UZ PAPINU PORUKU ZA SVJETSKI DAN MEDIJA Potraga za prorocima

Foto: L'Osservatore Romano/SIR | Susret pape Franje s novinarima u avionu tijekom putovanja na 28. svjetski dan mladih u Rio de Janeiru

Papa Franjo u svojoj je poruci za 55. Svjetski dan medija, objavljenoj na blagdan zaštitnika novinara sv. Franje Saleškoga, 24. siječnja, pozvao sve koji rade u medijima na novo savezništvo. U poruci naslovljenoj »Dođi i vidi« na sve koji komuniciraju, a posebno medijske djelatnike, odnose se Papine riječi prema kojima treba prijeći samozadovoljno stajalište da određene stvari »već znamo«. Umjesto toga treba, tumači Papa, izići i vlastitim očima vidjeti što se događa, provesti vrijeme s ljudima, slušati njihove priče i suočiti se sa stvarnošću koja uvijek na neki način iznenadi. Vjerojatno će se u tjednima koji slijede dubinski analizirati pojedini dijelovi te poruke, pogotovo oni koji se odnose na ono novinarstvo koje reciklira jedne te iste vijesti i prenosi stajališta o ljudima, događajima i fenomenima koja su nastala u raznim uredima i kuhinjama, a da novinari i drugi medijski djelatnici uopće nisu bili na pravom izvoru posluživanih informacija.

Ako ljudi u medijima ne krenu na izvore, ako riječima pape Franje ne »potroše đonove«, prestaju biti »proroci«, a postaju aktivisti. Čiji? Da bi se i to doznalo, valja dobro potrošiti đonove.

Ta svojevrsna kritika glavne medijske struje zasigurno pripada kategoriji proročkoga govora Crkve za sadašnji trenutak, Crkve koja na neki način sada traži da i novinari postanu – proroci.

Slobodni i neovisni o moći

Prorok, naime, nije osoba koja, kako se to obično govori, tek proriče budućnost, nego je u biblijskom smislu to čovjek kojega Bog izabire i šalje ljudima da nastupa u njegovo ime, da ljudima prenese njegovu poruku, u širem smislu – da prenese istinu. Iako se proročki govor može ticati i budućnosti, najviše se ipak tiče sadašnjosti, ali i prošlosti. Moglo bi se reći da je biblijskim prorocima i medijskim djelatnicima zajedničko to da bi i jedni i drugi u naravi trebali biti slobodni i neovisni o moći pojedinaca i ustanova u državi i društvu, to jest da vrše kritičku ulogu odupirući se strujama vremena (i nemaju pritom pretenzija »osvajati vlast«). Budući da proroci posebno nastupaju u kriznim vremenima, kakvo je i sadašnje, njihova je zadaća upozoravati na nepravedne društvene i političke okolnosti, s pogledom u budućnost koja bi trebala donijeti zaokret – pa s obzirom na sadašnje okolnosti ne čudi da je Papa saveznike pokušao pronaći u medijskim djelatnicima kao svojevrsnim prorocima.

Izigrana i glavna medijska struja

Papa u svojoj poruci spominje i cijepljenje protiv koronavirusa, koje proteklih dana ne prestaje biti u fokusu javnosti. Baš se na tom primjeru vidi da je medijski sustav mogao bolje ispuniti svoju proročku ulogu jer je zajedno s institucijama vlasti većinom zdušno sudjelovao u kampanji za cijepljenje stanovništva, a nedavno se otkrilo da cjepiva uopće nema dovoljno. Čudno je to što novca ima u izobilju, milijarde su uložene u razvoj i otkup cjepiva za koje se jamčilo da treba doći do najmanje dviju trećina pučanstva – a sada neki dovode u pitanje hoće li ga u dogledno vrijeme u Hrvatskoj biti dovoljno za potrebnu drugu dozu za one koji su već primili prvu. Nisu li u toj igri svi koji su sudjelovali u kampanji sada izigrani, uključujući i medijsku glavnu struju?

Zanemarena migrantska kriza

Dojam je da u sadašnje vrijeme, od pandemije koronavirusa preko saniranja posljedica potresa pa sve do začuđujuće zanemarivane teme migrantske krize koja kuca na hrvatska vrata (a to znači i na vrata Europske unije), nikad nije bilo više informacija, a tako malo istine. Ako ljudi u medijima ne krenu na izvore, ako riječima pape Franje ne »potroše đonove«, prestaju biti »proroci«, a postaju aktivisti. Čiji? Da bi se i to doznalo, valja dobro potrošiti đonove.