TKO NE ZNA MOLITI, NEKA SE OTISNE NA MORE Čovjekov je život kao more

Foto: Shutterstock | Međunarodna pomorska organizacija odlučila je 2010. godine proglasiti 25. lipnja Svjetskim danom pomoraca i na taj način izraziti zahvalnost pomorcima i mornarima. Cilj je proslave toga dana usmjeriti pozornost na doprinos pomoraca cijeloj globalnoj zajednici i zahvaliti pomorcima na ulaganju u razvoj pomorske trgovine diljem svijeta

Svjetski dan pomoraca tradicionalno se slavi 25. lipnja. Međunarodna pomorska organizacija odlučila je 2010. godine proglasiti 25. lipnja Svjetskim danom pomoraca i na taj način izraziti zahvalnost pomorcima i mornarima. Cilj je proslave toga dana usmjeriti pozornost na doprinos pomoraca cijeloj globalnoj zajednici i zahvaliti pomorcima na ulaganju u razvoj pomorske trgovine diljem svijeta. Pomorci smatraju da njihov posao nije samo profesija, nego i način života te karijera koja stvara čvrste životne temelje i nudi mnogo prilika za učenje i napredak.

Nakon prošlogodišnje teme toga dana, koja je bila »putovanje«, ovogodišnji će se Dan pomoraca fokusirati na zaštitu morskoga okoliša jer su upravo pomorci oni koji najviše vremena provode na moru i igraju veliku ulogu u aktivnostima koje se bave zaštitom morskoga okoliša. Sve pomorce i mornare poziva se da na društvenim mrežama podijele svoje fotografije mora, oceana i morskoga okoliša uz oznaku #OceansWorthProtecting.

Zaštitnik pomoraca je sv. Nikola, koji se diljem svijeta slavi 6. prosinca. Taj je svetac, prema narodnom vjerovanju, smirio uzburkano more te se upravo zbog toga naziva zaštitnikom pomoraca. Svake godine uoči blagdana sv. Nikole pomorcima i ribarima obrati se predsjednik Odbora HBK-a za pastoral pomoraca. Prošle je godine to učinio hvarski biskup mons. Ranko Vidović. U svom obraćanju govorio je o kapelicama i crkvama diljem svijeta koje su u čast sv. Nikoli podizane na morskim obalama i otocima, kao znak zahvalnosti za milost udijeljenu po zagovoru sv. Nikole. Kapelicu podignutu u 15. stoljeću na najvišem vrhu otoka Hvara simbolično je usporedio s usponom na taj, ali i bilo koji drugi planinski i životni vrh. Objasnio je da što se više uspinjemo i udaljavamo od podnožja planine, odnosno naše svakidašnje stvarnosti, to nam ona postaje jasnija, ljepša i bliža. Tada ju vidimo drugačijom nego kad smo potpuno uronjeni u nju. Predaje o sv. Nikoli uvijek ističu kako je pomagao u nevolji, ispravljao nepravde te priskakao u pomoć najpotrebitijima. Drevna izreka: »Tko ne zna moliti, neka se otisne na more« podsjeća nas na to kako nas teške situacije dovode u kušnju u kojoj istinski spoznamo u čemu je naša prava snaga.

Čovjekov je život kao more

More je u ljudima svojom veličinom, snagom i ljepotom oduvijek budilo neizmjerno divljenje. Njegova prostranost može biti oaza mira, ali isto tako može priuštiti i nemir. Ono je često sinonim slobode upravo zbog dojma da nema kraja, a sloboda je za čovjeka važna, ona mu omogućuje samoostvarenje. Možda je to jedan od razloga snažne povezanosti čovjeka i mora. I mnoge zgode iz Isusova života vezane su uz more.

Mnogi dijelovi Biblije govore upravo o toj zapanjujućoj sili, o moru: svaki čovjek svoj život može poistovjetiti s nemirnim morem jer je često pun plima i oseka, uspona i padova kao sastavnih dijelova našega bivanja na ovom svijetu

»A ljudi su u čudu pitali: ‘Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?’« (Mt 8, 27). Umirivanjem oluje nad nemirnim morem Isus je pokazao svoju moć i vlast nad prirodom. Mnogi dijelovi Biblije govore upravo o toj zapanjujućoj sili, o moru: svaki čovjek svoj život može poistovjetiti s nemirnim morem jer je on često pun plima i oseka, uspona i padova kao sastavnih dijelova našega bivanja na ovom svijetu, o čemu čitav život učimo. U svemu tome lakše je nositi se s nemirnim morem ako vjerujemo u Isusovu neizmjernu snagu i predamo svoj život u njegove ruke. Tomu nas uči i Ivanovo evanđelje koje govori o jednom Isusovu čudu, a to je hod po moru, čime je svojim učenicima i apostolima Isus htio poručiti kako je važno biti svjestan Božje prisutnosti i moći koja nadilazi zakonitosti i probleme ovoga svijeta.

»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta« (Mt 13, 47-49). Prispodoba o ribarskoj mreži poručuje kako je važno razmišljati kakav život živimo i koje vrijednosti njegujemo kako bismo u skladu s tim mogli djelovati te tako na pravi način proživjeti ovaj zemaljski život i spremni doći u nebo. Baš kao što je neizmjerna prostranost mora, neizmjerno je velika i naša sloboda, a upravo bismo u toj slobodi koja nam je poklonjena trebali odabrati ono što nas vodi k Bogu.

Velika ljubav prema moru i putovanjima
Povodom Svjetskoga dana pomoraca Tea Pšihistal, studentica Pomorskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odlučila je predstaviti rad pomoraca, vlastite ambicije koje je vode prema karijeri te projekte sveučilišta.
»Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci jedna je od najstarijih i najznačajnijih visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova u pomorstvu u Republici Hrvatskoj koja oduvijek postavlja visoke standarde obrazovanja budućih pomoraca i stručnih kadrova u području pomorstva i prometa«; izjavila je Tea. Nadodala je kako je razlog njezina upisivanja Pomorskoga fakulteta upravo velika ljubav prema moru i putovanjima. »Ovaj mi fakultet omogućuje da istodobno radim na brodu i provodim vrijeme na moru putujući po svijetu.« Svake godine Pomorski fakultet slavi Svjetski dan pomoraca danima otvorenih vrata, gdje pružaju priliku budućim studentima da bolje iskuse život pomoraca. »U tim danima imamo mogućnost posjetiti simulatore, studentska predavanja i predstavljanje projekata. Sva predavanja i svi projekti vezani su za pomorstvo i buduće pomorce, kao i logističare i špeditere. Najbolje je od svega to što ta predavanja drže ljudi iz cijeloga svijeta koji dijele našu struku i imaju iskustvo na moru«, ističe Tea.
Osim predavanja postoji i projekt »Dan karijera« za sve studente koji su u potrazi za budućim poslom tijekom kojega svaki student ima priliku pronalaska budućega posla upoznavanjem predstavnika različitih tvrtki. »Zbog toga mi je drago što sam upisala Pomorski fakultet, ima jako puno mogućnosti za napredak«, napomenula je za kraj naša sugovornica.
Crkva se brine o pomorcima

Crkva uvijek pruža utočište svojim vjernicima, pa tako nije zaboravila ni svoje vjernike na moru. Cilj je Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral pomoraca provođenje pastoralne skrbi među ljudima čiji je posao vezan uz more, a predsjednik Vijeća za pastoral turista i pomoraca hvarski je biskup Ranko Vidović. U Hrvatskoj djeluje i »Stella Maris« (Apostolat mora), međunarodna katolička dobrotvorna organizacija koja pruža pomoć moreplovcima potičući ih na svjedočenje vjere. Osim evangelizacije, ta organizacija pomorcima pruža pomoć u obliku olakšane komunikacije s obiteljima, prihvatljivih cijena smještaja te načina za provođenje slobodnoga vremena (knjižnica, šport). Također, u našim (nad)biskupijama vezanim uz more djeluju i lučki kapelani koji se brinu o duhovnim potrebama pomoraca te su uvijek spremni razgovarati i savjetovati pomorce i njihove obitelji.

Priredili: A. Bukovac, V. Lukačin, I. Moslavac, I. Tomić