U NEDOSTATKU DUHOVNIKA Djela svetaca i mistika kao pomoć

Među najveće učitelje duhovnosti svrstava se sv. Ivan od Križa

Mnogi današnji vjernici imaju poteškoća u pronalaženju osobnih duhovnika. Potrebe su velike, a »radnika je malo«. Sv. Terezija Avilska, koja je na vlastitoj koži iskusila nedostatak dobrih duhovnika, onima koji nikako ne uspijevaju pronaći duhovnoga vođu, savjetuje da izaberu sv. Josipa za svoga vođu i pratitelja: »Tko ne nađe učitelja koji bi ga naučio moliti, neka uzme ovoga slavnoga sveca za učitelja i neće zastraniti na putu« (Ž 6,8).

Svojim uputama, preporukama, upozorenjima i savjetima Ivan od Križa, osim što usredotočuje na ono bitno u duhovnom životu, tj. na teologalne krjeposti, otklanja i mnoge zaprjeke i stupice svake vrste.

Smjernice za hod u vjeri mogu pronaći u Katekizmu Katoličke Crkve, u duhovnim priručnicima, a osobito u životopisima i djelima svetaca i mistika. U njima će dobiti odgovore na mnoga svoja pitanja, dileme i nedoumice. Tako npr. od velike koristi mogu biti »Filotea« sv. Franje Saleškoga, »Duhovne vježbe« sv. Ignacija Loyolskoga, »Put k savršenosti« i druga djela sv. Terezije Avilske, »Povijest jedne duše« sv. Male Terezije, djela sv. Katarine Sijenske, sv. Bernarda iz Clairvauxa, sv. Alfonsa Marie Liguorija i mnogih drugih.

Osobito djela sv. Ivana od Križa pružaju hvalevrijedne odgovore na brojna pitanja i nedoumice duhovnoga života i duhovnoga praćenja. I sami duhovni vođe u djelima mističnoga naučitelja mogu pronaći korisne savjete i pouke jer on, najvećim dijelom, piše o onome o čemu drugi autori ne pišu ili su pak nedovoljno pisali. Tko god sigurno želi napredovati na duhovnom putu, morao bi posegnuti za tim djelima. Vjernici u španjolskom mistiku mogu pronaći pravoga duhovnoga vođu za svoj život. On je istina zahtjevan, ali iznad svega human učitelj. Osim što je veliki znalac na putovima Duha, on je i dobar pedagog (mistagog) i vrsni poznavalac ljudske psihe: dubinski psiholog, »veći i zahtjevniji od mnogih današnjih dubinskih psihologa«, kako reče jedan autor. Znao je dobro što je u srcu čovjeka. Stoga se njegova pisana djela pokazuju kao sigurni i iskusni vodič za sve one koji žele napredovati na putu kršćanske savršenosti sve do sjedinjenja s Bogom. U njima svi istinski tražitelji Boga mogu pronaći potrebnu razboritost, »svjetlo svojoj stazi«, novi žar ljubavi i snagu za korak naprijed. Svojim uputama, preporukama, upozorenjima i savjetima Ivan od Križa, osim što usredotočuje na ono bitno u duhovnom životu, tj. na teologalne krjeposti, otklanja i mnoge zaprjeke i stupice svake vrste, »koje su mnogim dušama na putu te i ne znajući nailaze na njih i padaju u zabludu, pa u njoj ostaju jer su bijedne upale po neznanju, dok misle da su pogodile pravi put« (Izreke o svjetlu i ljubavi, prolog).