UDRUGA »NAŠ ŽIVOT« ODLAZI I TAMO GDJE NEMA JAVNOGA PRIJEVOZA Umreženi u pomoći potrebitima

Volonterka u provedbi programa »Zajedno u trećoj dobi«
Radmila Vlak, predsjednica Udruge za razvoj lokalne zajednice »Naš život«, Petrinja

Od 2007. godine, kada je osnovana, udruga »Naš život« provodi programe i projekte alternativne izvaninstitucionalne socijalne i zdravstvene skrbi s ciljem unaprjeđenja kvalitete života starijih, nemoćnih, osoba s invaliditetom i radno nesposobnih osoba u vlastitom domu te javnozdravstvene i humanitarne akcije. U 12 godina rada provedeni su brojni programi i projekti, među kojima se ističu: »Liječnik u vašem domu«, »Pomoć u kući starijim osobama«, »Alternativna izvaninstitucionalna skrb starijih i nemoćnih osoba«, »Telecentar – Niste sami«, »Volonteri u palijativnoj skrbi«, »Podrška pri zapošljavanju kroz izvaninstitucionalnu skrb o ovisnim članovima obitelji«, »Zdravlje u lokalnoj zajednici«, »Zajedno u trećoj dobi«.

Među ostvarenim programima ističu se: »Liječnik u vašem domu«, »Pomoć u kući starijim osobama«, »Alternativna izvaninstitucionalna skrb starijih i nemoćnih osoba«, »Telecentar – Niste sami«, »Volonteri u palijativnoj skrbi«, »Podrška pri zapošljavanju kroz izvaninstitucionalnu skrb o ovisnim članovima obitelji«, »Zdravlje u lokalnoj zajednici«, »Zajedno u trećoj dobi«.

Udruga kao koordinator aktivnosti Petrinjske kuće zdravlja organizira edukativne radionice, radno-terapeutske radionice, javnozdravstvene akcije te vodi posudionicu pomagala. Udruga trenutačno ima 32 zaposlenih, a godišnje bude između 170 i 250 korisnika. Svi projekti i programi provode se s ciljem unaprjeđenja kvalitete života starih i nemoćnih te osoba s invaliditetom u vlastitom domu. Provedbom programa i projekata želi se pomoći osobama treće dobi koje žive same, pružiti im osjećaj da nisu same, posebice kada su nastanjene u opustjelim selima i onima devastiranim u Domovinskom ratu. Upravo najveći dio korisnika živi u ruralnim područjima, koja nisu povezana javnim prijevozom s gradskim središtima, u kojima nije dostupna zdravstvena zaštita i koja su slabo naseljena. Za te korisnike udruga pruža pomoć u domaćinstvu, dostavu hrane i lijekova, prijevoz do liječnika, pomoć u osobnoj higijeni, usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije te posreduje između korisnika i institucija društva. Sve usluge koje se pružaju korisnicima su besplatne.

Udruga djeluje na području grada Petrinje te općina Topusko i Dvor. Partneri na projektima su Grad Petrinja, Općina Topusko, Općina Dvor, centri za socijalnu skrb, Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača, a kontinuirano surađuje i s Domom umirovljenika Petrinja, Crvenim križem i drugim udrugama na području Sisačko-moslavačke županije.