UDRUGA »OZANA« I CENTAR »OZANA« Više daju nego što primaju

Udruga Ozana
Vjera Lukavečki, ravnateljica Centra »Ozana«

Rad udruge »Ozana« iz Zagreba započeo je 1991. godine organiziranjem predškolskoga programa za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju. Program se razvijao proširujući svoje djelovanje i na mlade i odrasle s intelektualnim teškoćama. Zbog promjene Zakona o socijalnoj skrbi koji je udrugama limitirao broj korisnika o kojima se mogu skrbiti (na 20, a tad je već bilo 30 korisnika), udruga »Ozana« 2002. godine osnovala je ustanovu socijalne skrbi »Ozana« – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti (Centar »Ozana«). Sada je u oba programa uključeno 55 korisnika.

Tako je zapravo izokrenuta uobičajena, poznata percepcija da su korisnici udruge oni kojima je potrebna pomoć te se događa upravo obrnuto. Oni pružaju pomoć drugima, čime potvrđuju da imaju potencijale za darivanje, a ne samo za primanje.

Uz predškolski program za djecu s teškoćama i redovite, svakodnevne umjetničko-rehabilitacijske radionice, postoji niz drugih športskih, rekreativnih i plesnih sadržaja i igara. Posebno je vrijedan projekt u kojem korisnici – mladi i odrasli s intelektualnim teškoćama – podučavaju učenike u nekoliko osnovnih škola vještinama obrade sirove vune. Tako je zapravo izokrenuta uobičajena, poznata percepcija da su korisnici udruge oni kojima je potrebna pomoć te se događa upravo obrnuto. Oni pružaju pomoć drugima, čime potvrđuju da imaju potencijale za darivanje, a ne samo za primanje. Takav rad podiže njihovu razinu samopoštovanja i poštovanja drugih iz njihove okoline te se na taj način mijenjaju predrasude i senzibilizira javnost za sposobnosti osoba s invaliditetom. Udruga je provodila nekoliko projekata s tim sadržajima kao što su »Spašavamo i zaštićujemo«, »Ko tebe kamenom, ti njega vunom«, »Vunu spasi i svijet ukrasi«, »Ne vunu u šumu!«, »Vuneno srce na dlanu«, »Škola za dobro«, »Snaga korijena u mahu krila« uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih donatora, među kojima je bila i »Ina«.

Pokrenut je i vid inkluzivnih radionica – »Štrikeraj cafe«, u kojem se svakoga dana u okruženju povjerenja i potpore korisnici udruge druže sa zainteresiranim članovima lokalne zajednice koji žele kreativno provoditi vrijeme stvarajući i razgovarajući s korisnicima udruge. Tako osim druženja pomažu korisnicima u pripremi za buduće neovisno življenje ili življenje uz podršku. Osim spomenutih projekata i programa trenutačno se provodi i projekt »Ozana u zajednici – asistent u susjedstvu«, »Šlamprla – rukom rađena lutka« i »Zajedništvo u različitosti«, a u pripremi je i nekoliko novih. Blisko se surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Studijskim centrom socijalnoga rada, Zdravstvenim veleučilištem i s osnovnim školama i vrtićima te s muzejima i knjižnicama Grada Zagreba, u čijim događanjima i radionicama participiraju korisnici udruge kako bi imali što više poticaja za napredak.