VELOLUČKA KAPELICA GOSPE OD MILOSTI S LIKOM KLEČEĆEGA DONATORA Graditelj nije tražio mnogo: barem jednu misu mjesečno

Otok Korčula (33), crkva Gospe od Milosti u Veloj Luci

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Milosti - Vela Luka

Uz prilaznu cestu iz smjera Blata za Velu Luku, na oko 800 m od središta Vele Luke, 1903. izgrađena je zavjetna obiteljska kamena crkva posvećena Gospi od Milosti. Ispod oltarne slike, koja prikazuje Gospu s Djetetom na prijestolju i klečećega donatora, a u pozadini župnu crkvu sv. Josipa, postavljena je mramorna ploča s natpisom »Ovu crkvu u čast Gospe od Milosrđa, blagoslovljenu 15. maja 1904. godine od biskupa dr. Josipa Marcelića, Antun Franulović pok. Antuna iz Blata za zavjet podigao da se u njoj svakoga mjeseca jedna sveta misa govori – zakladu utemeljio.«

Ispred slike nalazi se oltarni stol od kamena koji se oslanja na šest ukrašenih stupova s lisnim kapitelima. Stol je u povišenom svetištu i uzdignut je za jednu stubu od poda. Apsidalno svetište odijeljeno je trijumfalnim lukom od lađe crkve. Bačvasti se strop oslanja na stepenasti vijenac duž bočnih zidova na kojima su probijeni visoki prozori s lučnim završetkom. Isti prozori nalaze se na svetištu i plošnom pročelju koje završava trokutastim zabatom i kamenom preslicom sa zvonom. Iznad jednostavno profiliranoga okvira ulaznih vrata nalazi se otvorena trokutasta luneta s cvjetnim i lisnim reljefom, a poviše nje je osmodijelna kamena rozeta. U plitkoj kamenoj niši, koja se nalazi ispod preslice za zvono, postavljen je kip Gospe s Djetetom.

Krov kapele prekriven je kanalicama, unutrašnjost je ožbukana, a ispred ulaza je manji ograđeni prostor. Crkva je treća po veličini u Veloj Luci i orijentirana je u smjeru jug – sjever. Izgrađena je na predjelu koje se naziva Knežina.

Uz velik broj crkava u župi postavljeno je i 25 kamenih križeva, a nekoliko je njih oštećeno ili su nestali. Križevi su iz 19. ili 20. st., a onaj na cesti za Blato je iz g. 1761. Oni uglavnom nose naslov prema vlasniku zemljišta na kojem se nalaze.