UGLJANSKA ČUVARICA PET BAROKNIH OLTARA Ljepote crkve sv. Lovre

Na otoku Ugljanu (24)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Lovre u Kalima (II)

Unutrašnjost crkve sv. Lovre u Kalima opremljena je peterim bogato izvedenim baroknim oltarima. Razmješteni su na bočnim stranama jednobrodne četvrtaste lađe s glavnim oltarom na začelnom zidu svetišta iza kojega se nalazi sakristija. Svetište je odijeljeno obnovljenom mramornom ogradom i povišeno za tri stube. U sakristiju se ulazi kroz dvoja vrata iznad kojih su smještene niše s kipovima Srca Isusova i Marijina. Sakristija ima ulaz i s vanjske strane crkve. Strop crkve je ravan i oslonjen na istaknuti vijenac, a pod je popločen nadgrobnim pločama. Drveno pjevalište iznad glavnoga izlaza iz crkve oslonjeno je na dva mramorna jonska stupa, a na njega se ulazi stubama s vanjske strane.

Na glavnom je oltaru pala s prikazom sv. Lovre, Gospom Karmelskom, sv. Josipom i anđelima. Ispred slike postavljeno je veliko svetohranište sa stilizacijom euharistije. Na lijevoj strani crkve, koja ima srednji izlaz, postavljen je oltar s palom raspetoga Krista i likovima na Kalvariji s jedne strane izlaza, a s druge strane oltar s ostakljenom nišom i procesijskim kipom Gospe od Ružarija s malim Isusom. Na desnom bočnom zidu prvi do svetišta nalazi se oltar s tabernakulom i palom na kojoj je prikazano Presveto Trojstvo, sv. Antun Padovanski i sv. Mihovil. Oltar bliže pjevalištu ima palu s prikazom Gospe od Sedam Žalosti s dva svetca. Svi oltari izvedeni su s ukrasnim mramornim stupovima s kapitelima, bogato profiliranim lučnim završetcima i stiliziranom atikom u kojoj se uglavnom nalaze anđeli. Na drvenim zidnim postoljima postavljeni su kipovi sv. Josipa i sv. Antuna iz Padove, a u ostakljenoj zidnoj niši stariji drveni kip naslovnoga svetca s predmetom mučeništva (gradelama). Oltarni stol ispred glavnoga oltara izrađen je od drva i kovine. Glagoljska ploča u crkvi govori o zadnjoj obnovi crkve.

Blagdan je sv. Lovre (+258. za cara Valerijana) 10. kolovoza. Slave ga rimokatolici, pravoslavni, anglikanci i luterani.

Mise su nedjeljom u 8 i 11, subotom u 7.30, a radnim danima u 18 sati.