U BOŽJOJ LJUBAVI Novi udžbenik i radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole objavljeni u nakladi Glasa Koncila

Polazak u školu za svako je dijete važan događaj, pun izazova, ponekad i straha, neizvjesnosti, te novih iskustava koja se često pamte cijeloga života. Dijete malim koracima kreće iz obiteljskoga zaštićenoga gnijezda u svijet. Na tom ga putu od prvoga razreda prati i vjeronauk, na kojem će naučiti mnogo toga o Bogu i njegovu prijateljstvu s čovjekom.

Glavno sredstvo u nastavi, i vjeroučenicima i vjeroučiteljima, bit će novi udžbenik U Božjoj ljubavi koji su priredili Suzana Lipovac, Tihana Petković i Josip Šimunović te radna bilježnica koju su priredile Tihana Petković i Ana Volf. Udžbenik i radnu bilježnicu odobrili su Hrvatska biskupska konferencija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a objavljeni su u nakladi Glasa Koncila. Ilustracije za udžbenik izradila je Milena Dodig, prof. likovne kulture i umjetnosti, dugogodišnja suradnica Maloga koncila – MAK-a.

Izgradnja ljudskih i kršćanskih vrjednota

U Božjoj ljubavi moderan je udžbenik koji odgovara svim zahtjevima suvremene škole te donosi temeljne sadržaje predmeta Katolički vjeronauk: osoba Isusa Krista u otajstvu Trojstvenoga Boga; središnji događaji povijesti spasenja i osobito Kristovo spasenjsko i otkupiteljsko djelo u okviru cjelovitoga nauka Katoličke Crkve; sakramenti, odnosno sakrament krštenja; svetci; umjetnička baština, te sve vrijednosti koje potiču i promiču izgradnju ljudske i kršćanske zrelosti učenika u vjeri, nadi i ljubavi.

Udžbenik pomaže učeniku, u skladu s njegovom dobi, otkrivati odgovore na njegova temeljna pitanja i iskustva o svijetlim i tamnim stranama života. Sadržaji također pridonose razvijanju i izgradnji stavova i vrjednota kao što su prijateljstvo, pravednost, opraštanje, solidarnost, prihvaćanje drugoga i sl.

Udžbenik U Božjoj ljubavi sadrži osam tema i završno poglavlje za ponavljanje naučenoga, što omogućuje ostvarenje svih ishoda kurikula nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk. Tematski obrađuje sve sadržaje navedene kurikulom te omogućuje ostvarenje očekivanja svih međupredmetnih tema: 1. Radost života; 2. Priroda i ja Božje smo djelo; 3. Božji prijatelji; 4. Radost Božića; 5. Isus naš prijatelj; 6. S Isusom na putu dobrote i praštanja; 7. Radost Isusova uskrsnuća; 8. Uvijek zajedno; 9. Ponovimo što smo naučili.
Poticanje kreativnosti i rješavanja problema

Zadatci i aktivnosti udžbenika potiču razvijanje kompetencije rješavanja problema i kreativnost učenika kroz različite oblike stvaralačkoga izražavanja, povezivanje sadržaja s vlastitim iskustvima te primjenu naučenoga u konkretnom životu.

Udžbenik je obogaćen digitalnim alatima i sadržajima pri čijoj su se izradi autori vodili uzrastom učenika kojima su namijenjeni, te različitostima kao što su različite sposobnosti i interesi. Zadatci su raznoliki, a uključili su sljedeće vrste: memory, upari sličice, umetni sliku, odaberi sliku, spoji sliku i riječ, upiši riječ, umetni riječ, odaberi riječ.

Za prvo polugodište priređeni su većinom slikovni zadatci te nekoliko zadataka s riječima uz koje stoji napomena »uz pomoć vjeroučiteljice/vjeroučitelja«.

Zadatci su i metodički primjenjivi u različitim fazama nastavnoga procesa te se mogu rabiti na početku sata kao motivacija, tijekom sata u obradi ili na kraju sata kao svojevrsna sinteza i vrjednovanje. Svaki zadatak vodi sljedećemu koraku u nastavnom procesu i tako potiče različite strategije učenja. Zadatke učenici mogu i samostalno rješavati, kod kuće.

Također, na kraju svake cjeline nalaze se umne mape za ponavljanje te zadatci za samovrjednovanje i vrjednovanje, kako bi i učenici osobno mogli pratiti svoj napredak i od prvoga dana u školi učiti kako učiti i razvijati samostalnost i odgovornost u učenju.

Radna bilježnica prati sadržaj udžbenika

Radna bilježnica U Božjoj ljubavi donosi zadatke, koji prilagođeni dobi djeteta, prate sadržaje udžbenika. Riječ je o zadatcima kao što su razni poticaji za prepričavanje, dopunjavanje, problemski zadatci, istraživački zadatci i zadatci za kreativno izražavanje.

Vizualno privlačna i dojmljiva, nova radna bilježnica u potpunosti ostvaruje ishode koji su predviđeni kurikulom predmeta Katolički vjeronauk za prvi razred, a vjeroučiteljima nudi primjere i ideje formativnoga vrjednovanja koji su primjenjivi na druge sadržaje.