U SUIZDANJU GLASA KONCILA I ZAKLADE »SVETA MARAVILLAS OD ISUSA« Nove knjige nadahnute karmelskom duhovnošću

U suizdanju Glasa Koncila i zaklade »Sveta Maravillas od Isusa« objavljene su dvije nove knjige nadahnute karmelskom duhovnošću: »Službenica Božja majka Maria Josefa od Srca Isusova – Bosonoga karmelićanka iz Cerro de los Ángelesa« te »Život svete Male Terezije – Njezine molitve – Pobožnosti«.

Knjiga »Službenica Božja majka Maria Josefa od Srca Isusova« prvi put na hrvatskom jeziku predstavlja svetački život španjolske redovnice Marie Josefe (1915. – 2004.). Ona je dugo godina bila poglavarica karmela u Cerro de los Ángelesu, samostanu koji je osnovan kako bi se u njemu molilo i žrtvovalo za Španjolsku, u kojem je pronašla majku koja ju je vodila putom svetosti, svetu Maravillas od Isusa. Knjiga donosi svjedočanstvo života proživljena u nasljedovanju Krista i velikodušnu predanju njemu u karmelu; skromni život, život mrtvljenja, no povrh svega život ispunjen ljubavlju prema Isusu Kristu i njegovoj svetoj Majci, koji su uvijek središte svakoga kršćanskoga života.

Bog ju je izabrao kako bi bila majka brojnim karmelićankama koje su ondje živjele i onima koje danas žive održavajući živim sjećanje na nju. Ali kao što je učio sveti papa Ivan Pavao II., kako bi se postalo majkom, prvo treba biti kći. To djelo otkriva majku Mariju Josefu kao pravu Božju kći, kći Karmela i kći Crkve. Stoga će na stranicama te knjige okrjepu za duhovni život pronaći svatko tko želi slijediti Krista.

»Život svete Male Terezije« donosi kratki životopis poznate svetice, naučiteljice Crkve, a obogaćen je njezinim molitvama i pobožnostima njoj u čast. Među njima se posebno ističe devetnica »24 Slava Ocu« koja se više desetljeća moli diljem svijeta na brojnim jezicima, a autor je molitve austrijski isusovac o. Anton Puntigam (1859. – 1926.) koji je više od četvrt stoljeća djelovao među Hrvatima u BiH. Devetnicu je započeo moliti u znak zahvalnosti Presvetomu Trojstvu na blagoslovima i milostima udijeljenim svetoj Tereziji od Djeteta Isusa tijekom 24 godine njezina zemaljskoga života. Knjižica na sažet način nanovo otkriva veliko blago katoličke vjere toga »Isusova cvjetića«.