TRI ZAŠTITNIKA I NA SLICI I U KIPU Kapela sv. Antuna pustinjaka u Budrovcima

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Antuna pustinjaka u Budrovcima

Uz glavnu prometnicu Jastrebarsko – Karlovac, u Budrovcima, izgrađena je 1703. ili 1704. barokna zidana kapela sv. Antuna pustinjaka, kojoj je 1706. dozidan zvonik ispred svetišta. Kao i većina kapela župe sv. Jurja u Draganiću, i ona je prvotno 1671. izgrađena od drva, s manjim drvenim zvonikom iznad pročelja. Kapela se nalazi u ograđenom prostoru uz prometnicu, a nasuprot njoj pruža se odvojak ceste koji vodi prema župnoj crkvi sv. Jurja u Draganiću. Ispred ulaza i zvonika izgrađene su dvije kapele sa zatvorenim nišama u kojima su postavljeni kipovi sv. Antuna pustinjaka i Djevice Marije. Iznad ulaza, u otvorenoj niši zvonika, nalazi se kip Krista vezanih ruku i glave okrunjene trnovom krunom. Kapele je obnavljana 1820. i u novije vrijeme.

Današnja jednobrodna crkva četvrtastoga tlocrta ima suženo poligonalno povišeno svetište s dodanom sakristijom na sjevernoj strani. Masivni dvoetažni zvonik u gornjem dijelu ima biforalne prozore, sat i piramidalnu kapu na krovištu. Unutrašnjost je kapele podijeljena na dva dijela, s masivnim trijumfalnim lukom ispred svetišta. Iza kamenoga oltarnoga stola na začelnom se zidu svetišta nalazi veliki vitražni prozor s prikazom sv. Antuna pustinjaka uz kojega leži krava, simbol njegova zaštitništva stoke, a u okviru prozora postavljeno je svetohranište. Na zidu svetišta slike su Blažene Djevice Marije i Isusa koji blagoslivlja. U lađi je strop ravan, a u apsidi zvjezdast s kalotama i susvodnicima. Na sastavu krakova svoda upisan je monogram IHS. Iznad ulaza kapele s unutrašnje je strane postavljeno drveno pjevalište na stupovima. Na bočnim zidovima uz postaje križnoga puta nalazi se i nekoliko slika, a u lađi su smještene jednostavne klupe.

Mise su uglavnom dva ili nekoliko puta na tjedan u 17 sati, prema rasporedu misa koje se objavljuju u župnom listiću. Blagdan se slavi 17. siječnja.