UZ TAKOZVANU »KNJIGU ISTINE« Smijemo li blatiti druge, pa i Papu?

U povijesti Crkve bilo je i vjerojatno će biti i lažnih proroka i lažnih proročica, a na vjernicima je da pozorno razlučuju istinu od laži, a ako su nesigurni, da se posavjetuju sa svojim svećenicima i onima koji mogu mjerodavno protumačiti različita mišljenja. Mogu li ljudi koji su krenuli putom naučavanja i šire takozvanu »Knjigu … Nastavi čitati UZ TAKOZVANU »KNJIGU ISTINE« Smijemo li blatiti druge, pa i Papu?