VELIKI REKTOR SALEZIJANACA O. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME Odlazak mladih treba hitno staviti na dnevni red

Snimio: B. Čović | Salezijanski Vrhovni poglavar don Angel Fernandez Artime
»Ako zemlja kao što je vaša ne uspijeva stvoriti društveno tkivo koje je kadro zadržati tu veliku vrijednost koju imamo u mladima, moramo spoznati da smo negdje zakazali«

Sredinom listopada Hrvatsku salezijansku provinciju sv. Ivana Bosca pohodio je don Ángel Fernández Artime, veliki rektor – tako salezijanci nazivaju svojega vrhovnoga poglavara – Družbe sv. Franje Saleškoga, poznatije pod imenom Salezijanci don Bosca. O. Artime, koji je zanimljiv kao sugovornik već i zato što je do sada pohodio 108 zemalja diljem svijeta u kojima je prisutna njegova družba, rado se odazvao pozivu Glasa Koncila da svoja iskustva, uvide i promišljanja podijeli s njegovim čitateljima.

Možete li ukratko predstaviti svoju redovničku, a onda i širu salezijansku obitelj?

Moja glavna služba, koja uključuje i izvršavanje vlasti, jest služba velikoga rektora salezijanaca sv. Ivana Bosca. Ima nas oko 14 tisuća. Družba je Crkvi dala 119 trenutačno živih biskupa. U svijetu imamo 1937 zajednica. No ponegdje našu kuću prati puno šira zajednica. Ponekad su to dvije ili tri škole. Imamo ukupno oko 3800 škola, više od 1800 centara za profesionalnu formaciju te 92 sveučilišta. Imamo i veliku mrežu usmjerenu na zaštitu djece i maloljetnika koji su prepušteni ulici, ukupno više od 1100 socijalnih inicijativa. U ovom času salezijanci također pastoralno opslužuju 2877 župa diljem svijeta. Ukupno smo prisutni u 134 zemlje.

Kao veliki rektor također sam zakoniti poglavar Salezijanaca suradnika, laičke udruge unutar salezijanske obitelji. Suradnici laici imaju samostalni ustroj i upravu, no preko delegata povezani su s pojedinim salezijanskim provincijama, a najviša je vlast veliki rektor.

Naša je družba dio velike salezijanske obitelji koja u svijetu ima 32 ustanove, redovničke i laičke, muške i ženske, što nas čini najvećom redovničkom obitelju u svijetu. Među spomenutim ustanovama neke redovničke družbe vrlo su brojne, primjerice Kćeri Marije Pomoćnice. Među laičkim udruženjima su i udruženja bivših pitomaca naših odgojno-obrazovnih ustanova, muških i ženskih. Kad bismo zbrojili sve članove i članice salezijanske obitelji, dakle sve koji su se uz nju vezali nekim formalnim aktom, dolazimo do brojke od više od 350 tisuća osoba. No kad bismo uzeli u obzir sve bivše pitomce, muškarce i žene, ta bi se brojka popela i do nekoliko milijuna.

Ponekad se redovničke družbe prisutne po cijelom svijetu kao što je Vaša uspoređuju sa suvremenim multinacionalnim kompanijama, u smislu da uspijevaju raditi u različitim narodima i kulturama…

Salezijanska bi družba bila multinacionalna kompanija kad bi joj cilj bio zarada i sve veća zarada. No kad neka ustanova investira u projekte kojima nije cilj ekonomski profit, ona nije multinacionalna kompanija.

»Ideologije imaju slabu točku jer se postavljaju kao jedini kriterij za promatranje i tumačenje stvarnosti. Evanđelje nije ideologija. Evanđelje nam pomaže shvatiti život kroz prizmu duboke čovječnosti i dubokoga životnoga smisla, tj. kroz prizmu Boga koji jedini može izliječiti ljudsko srce i ljudske odnose«

Što se pak rasprostranjenosti tiče, mi smo mnogo više. Ne govorimo samo o 14 tisuća naših salezijanaca i nekoliko tisuća redovnica, nego o desetcima tisuća naših laika i laikinja koji rade u našim projektima. Ukupno je riječ o više od 350 tisuća »radnika«. Koja to multinacionalna kompanija ima 350 tisuća radnika? S druge strane, što se tiče upravljanja tolikim aparatom, usporedba može stajati. Primjerice, usporedba s multinacionalnom kompanijom koja ima problema s likvidnošću. Možete li zamisliti kako je, primjerice, bilo održavati sve škole i sveučilišta u vrijeme pandemije kad je sve bilo zatvoreno? Istina, dakle, jest da djelujemo u 72 posto zemalja svijeta i da upravljanje tolikim ustanovama nije uvijek jednostavno. S druge strane, da nam je cilj profit, naša bi opredjeljenja bila posve drugačija.

Družba, kao što rekoste, djeluje po cijelom svijetu, u vrlo različitim kontekstima. Dovode li razlike među članovima do napetosti? I kako te napetosti prevladavate?

Uistinu, u družbi koegzistira velika raznolikost i različitost. No tu različitost nastojimo ne doživljavati kao razlog za sukob i podjele. Istina jest da, primjerice, hrvatski i japanski salezijanac dolaze iz silno različitih kulturnih okruženja te imaju vrlo različit mentalitet. No karizmatski mentalitet, ono što nas čini salezijancima, povezuje ih i stvara blizinu. U tome i jest velika vrijednost ne samo jedne ovako raširene redovničke zajednice, nego prije svega Crkve koja je univerzalna, koja je s evanđeljem koje propovijeda prisutna u svim narodima svijeta. Naša je družba, kao i mnoge druge, prisutna i u zemljama u kojima katolici nisu većina. Nedavno sam bio u Tajlandu gdje ima samo 0,3 posto katolika. To znači da 99 posto korisnika naših projekata nisu katolici. Možemo li tamo živjeti salezijansko poslanje? Apsolutno da! Možemo li svjedočiti Isusa Krista? Apsolutno da, načinom na koji živimo i jesmo; načinom na koji predstavljamo velike humane vrjednote i istine koje proizlaze iz evanđelja. Mnoge od tih vrjednota i istina nas povezuju s Tajlanđanima jer ih i oni susreću u svojoj budističkoj religiji.

Još bih nadodao nešto što također smatram velikom vrijednošću: naše salezijanske zajednice sve su više međunarodne i multikulturne. U Hrvatskoj to još nije slučaj, ali u mnogim zemljama, već i u Europi, kulturna je raznolikost velika. U današnje vrijeme, kad svjedočimo buđenju mnogih nacionalističkih pokreta u kojima smo samo mi uistinu »mi«, dok su drugi suparnici ili čak neprijatelji, mi u svojim zajednicama svjedočimo da je, u vjeri u Gospodina Isusa i u služenju mladima, moguće živjeti bratstvo u kulturnoj različitosti. A to je izvanredan, prvoklasan proročki znak u današnjem svijetu.

Crkva se nalazi u sinodskom hodu čija je prva, biskupijska faza netom završila. Možete li i Vi iznijeti pokoju misao o tom hodu, na temelju iskustva salezijanske družbe?

Ponajprije mi se čini važnim istaknuti da riječ »sinodnost« treba shvatiti na pravi način. Sinodnost nije kad si ulogu biskupa prisvaja netko tko nije biskup; ili ulogu pape tko nije papa. Sinodnost je povrh svega izgradnja crkvenoga zajedništva, prije svega s rimskim biskupom, s papom. Sinodnost je također usredotočenost, u dijalogu s drugima, na mogućnosti koje pojedine stvarnosti u Crkvi mogu ugraditi u opće crkveno zajedništvo. Riječ je o tome da se posebnost karizma i duhovnosti, ili ono tipično i jedinstveno što svaka biskupija ima, ugradi u zajednički projekt poslanja Crkve, čuvajući pritom vlastitu jedinstvenost. Riječ je, dakle, o snažnijem ugrađivanju našega identiteta, onoga što svatko jest, u zajednički hod, obogaćujući tako prije svega život Crkve, ali i same sebe. Mi salezijanci sv. Ivana Bosca vjerujemo da živeći bratstvo i zajedništvo u svojoj zajednici i u našim zajednicama po svijetu, dajemo najbolji mogući doprinos sinodnosti kao stilu crkvenoga zajedništva. Za nas sinodnost također znači da nikada ne idemo sami, nego u zajedništvu s mjesnom Crkvom. To nipošto ne znači da gubimo identitet svoje karizme. Naime, kad neki biskup dopusti da mi salezijanci dođemo u biskupiju za koju je on kao pastir odgovoran, on implicitno kaže da svoju mjesnu Crkvu želi obogatiti jedinstvenom salezijanskom karizmom. To, naravno, vrijedi i za sve druge redovničke zajednice, pokrete i sl.

Nedavno je Crkva proslavila 70. obljetnicu početka Drugoga vatikanskoga koncila. Sa stajališta poglavara redovničke zajednice, koja je na neki način »Crkva u malom«, kako komentirate Papine riječi o besplodnosti podjela na »lijeve« i »desne«, na »progresivne« i »konzervativne«?

Za mene je Drugi vatikanski koncil bio veliki cunami Duha, koji još nismo dovoljno usvojili. Mislim da Koncil i njegova baština još imaju silan obnoviteljski potencijal. No presudno je da mu ne pristupamo ideološki, nego u vjeri. Nije dakle važno je li netko »desni« ili »lijevi«, »konzervativan« ili »progresivan«, »Pavlov« ili »Apolonov«, nego je presudno jesmo li – Isusovi. Ideologije imaju slabu točku jer se postavljaju kao jedini kriterij za promatranje i tumačenje stvarnosti. Evanđelje nije ideologija. Evanđelje nam pomaže shvatiti život kroz prizmu duboke čovječnosti i dubokoga životnoga smisla, tj. kroz prizmu Boga koji jedini može izliječiti ljudsko srce i ljudske odnose.

Načelno će se svi, ili barem većina, složiti s tim što ste rekli. No i dalje će vjerovati da su Isus i evanđelje ipak na »njihovoj« strani…

Jasno ću reći: osobno se nalazim u dubokom i velikom zajedništvu s papom Franjom, prije svega zato što vjerujem da je on veliki dar Duha Svetoga Crkvi danas, kao što je to prije njega bio Benedikt XVI., a prije njega sv. Ivan Pavao II. Nije moguće biti kršćanin na katolički način i reći: »Ovaj ili onaj papa mi se sviđa, a ovaj ili onaj mi se ne sviđa«, prema vlastitom shvaćanju i vlastitom mentalitetu. Od don Bosca smo naučili uvijek biti s papom, ne s ovim ili onim papom, nego s papom kao takvim, tj. sa svakim papom kao vidljivim znakom jedinstva Crkve. I to vrijedi za sve. Osobno želim izraziti protivljenje svakomu fundamentalizmu, kako u drugim religijama tako i u Crkvi. Mi kršćani sposobni smo prihvatiti svakoga, one koji vjeruju i one koji ne uspijevaju pronaći Boga, one koji su bliže ili dalje. U don Boscovim kućama uvijek ima mjesta za svakoga. To ne znači da skrivamo evanđelje, nego znači da u Isusovo ime vjerujemo da smo tu za sve.

Koliko su se stvari za salezijance s Koncilom promijenile budući da je sv. Ivan Bosco već u svoje vrijeme pokazao »novo lice Crkve«, Crkve »u izlasku« na periferije?

Da, naš utemeljitelj sv. Ivan Bosco mogao je biti svećenik kakvi su bili mnogi u ono vrijeme, redovit, uredan, mogao je živjeti komotno. No kao što je jednom rekao, župa na kojoj je služio može pronaći drugoga kapelana, ali njegova djeca ulice imaju samo njega. Tu je početak naše karizme. Mogu reći da mi salezijanci, usprkos svim manama koje zacijelo imamo, nikada nismo odustali od toga našega poslanja rada s mladima, posebno s problematičnima. Podsjetit ću na više od 1200 ustanova za izrabljivanu djecu i mlade, pokupljene s ulice, žrtve neke vrste nasilja. Jasno, nije posvuda isto. U Hrvatskoj kažem svojoj braći da moramo tražiti načine kako izići ususret mladima koji su najugroženiji, kojima možda ne nedostaje hrane – Hrvatska u tom pogledu pripada »prvomu svijetu« – ali su mnogi mladi žrtve različitih drugih oblika siromaštva. Mislim da je Drugi vatikanski koncil za nas bio velika prigoda. Godine 1972. održan je izvanredni generalni kapitul na kojem smo napravili karizmatsku obnovu družbe, pri čemu na sreću ništa nismo trebali ukinuti, nego smo samo ono što smo i inače činili nastojali uvrstiti u veliku rijeku Koncila. Karizma je, naime, bila vrlo aktualna. A na svojih 108 putovanja po svijetu uvjerio sam se da je i dalje aktualna kao i u vrijeme don Bosca, ako ne i aktualnija, jer je stvarnost današnjega svijeta puno kompleksnija od one u Torinu sredinom 19. stoljeća. Eto, uvijek potičem svoju subraću da budu što vjerniji toj opciji za one koji su najpotrebitiji. Mislim da je za nas upravo to način kako čuvati svježinu koju je donio Drugi vatikanski koncil.

Što je kardinal Bergoglio kao papa Franjo iz Buenos Airesa donio sveopćoj Crkvi?
Kardinala Jorgea Marija Bergoglia imao sam, bez nekih svojih posebnih zasluga, čast susretati kao nadbiskupa Buenos Airesa dok sam bio provincijal salezijanaca u Argentini. Razlozi susreta odnosili su se na pitanja vezana uz služenje naše salezijanske zajednice u mjesnoj Crkvi čiji je on bio pastir. Upoznao sam ga kao istinskoga pastira koji je prije svega ljubio siromašne. Uistinu, odlazio je posjećivati najsiromašnije u četvrtima koje se u Argentini nazivaju »villas miserias«, bijedna naselja, u kojima također djeluju odvažni katolički svećenici. I mi salezijanci imamo pet ili šest kuća u takvim naseljima. Susreo sam ga u podzemnoj željeznici kojom je putovao kao i ja. I kad bih poslom došao u nadbiskupijsko sjedište, on bi otvorio vrata, on bi mi pripremio kavu. Ukratko, čovjek velike životne jednostavnosti. Vjerujem da bih dar koji nam je Duh Sveti s njim podario mogao opisati s nekoliko riječi: lice jednostavne, skromne, ponizne Crkve, koja želi biti siromašna kako bi bila u stanju biti s najsiromašnijima, Crkve koja želi biti milosrdna, prožeta onim milosrđem koje nam je Bog iskazao po Isusu Kristu. To je u biti on, a sve drugo su riječi koje mu drugi stavljaju u usta.

 

Kad govori o mladima, papa Franjo upravo njih često uvrštava među žrtve »kulture odbacivanja«. Ima li u tom pogledu, usprkos velikim razlikama među različitim svjetskim regijama, neka zajednička crta?

Da, stvarnost je vrlo različita. Ipak, kad je riječ o mladima na svjetskoj skali, najradikalnije odbacivanje jest nemogućnost pristupa odgoju i obrazovanju. U mnogim dijelovima svijeta djeca i mladi već su osuđeni na najgore siromaštvo, jednostavno zato što već u startu, zbog nedostatka odgoja i obrazovanja, nemaju uopće prigodu napraviti nešto više ili bolje. Ti su mladi odbačeni jer ih nitko ne treba, jednako kao što su, poglavito u bogatom zapadnom svijetu, odbačeni starci jer ih također više nitko ne treba. U tom smislu Papa, govoreći o mladima, govori o kulturi odbacivanja.

Ovdje u Hrvatskoj, kao uostalom u više ili manje cijeloj Europi, djeca i mladi u odnosu na druge imaju velike odgojno-obrazovne mogućnosti pa se taj problem često očituje na drugi način, kao nedostatak perspektive u svijetu rada. Tako je u Italiji, tako je u mojoj rodnoj Španjolskoj, a što se tiče Hrvatske, moje je poznavanje možda nedostatno da bih o tome govorio…

O nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj uistinu je teško govoriti u klasičnim kategorijama nezaposlenosti jer je ona mala, ali zato što su mnogi mladi ljudi, uključujući i obitelji, emigrirali iz zemlje zbog nemogućnosti pronalaženja dovoljno dobra zaposlenja koje bi im davalo perspektivu…
»Od don Bosca smo naučili uvijek biti s papom, ne s ovim ili onim papom, nego s papom kao takvim, tj. sa svakim papom kao vidljivim znakom jedinstva Crkve«

Ako je tako, to je jako zabrinjavajuće jer pokazuje da naš sustav još nije dobar. Ako zemlja kao što je vaša, ili kao što je moja Španjolska, tako mnogo investira u odgoj i obrazovanje, daje izvrnu sveučilišnu formaciju, ima izvanredne mlade ljude, ali ne uspijeva stvoriti društveno tkivo koje je kadro zadržati tu veliku vrijednost koju imamo u mladima, moramo spoznati da smo negdje zakazali. Ne možemo govoriti o izravnu odbacivanju, ali sustav je takav da se odbacivanje faktički događa. Taj problem treba hitno staviti na dnevni red. To ne znači objavu rata bilo kojoj politici ili političaru, nego znači reći da naša društva nisu u stanju riješiti svoj uistinu ključan problem. Mislim da je to veliko pitanje za čitavu Europu koja stari. Ima pokreta koji govore da ne možemo dopustiti drugima da ulaze u naše zemlje. No za nekoliko godina pozivat ćemo imigrante jer među našim sunarodnjacima ne ćemo imati dovoljno ljudi za obavljanje osnovnih poslova. Ljudi, ljudski kapital, a posebno djeca i mladi, najvrjednije je što imamo. U skladu s tim treba djelovati.

Nedavno je Vaša družba dobila novoga svetca, sv. Artemida Zattija. Želio je biti salezijanac svećenik, ali se razbolio od tuberkuloze pa su se poglavari bojali da ne će moći završiti potrebne studije. No on nije odustao od svojega sna… Čini se da nam novi svetac svima ima nešto reći o pozivu. A s time danas redovničke zajednice imaju problema…

Hvala na tom pitanju. U nekim dijelovima svijeta i mi imamo problema sa zvanjima. Imati u čitavoj Europi 35 novaka malo je. Razlozi za to složeni su, a ja ću spomenuti samo vjersku ravnodušnost te prepuštanje konzumizmu koji umrtvljuje druge ljudske osjetljivosti, među kojima je i religiozna osjetljivost. Stoga u krizi nisu samo redovnička zvanja, nego i svećenička, pa i shvaćanje braka kao poziva. Vjenčati se može svatko. No shvatiti bračni život kao zahtjevan projekt koji dvoje ljudi ostvaruje i njeguje u zajedništvu s Bogom nešto je sasvim drugo. I upravo se toga mnogi boje. No ne treba se prepustiti rezignaciji. Ako su naši novaci u Europi malobrojni, u Africi ih imamo 200, u Indiji 115, ukupno 446.

Sv. Artemid Zatti uistinu je fascinantan lik, prvi svetac salezijanac nakon don Bosca, našega utemeljitelja, koji nije mučenik. U Hrvatskoj je možda manje poznat jer je bio zavjetovani salezijanac, ali ne svećenik, nego časni brat. Kao Talijan emigrirao je u Argentinu. I on je ondje bio odgojitelj, ali preko zdravstvene skrbi. Bio je bolničar u maloj bolnici u Patagoniji, gdje živi dosta domorodačkoga stanovništva. Nadam se da ćemo uspjeti upoznati svijet s njegovim dragim, skromnim likom te ga ponuditi kao uzor mladima koji se traže u redovničkom pozivu. Njegov život govori o privlačnosti i ljepoti posvećenja Bogu u službi braći, za što nije uvijek nužno biti svećenik.

BIOGRAFIJA Don Ángel Fernández Artime rođen je 21. kolovoza 1960. u Gozón-Luancu u španjolskoj pokrajini Asturiji. Prve je redovničke zavjete položio 1978. godine, vječne 1984., a za svećenika je zaređen 1987. godine. Nakon niza dužnosti u Španjolskoj, godine 2009. imenovan je provincijalom Južnoargentinske provincije sa sjedištem u Buenos Airesu, gdje je izravno upoznao tadašnjega nadbiskupa kardinala Jorgea Marija Bergoglia, sadašnjega papu Franju. U prosincu 2013. godine imenovan je provincijalom novouspostavljene Španjolske mediteranske provincije, ali na tu dužnost nije stupio jer je 25. ožujka 2014., na 27. generalnom kapitulu družbe, izabran za velikoga rektora, postavši 10. nasljednikom sv. Ivana Bosca. Godine 2020. služba mu je produljena za još jedan mandat.