UDRUGA »HRVATSKA BUDUĆNOST« Osnaživanje višečlanih obitelji

Snimio: B. Čović | Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, održan je u Solinu pod geslom: »Obitelj - izvor života i radosti«
Članovi udruge su kršćanske obitelji u kojima je rođeno petero i više djece. Trinaest godina udruga djeluje na području Brodsko-posavske županije. Sada su u udruzi uključene 62 obitelji u kojima je ukupno rođeno 562 djece.

Obitelji s više djece bogatstvo su i budućnost Hrvatske. No kriza koja je zahvatila Hrvatsku, nezaposlenost i pad standarda reflektiraju se na znatan broj obitelji, a posebno one koje su brojnije. Stoga je osnovana neprofitna, humanitarna udruga »Hrvatska budućnost« s ciljem podrške i osnaživanja višečlanih obitelji i djece iz tih obitelji.

Članovi udruge su kršćanske obitelji u kojima je rođeno petero i više djece. Trinaest godina udruga djeluje na području Brodsko-posavske županije. Sada su u udruzi uključene 62 obitelji u kojima je ukupno rođeno 562 djece. Udruga u svojem radu potiče međusobno pomaganje takvih obitelji na različite načine te pronalazi načine kako pomoći najpotrebitijima. Djelokrug rada udruge je širok, a uključuje pružanje materijalne, financijske, duhovne i psihološke potpore siromašnim, nemoćnim i bolesnim obiteljima s četvero i više djece, pomoć u redovitom i izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih iz tih obitelji.

Uz prikupljanje i podjelu humanitarne pomoći, udruga nastoji podržati obitelji da mogu dostojno živjeti od rada svojih ruku. Različitim projektima poput tečajeva za pisanje projekata za fondove EU-a, tečajeva glazbe, projekta pomoći za samopomoć i slično, nastoji se pomoći u odgoju i obrazovanju djece i mladih te im omogućiti stjecanje novih znanja i vještina. Jedan je od temeljnih ciljeva udruge zalaganje za očuvanje temeljnih vrjednota te međusobno povezivanje i međusobno pomaganje višečlanih obitelji. Stoga udruga organizira i susrete višečlanih obitelji koje međusobnim druženjem razmjenjuju iskustva i stječu prijateljstva koja su značajna u trenutcima kada im je potreban savjet, podrška ili pomoć.

Osim toga, posreduje u različitim oblicima pomoći za redovito i izvanredno školovanje i za poboljšanje kvalitete života obitelji. Kako bi mogla pružiti što više pomoći, udruga se javlja na natječaje, traži donatore, prikuplja i dijeli humanitarnu pomoć, posreduje u potrebama za duhovnu i psihološku pomoć te brojnim aktivnostima štiti temeljna načela opstanka, sigurnosti i egzistencije prirodnoga braka i obitelji. U pružanju podrške i pomoći udruga je prepoznata od Crkve, lokalnih i državnih vlasti, što je važno za njezin daljnji rad i učinkovitost. Za svoj rad primila je i brojna priznanja, među ostalim i Povelju zahvalnosti od Brodsko-posavske županije.