U UVALI LJOKINE NA OTOKU UGLJANU Crkva sv. Kuzme i Damjana

Na otoku Ugljanu (5)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Kuzme i Damjana u uvali Ljokine

Na jugozapadnoj strani Ugljana u uvali Ljokine izgrađena je uz morsku obalu crkvica posvećena sv. Kuzmi i Damjanu. Sastoji se od dvaju dijelova. Prvi je mlađi i dograđen je na srednjovjekovni dio četvrtaste građevine 4,8 x 2,80 m, visine 2,80 m koja ima u svojem začelnom dijelu sniženu polukružnu apsidu duboku 1,65 m i visoku 2 m. Taj dio bogomolje vjerojatno je izgrađen oko g. 1512. kao zavjet nekoga mornara, što je vidljivo iz njegova testamenta od 6. kolovoza te godine u kojem se crkvica spominje. Prema stilskim osobinama nije moguće točno odrediti vrijeme njezina nastanka. U unutrašnjosti je poluvaljkasti strop, a u ležištu luka apsidalne kalote (gornji dio apside) umetnuta su dva imposta (ploča na koju se oslanja svod). Krov je pokriven lomljenim kamenim pločama i naknadno ojačan cementnim preljevom. Na izrazito debelim zidovima (oko 80 cm) bočnih strana probijena su dva prozorčića četvrtastih okvira.

Početkom 20. stoljeća na rustičnu kamenu crkvicu dograđena je u prednjem ulaznom dijelu nova četvrtasta lađa (10 x 3,80 m) potpuno neprimjernih stilskih osobina. U unutrašnjosti se nastojalo gradnjom bočnih zidnih lukova i lezena (pilastara) u svrhu ukrasa uklopiti u arhitekturu srednjovjekovne, danas prezbiterij, crkvice. Između dvaju lukova postavljeni su prozori na bočnim zidovima. U svetištu je naknadno povišen kameni pod s nekoliko stuba i postavljen oltarni stol prema puku. U dnu svetišta, ali ispred nekadašnjega sniženoga dijela, nalazi se pučka slika koja prikazuje sv. Kuzmu i Damjana i Blaženu Djevicu Mariju s Djetetom. Na luku apside nalazi se još jedna slika Bogorodice. U lađi su postavljena dva reda klupa, a na pročelju mali okulus ispod dvostruke preslice s jednim zvonom.

U crkvici se misi na blagdan ranokršćanskih svetaca mučenika 26. rujna.