UZ GLASOVANJE EUROPSKOGA PARLAMENTA O PANEUROPSKOM »PRAVU NA POBAČAJ« Raskrinkane zamke izvještaja koji je sastavio hrvatski zastupnik

Foto: Profimedia | I u središtu Europske Unije, u Bruxellesu, svake se godine održava Hod za život
Europski biskupi: »Nacrt rezolucije predstavlja ‘zdravstvenu uslugu’ pobačaja kao ljudsko pravo, čime bi države članice sa svojim obvezama potpale pod međunarodne sporazume o ljudskim pravima. To, međutim, nije slučaj«

Lobiji u Europskoj uniji koji polaze od toga da društvo treba graditi na neograničenoj individualnoj slobodi – što je gotovo proturječje u sebi, graditi nešto zajedničko bez odricanja od dijela individualnosti – pa stoga pobačaj proglašavaju »kremom« ne samo prava žena na samoodređenje, nego i ljudskih prava, odlučili su »zatvoriti utakmicu«, štoviše zatvoriti sve utakmice po tom pitanju. Tom je nogometnom slikom talijanska zastupnica u Europskom parlamentu Alessandra Basso opisala još jedan pokušaj – ovaj mu put ne niječe velike izglede za uspjeh – da se, pojednostavnjeno rečeno, takozvano »pravo na pobačaj« proglasi neupitnim paneuropskim »ljudskim pravom« koje bi onda, u skladu s tako uzvišenim naslovom, obvezivalo sve zemlje članice, ako li ne formalnopravno, a ono barem moralno – ako se ta riječ u takvu kontekstu uopće može upotrijebiti.

Izvještaj sastavio hrvatski europarlamentarac Predrag Matić

Naime, Europski parlament u srijedu 23. lipnja raspravlja, a najkasnije u četvrtak i glasuje o »Izvještaju o stanju spolnoga i reproduktivnoga zdravlja i prava u EU-u, u okviru ženskoga zdravlja« (kada je ovaj broj Glasa Koncila već otisnut). Svi u Hrvatskoj koji ne dijele opisanu sliku društvenoga napretka ne će baš biti ponosni što se po europskim medijima vezano uz izvještaj klati i hrvatsko ime. Sastavio ga je naime, u ime Odbora EP-a za prava žena i rodnu jednakost, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić (SDP), pa ga se u europskoj javnosti često imenuje skraćeno kao »Matićev izvještaj«.

Uz mnoge druge, uključujući i same europske zastupnike, izvještaj su oštro kritizirali predstavnici Katoličke Crkve, kako na razini Europske unije tako i pojedinih biskupskih konferencija. Posebnim se dokumentom, zvanim »position paper«, očitovanje stajališta, o prijedlogu rezolucije izjasnilo tajništvo Komisija biskupskih konferencija Europske unije (ComECE), tijelo koje zastupa katoličke biskupe pred institucijama EU-a.

Jednostrana perspektiva izvještaja

Ono što na početku očitovanje ComECE-a jedino pozitivno vrjednuje jest »temeljna želja izvještaja da zaštiti zdravlje i prava žena«. No istodobno je to tijelo »vrlo zabrinuto glede brojnih izričaja i argumenata u nacrtu rezolucije«. Ponajprije mu se zamjera »jednostrana perspektiva«, odnosno »neuzimanje potpuno u obzir životnih situacija osoba… i njihovih ljudskih prava«. Ponajprije, nacrt rezolucije »ne odražava tragediju i složenost stanja u kojima se nalaze majke koje razmišljaju da bi pobacile svoje nerođeno dijete«.

»Konflikt vezan uz trudnoću može se promatrati u kategorijama odnosa triju osoba. Odveć se olako ispušta iz vida neovisno pravo djeteta na život te se previđa da nerođena djeca nisu vlasništvo svojih roditelja, nego su im u svojoj nemogućnosti da se zaštite upravo povjerena«, kažu europski biskupi u svojem očitovanju. Skrb za žene koje su se zbog trudnoće našle u problemima »trebala bi biti dužnost naših društava«.

Niječe se i pravo djeteta na život i pravo na priziv savjesti

Posebno se ComECE protivi dvjema formulacijama u nacrtu rezolucije: onoj koja pobačaj definira kao »temeljnu zdravstvenu uslugu« te onoj koja ga načelno definira kao »ljudsko pravo«. »Pobačaj se u nacrtu rezolucije zagovara kao ‘temeljna zdravstvena usluga’ koja bi svakomu trebala biti dostupna. S našega je to stajališta etički neodrživo. Takav medicinski zahvat ne može i ne smije postati normalnom praksom; njegova kvalifikacija kao temeljne usluge degradira nerođeno dijete. (…) Mi u nerođenom djetetu vidimo neovisan život koji je stvoren na Božju sliku te po njegovoj volji posjeduje vlastitu egzistenciju. Nerođeno dijete ima ljudsko pravo na život«, kažu europski biskupi.

Čitanje nacrta rezolucije koji pravo na ubojstvo nerođenoga pod eufemizmom »spolnoga i reproduktivnoga zdravlja i prava« postavlja kao jedno od temeljnih ljudskih prava, otkriva čitav niz elemenata koji upućuju na izrazito totalitarno nagnuće lobija koji iza njega stoji: jedina moguća opcija je ona koju propovijeda »Matićev izvještaj«; drugo treba suzbijati

U njihovu se očitovanju nadalje kaže: »Nacrt rezolucije predstavlja ‘zdravstvenu uslugu’ pobačaja kao ljudsko pravo, čime bi države članice sa svojim obvezama potpale pod sporazume o međunarodnim ljudskim pravima. To, međutim, nije slučaj. Ne postoji međunarodni sporazum o ljudskim pravima ni bilo koji drugi međunarodni sporazum koji bi propisivao takvo opće ‘ljudsko pravo na pobačaj’ ili odgovarajuće obveze država.«

Drugi veliki problem nacrta rezolucije koji »sa zabrinutošću i žaljenjem« konstatiraju europski biskupi jest da on »niječe temeljno pravo na priziv savjesti, koje je izričaj slobode savjesti« u skladu s čl. 10 Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Očitovanje ComECE-a k tomu citira Rezoluciju 1763. Parlamentarne skupštine Vijeća Europe pod naslovom »Pravo na priziv savjesti u medicinskom postupanju«, koja izrijekom potvrđuje pravo zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na priziv savjesti kad je riječ o izravnoj povredi ljudskoga života (pobačaj i eutanazija).

Ideologizirana agenda s totalitarnim nagnućem

Treća velika problematična točka jest u najmanju ruku nejasno pitanje odnosa između središnjih institucija EU-a i država članica. Naime, pitanje pobačaja je, kao i općenito pitanje zdravstvenoga zakonodavstva, u nadležnosti država članica. ComECE utvrđuje nedosljednost nacrta rezolucije, koji s jedne strane »priznaje zakonodavnu kompetenciju država članica«, ali »u svojoj argumentaciji nacrt rezolucije ne daje za pravo toj pretpostavci«.

»Podsjećamo da je jedno od temeljnih načela EU-a načelo prijenosa ovlasti, prema kojem će Unija djelovati isključivo u granicama kompetencija koje su na nju prenijele države članice u ugovorima kako bi postigle ciljeve koji se u njima navode«, poručili su biskupi pozivajući se na čl. 5.2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Spomenuti elementi tek su mali dio krajnje ideologizirane agende koju promiče nacrt rezolucije. Čitanje teksta koji pravo na ubojstvo nerođenoga pod eufemizmom »spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava« postavlja kao jedno od temeljnih ljudskih prava otkriva čitav niz elemenata koji upućuju na izrazito totalitarno nagnuće lobija koji iza njega stoji: jedina moguća opcija je ona koju propovijeda »Matićev izvještaj«; drugo treba suzbijati.

Što bi se nametalo, a što suzbijalo?

Predstavnici katoličkih organizacija i borci za život isticali su u svojim istupima uoči rasprave i glasovanja u EP-u još neke sporne elemente: stajalište zemalja članica prema »spolnomu i reproduktivnomu zdravlju i pravima« predstavlja se ne samo kao pokazatelj, nego i kao pretpostavka demokracije i zdravoga razvoja društva; brkanje spomenutih »prava« sa stvarnim ljudskim pravima koje se očituje, primjerice, u tome što se pod isti »koš« trpa diskriminacija u pristupu »spolnim i reproduktivnim pravima« (tu se pobačaj uvijek podrazumijeva) s diskriminacijom na rasnoj, vjerskoj ili spolnoj osnovi, ili pak s diskriminacijom osoba s invaliditetom; promicanje LGBT agende koje se, među ostalim, očituje i u pozivu članicama da usvoje i ratificiraju Istanbulsku konvenciju; nametanje spolnoga odgoja, naravno u skladu s uvjerenjima autora nacrta rezolucije, što je izravno kršenje i prava roditelja na izbor vrijednosnoga usmjerenja odgoja djece i kompetencije članica; nametanje medijima kako imaju pristupati temama vezanim uz »spolno i reproduktivno zdravlje i prava«; poziv na diskriminaciju organizacija i udruga civilnoga društva, tj. na potporu (uključujući i financijsku) onima čije je djelovanje u skladu s agendom autora nacrta rezolucije, a na »suzbijanje sve većega broja namjernih dezinformacijskih kampanja i nastojanja«…

Nepoštovanje nadležnosti država – »teški grijeh« EU-a
Svoja neslaganja s nacrtom rezolucije izrazilo je, s različitim naglascima, nekoliko biskupskih konferencija u Europskoj uniji, primjerice Njemačka biskupska konferencija, Austrijska biskupska konferencija, Poljska biskupska konferencija, Slovačka biskupska konferencija te Nordijska biskupska konferencija koja okuplja biskupe u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj i Islandu. Posebnom rezolucijom u kojoj se Bruxelles podsjeća da su za pitanja zdravstva i školstva (spolni odgoj) nadležne države članice o nacrtu rezolucije oglasio se i slovački parlament.
Upravo je taj argument, nedopustivost miješanja u nadležnost država, ključnim označio predsjednik ComECE-a nadbiskup Luxembourga kardinal Jean-Claude Hollerich. »Mislim da moramo dati do znanja da je prihvaćanje takvoga izvještaja protiv supsidijarnosti jer je pobačaj tema nacionalnoga zakonodavstva, a ne zajedničkoga. Bio bi dakle teški grijeh, za Europsku uniju, ne poštovati supsidijarnost o kojoj uvijek govori«, rekao je kardinal Hollerich za talijansku katoličku agenciju ACI Stampa. S tim bi se argumentom najlakše srušio Matićev izvještaj u EP-u, smatra kardinal. »Opasnom« je predsjednik ComECE-a označio činjenicu da se o »Matićevu izvještaju« zapravo vrlo malo govorilo u tjednima uoči glasovanja, što vrijedi i za katoličke medije. Tako je velik dio javnosti, uključujući i katolički, doveden pred gotov čin.