UZ CRKVU BISTA »NAJOBRAZOVANIJEGA ČOVJEKA« Crkva sv. Antuna Padovanskoga u Rabu

Na otoku Rabu (19)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Antuna Padovanskoga u Rabu

U gradu Rabu izgrađena je samo jedna crkva u 17. st., g. 1678., na početku Srednje ulice kraj palače »Dominis«. Francesco Brazza donator je crkve koja je posvećena sv. Antunu Padovanskomu. Brazzin grob nalazi se u njezinu pločniku, a nadgrobna ploča na južnom zidu crkve.

Kipovi sv. Antuna i sv. Rite

Na pozlaćenom drvenom oltaru, koji je rad mletačke barokne škole iz toga vremena, na pali su prikazani likovi Majke Božje s Isusom, sv. Antuna Padovanskoga, sv. Franje Asiškoga i donatora Brazze. Atika oltara bogato je izvedena štukaturama, likovima svetica i središnjim likom Boga Otca. Oltarni antipendij mletački je rad kasnoga baroka, istovjetan po stilu onomu u župnoj crkvi.

Na višebojnoj mramornoj plohi oltarnoga stola nalazi se prikaz Bogorodice s mnoštvom cvjetnih ukrasa. Oltar je smješten na začelni ravni zid svetišta u jednobrodnoj četvrtastoj kamenoj građevini. Bočno uz oltar postavljeni su kipovi sv. Antuna i sv. Rite. Na pročelju s četvrtastim portalom i praznom lunetom, središnjim okruglim prozorom, koji je ostakljen raznobojnim staklom i likom Spasitelja, uzdiže se dvostruka preslica s jednim zvonom. Unutrašnjost je bez ukrasa s jednim poluokruglim prozorom u visini svetišta koji je ostakljen s likom sv. Antuna.

Posmrtno izopćenje iz Crkve

Kraj crkve je postavljena bista Marku Antunu de Dominisu (1560. – 8. rujna 1624.), znanstveniku, profesoru filozofije, matematike i retorike, doktoru teologije (Padova, 1600.), diplomatu, senjskomu biskupu (g. 1597.), splitskomu nadbiskupu (g. 1602.), milordu i windsorskom dekanu, najobrazovanijemu čovjeku svojega vremena (izjave Goethea, Newtona, Voltairea).

Objasnio je nastanak duge, plime i oseke. Kao teolog zalagao se za reformu Katoličke Crkve zbog stvaranja temelja za pomirenje zavađenih kršćanskih Crkava, što ga je dovelo do hereze i posmrtnoga izopćenja iz Crkve. Pokušao je diplomatski riješiti problem senjskih uskoka u sukobu Venecije s austrijskim carem.

Misa je za blagdan sv. Antuna 13. lipnja.