UDRUGA »LASTAVICE« SPLIT Uključivanje u svakodnevni život

Udruga »Lastavice« Split
Daniela Jelić, predsjednica Udruge za inkluziju »Lastavice«, Split 

Udruga za inkluziju »Lastavice« Split udruga je građana osnovana 2000. s ciljem promicanja, razvitka, unaprjeđenja i provođenja procesa uključivanja djece i osoba s teškoćama te djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u prirodnu društvenu sredinu. Udruga djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.

Razina podrške koja se pruža osobama definira se ovisno o njihovim potrebama te može biti stalna ili povremena. Sada udruga pruža socijalnu uslugu organiziranoga stanovanja za 36 korisnika u 11 stambenih zajednica na području Splita i u općini Runovići (Imotski).

Polazna je premisa rada udruge da su sve osobe jednako vrijedni članovi društvene zajednice, zbog čega im, bez obzira na narav i stupanj bazičnih teškoća, treba pružiti priliku i podršku za život u zajednici. Inkluzijom tih osoba u prirodnu društvenu okolinu izbjegava se institucionalizacija, kao do sada najčešći oblik njihove skrbi. Socijalne usluge koje udruga pruža u zajednici namijenjene su osobama s intelektualnim teškoćama, djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i drugim psihosocijalnim teškoćama.

Osnovna je djelatnost udruge skrb i organizirano uključivanje osoba s teškoćama u razvoju te djece i mladeži bez roditeljske skrbi u redovite uvjete života, u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima, što se ostvaruje primarno pružanjem socijalne usluge organiziranoga stanovanja. Organizirano stanovanje put je kojim osobe s teškoćama ostvaruju svoje temeljno pravo na život u zajednici, donošenje odluka o svom životu, dobivanje podrške kako bi živjele kako one to žele. Udruga pruža tu uslugu osobama koje su deinstitucionalizirane iz domova socijalne skrbi te osobama koje su živjele u zajednici u obiteljima, čija se institucionalizacija na taj način prevenira. Ta se usluga pruža u stanovima ili kućama koje su u najmu, vlasništvu udruge ili samih korisnika.

Podrška u svakodnevici

U stambenim zajednicama živi od jedne do šest osoba u skladu sa svojim željama i potrebama, koje primaju podršku u svakodnevnim aktivnostima: donošenje odluka – samoodređenje, aktivnosti u kućanstvu, aktivnosti u zajednici, radne aktivnosti, briga o zdravlju i sigurnosti, organizacija slobodnoga vremena, uspostavljanje i održavanje odnosa s drugima, upravljanje novcem. Razina podrške koja se pruža osobama definira se ovisno o njihovim potrebama te može biti stalna ili povremena. Sada udruga pruža socijalnu uslugu organiziranoga stanovanja za 36 korisnika u 11 stambenih zajednica na području Splita i u općini Runovići (Imotski). Udruga još pruža usluge poludnevnoga boravka, psihosocijalne podrške i zapošljavanja uz podršku. Osobe koje se žele uključiti u rad udruge kao volonteri ili koje žele postati korisnici socijalnih usluga koje udruga pruža mogu se javiti na e-adresu: info@lastavice.hr