UDRUGA ZA POMOĆ NOVI VINODOLSKI Podrška za ostanak u vlastitom domu

Ljerka Franjković, tajnica i voditeljica Udruge za pomoć starijim i nemoćnim osobama Novi Vinodolski

Starije i nemoćne osobe na području Novoga Vinodolskoga i okolice imaju mogućnost pomoći u obavljanju poslova za koje nemaju snage, a koji su im nužni da mogu ostati živjeti u svojem domu. Naime, zbog ubrzana tempa života i zaposlenosti obitelji, ali i zbog sve više staračkih samačkih domaćinstava, ukazala se potreba za pomoći obiteljima kako bi im se omogućio ostanak u vlastitom domu. Iz toga razloga 2006. godine počela se provoditi skrb za mještane Novoga Vinodolskoga i okolice (Krmpote, Klenovica, Sibinj, Bater Stilini, Ledenice) u organizaciji Ministarstva socijalne skrbi. Usluge su tada bile potpuno besplatne i bilo je 150-ak korisnika.

Pet godina kasnije, 2011. godine, osnovana je Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama koja sada ima pet stalno zaposlenih djelatnika, a broj korisnika kreće se oko 50. Sredstvima Grada pokrivene su plaće za djelatnike, udruga svojim radom pokrije troškove poslovanja, a naknade koje plaćaju korisnici za usluge su simbolične. Usluge se uglavnom pružaju onima iznad 65 godina, nemoćnima ili eventualno mlađima koji imaju neku tešku bolest. Usluge se sastoje od cijepanja, slaganja i nošenja drva, košnje i nekih sitnih popravaka. Te poslove obavlja muški dio tima u udruzi. U udruzi su i tri gerontodomaćice, koje obavljaju narudžbu, podizanje i dostavu lijekova. Gerontodomaćice također nabavljaju namirnice i čiste prostor u kojem korisnik boravi.

Osim tih usluga, članovi udruge često obavljaju i razne administrativne usluge, kao na primjer odlazak u HZZO radi potvrde doznaka i slično, gruntovnicu, katastar, matični ured itd. Osim pružanja fizičke pomoći korisnicima, članovi udruge velika su psihološka i socijalna podrška osamljenim i nemoćnim osobama. Oni razgovaraju o brojnim poteškoćama, savjetuju, tješe, druže se i na taj način znatno pomažu korisnicima u suočavanju s teškim emotivnim situacijama, kao i u trenutcima osamljenosti.

Velik dio korisnika navodi da su ostali živjeti u svojim domovima upravo zahvaljujući pomoći udruge koja je uvijek dostupna za sve što im je potrebno.