UDRUGA KOJA POMAŽE NOSITI TEŠKOĆE Potpora u svakidašnjici osoba s autizmom

Udruga za autizam »Pogled«, Nedelišće
Dalibor Kuhta, predsjednik izvršnoga odbora udruge za autizam »Pogled«, Nedelišće

Problemi s kojima se susreću roditelji djece s poremećajem iz autističnoga spektra mnogobrojni su i često zahtijevaju sustavnu podršku kako bi mogli svojoj djeci pružiti najbolju skrb te očuvati stabilnost i zdravlje obitelji. Od trenutka kada je postavljena dijagnoza autizma ili postoje vidljivi pokazatelji da je riječ o poremećaju iz spektra autizma u njihove djece pa sve do ulaska djece u odraslu dob, roditelji teže postizanju maksimalne samostalnosti svoga djeteta. Ipak, taj put nije jednostavan i ima brojne zaprjeke. Iz toga razloga 2009. godine osnovana je udruga »Pogled« sa središtem u Nedelišću u Međimurju koja djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske.

Udruga roditeljima i obiteljima pruža stručnu i psihološku potporu te ih informira i upućuje (vodi) gdje i kako mogu ostvariti medicinska i socijalna prava za dijete ili osobu s autizmom. Upućuje roditelje na institucije i osobe koje su stručnjaci na području autizma u Hrvatskoj s ciljem dobivanja dijagnoze i uključivanja u ranu intervenciju. Budući da roditeljima treba potpora u uključivanju djeteta u društvo, kao i poticaj u psihofizičkom razvoju djeteta, udruga pruža socijalne usluge i psihosocijalnu podršku te uključuje djecu i osobe s autizmom u razne programe u kojima se mogu ostvariti. U tom području provode se razni programi, kao na primjer »Uvijek naprijed, nikad nazad« – u kojem su zaposlene tri majke djece s teškoćama u razvoju, trogodišnji projekt psihosocijalne potpore Ministarstva zdravstva »Autizam – rana intervencija«, za zapošljavanje radnoga i neurofeedback-terapeuta, socijalizacijski i športsko-rekreativni programi za djecu s autizmom, projekt razvoja i širenja mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnoga društva »Kotačić koji nedostaje«. Rade i na projektima kojima se osiguravaju pomagači u vrtićima i školama te na onima kojima je cilj potpora osobama s invaliditetom.

Udruga »Pogled« provodi i vlastiti socijalizacijski i športsko-rekreativni program koji je prilagođen djeci s poremećajima iz spektra autizma koji polazi više od 100 djece, uz stručnjake i pomoć više od 40 volontera u neposrednom volontiranju s djecom.

Udruga okuplja više od 130 članova, od kojih je 90 posto djece do 17 godina. Najviše je članova s područja Međimurske i Varaždinske županije, a desetak je članova iz Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Udruga se financira od donacija građana, privatnoga i poslovnoga sektora, apliciranjem na natječaje resornih ministarstava i na natječaje iz fondova EU-a. Osim toga, organizira i provodi razne samostalne djelatnosti poput organizacije športskih turnira, koncerata, kazališnih priredaba i sl.