UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM LABIN Umreženost u zajednicu

Udruga osoba s invaliditetom Labin
Daniel Zahtila, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Labin

Udruga osoba s invaliditetom Labin osnovana je 2004. s ciljem da pridonosi rješavanju problema vezanih uz rad i život osoba s invaliditetom na području Labina i općina Raša, Kršan, Sv. Nedelja i Pićan. Od svoga osnivanja radila je na podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom projektima dostupnosti javnih sadržaja, uklanjanjem arhitektonskih barijera, pomaganjem u nabavi ortopedskih pomagala, posjetima teško bolesnim i nepokretnim članovima udruge, ishodovanjem potrebne dokumentacije za dobivanje povlastica i slično. Udruga pomaže članovima u pisanju dopisa, zamolbi, prigovora i sl. ili se za pomoć obraća pravnomu savjetovalištu u HSUIR Zagreb u kojem djeluje pravnik i pravna služba za invalide rada i druge osobe s invaliditetom. Nabavljeni su mobilni transporteri radi lakše mobilnosti članova te su provedene mnoge druge akcije u kojima se nastojalo poboljšati pristupačnost i otvoriti veće mogućnosti samostalnosti u mobilnosti članova. Provedena je prilagodba sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom u OŠ Matije Vlačića Labin i u prostorima bivšega samačkoga hotela.

Udruga je potpisala sporazum s labinskim braniteljskim udrugama o zajedničkoj uporabi novoga adaptiranoga Doma hrvatskih branitelja, za provođenje raznih aktivnosti udruge. Suradnja udruge s lokalnom zajednicom i drugim udrugama je kontinuirana, a rezultat je organiziranje brojnih zajedničkih humanitarnih akcija i projekata kojima je cilj pomoć potrebitima u zajednici.

U studenom 2019. udruga je proslavila 15. godišnjicu djelovanja u športskom centru »Franko Mileta«, gdje je okupila više od 20 udruga Labinštine, a i šire. Proslava je bila humanitarnoga karaktera te su se sakupljala sredstva za servis ortopedskih pomagala.

Udruga se financira prihodom od članarina, prihodom od donacija, iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te iz proračuna Istarske županije. Najveći uspjeh svih odrađenih projekata do sada je zadovoljstvo korisnika, ali i šire zajednice. Zajedničke aktivnosti Udruge osoba s invaliditetom Labin, drugih ustanova, tvrtki, gospodarstvenika, lokalnih medija na području cijele Labinštine i šire dovele su do toga da se uvelike popravila kvaliteta življenja osoba s invaliditetom na tom području.