UČENICI, STUDENTI I INVALIDI Novosti o povlasticama u prometu

Foto: Shutterstock

Krajem prošle godine donesen je Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine br. 133/23) kojim se na nov način proširuje ostvarivanje prava na povlastice u prometu. Na temelju članka 17. stavka 6. toga Zakona donesen je poseban Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 5/24).

Novi je Zakon sveobuhvatan jer se njime uređuju povlastice u prometu ne samo za osobe s invaliditetom, nego obuhvaća učenike i studente, ali i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Hrvatskoj, a koje su potrebom vezane uz upotrebu željezničkoga, pomorskoga i cestovnoga prometa na području Hrvatske. Osim toga, citirani propisi uvode i posebnu nacionalnu i europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom te posebnu europsku parkirališnu kartu, koje se izdaju osobama s određenim stupnjem invaliditeta. Određen je i ovlašteni nositelj prava za izdavanje navedenih isprava kojima će se ostvarivati određene povlastice. To je Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (skraćeno: AKD).

Povod našemu pisanju jest okolnost da su ovih dana naši građani s utvrđenim određenim postotkom tjelesnoga oštećenja počeli dobivati dva posebna rješenja koje izdaje AKD, u kojima ih se obavještava o njihovim pravima temeljem Zakona o povlasticama u prometu. Uz ta rješenja priložene su dvije iskaznice, i to europska parkirališna karta i europska iskaznica, obje s fotografijom dotične osobe i njezinim osobnim podatcima o identitetu.

Naši građani s utvrđenim određenim postotkom tjelesnoga oštećenja počeli su dobivati dva posebna rješenja koja izdaje AKD… Uz ta rješenja priložene su dvije iskaznice, i to europska parkirališna karta i europska iskaznica, obje s fotografijom dotične osobe i njezinim osobnim podatcima o identitetu. To je mnoge ugodno iznenadilo, ali je neke zbunilo…

To je mnoge ugodno iznenadilo, ali je neke zbunilo. Zbunjeni su ostali oni koji se do sada nisu koristili svojim statusom osobe s invaliditetom radi korištenja povlastica u prometu, posebice oni koji ne posjeduju osobno vozilo niti imaju vozački sipit. Zato ćemo objasniti što znače takve iskaznice i koja prava donose.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom daje pravo na parkiranje osobnoga vozila na svako parkirališno mjesto koje je označeno simbolom znaka pristupačnosti. Iskaznica omogućuje lakše i jednostavnije ostvarivanje povlastice parkiranja vozila kako u zemlji tako i u državama članicama Europske unije, ako je to propisano propisima pojedine države. Budući da europska parkirališna karta nije vezana uz registarsku oznaku vozila, nego uz osobu, može se zaključiti da se ona može rabiti i za svako drugo, pa i tuđe vozilo, pod uvjetom da se u njemu prevozi osoba koja je ovlaštenik te karte. Karta vrijedi pet godina.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom (European Distability Card) ujedno je nacionalna iskaznica za OSI (osoba s invaliditetom). Sliči osobnoj iskaznici, s tim da su na jednoj strani fotografija i osobni podatci, a na drugoj samo određeni broj. Tom se iskaznicom ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih vozila ili prilikom produženja prometne dozvole za vozilo koje osoba ima u svojem vlasništvu. Međutim, ta iskaznica omogućava ostvarivanje i drugih prava na povlastice propisane nacionalnim zakonodavstvom. Zato je na iskaznici s posebnim znakom X označeno na koje se područje mobilnosti odnosi povlastica, pa to može biti pomorski putnički prijevoz, željeznički prijevoz, oslobađanje od plaćanja cestarine za upotrebu autoceste ili objekata s naplatom. Bitna je načelna prednost takve iskaznice da se njome omogućuje lakše i jednostavnije dokazivanje statusa osobe s invaliditetom na području Europske unije, odnosno mogućnost korištenja prava na povlastice u državama članicama EU-a ako je to propisano zakonodavstvima pojedine države.

O izdanim dokumentima kojima se priznaju prava na povlastice vodi se poseban Registar osoba s invaliditetom (skraćeno ROI).

Ako netko smatra da nije uveden u taj registar ili da su njegovi podatci netočni ili nepotpuni, npr. stupanj tjelesnoga oštećenja, ili traži određene informacije o ostvarivanju svojih prava vezanih uz invaliditet, može se obratiti agenciji AKD, Savska cesta 31, Zagreb.