na planetu toliko potrebnu ljubav i dobrotu teško je ozakoniti, ali ih je svojim svjedočenjem, djelima i riječju moguće prenositi. Dr. Goran Lapat, koji je doktorirao na polju društvenih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu, gdje živi s obitelji, na Katedri za pedagogiju u didaktiku vodi nastavu iz više kolegija, a među njima je i Odgoj za dobrotu. Neobičan naziv kolegija bio je povod za mnogo širi razgovor.

Osobna odgovornost obvezuje svakoga pojedinca u njegovu životu, bez obzira na svjetonazor, rasu, boju kože, da se brine o onom pokraj sebe. To traži kršćanstvo, humanizam i svako djelovanje usmjereno prema pojedincu, prema čovjeku. Vodite kolegij Odgoj za dobrotu. Što kolegij sadrži, možete li ga ukratko predstaviti?

DR. LAPAT: Sustav našega odgoja i obrazovanja temelji se na nastavnim planovima i programima koji su zbir sadržaja kojih se svaki nastavnik treba pridržavati i treba odgovoriti na pitanje što će se poučavati. To isto pitanje, ali na višoj, akademskoj razini postavljaju profesori Učiteljskoga fakulteta koji poučavaju studente, buduće učitelje: Što student treba i može znati, koje vještine, sposobnosti i stajališta treba i može razvijati? Budući učitelj mora posjedovati činjenična i teorijska znanja, zatim spoznajne, psihomotorne i socijalne vještine. Istodobno mora biti samostalna, odgovorna i moralna osoba. Svi ti ishodi implementirani su u kolegij Odgoj za dobrotu, izborni predmet na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obveze su kolegija, uz prisustvovanje nastavi predavanja, učiniti i nešto dobro, a to može biti i ugodno druženje, pružanje pomoći onima kojima je pomoć potrebna.